Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/128/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 12:01, 7 June 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "<div class="simplebox"> File: help.png Należy pamiętać, że podczas aktualizacji z [https://manual.limesurvey.org/Quick_start_guide_-_LimeSurvey_2.50%2B LimeSurvey 2.50...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Help.png Należy pamiętać, że podczas aktualizacji z LimeSurvey 2.50+ do LimeSurvey 3+, GUI (Graficzny interfejs użytkownika ) został nieznacznie zmieniony. Poniższy samouczek został napisany przy użyciu LimeSurvey 3.7.0.