Actions

Translations

Question type - Multiple short text/15/sl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 20:51, 5 September 2013 by Anjaf (talk | contribs) (Created page with "{{QS:Random_order/sl}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

<onlyinclude>

Naključni vrstni red odgovorov (random_order)

Opis

V tem primeru sistem LimeSurvey ne upošteva vrstnega reda odgovorov oziroma podvprašanj. Razvrsti jih povsem naključno. Pri tem načinu se vrstni red odgovorov spremeni vsakič, ko se vprašanje znova prikaže, kar pomeni, če se v anketi anketiranec vrne na prejšnje vprašanje se bo vrstni red zopet spremenil. Naključni vrstni red vprašanj omogoča nepristransko odgovarjanje na vprašanja. Naključnost odgovorov na vprašanje omogočite pri nastavitvah posameznih vprašanj.

Možnosti

  • Vklopljeno
  • Izklopljeno (privzeto)

Example

See this example (outside link) to better understand how to use different LimeSurvey randomization features.