Actions

Translations

Question type - Long free text/29/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 17:59, 3 September 2013 by Han (talk | contribs) (Created page with "{{QS:time_limit_warning_message/nl}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Tijdslimiet waarschuwing boodschap (time_limit_warning_message)

Beschrijving

De tekst van de waarschuwing die getoond wordt een aantal seconden voordat de tijd verstrijkt. Standaard : "De tijd om deze vraag te beantwoorden is bijna verlopen. U heeft {TIME} over.". Hierbij wordt {TIME} vervangen door een tekst als "30 seconden", of "1 minuut, 5 seconden".

Dit attribuut is alleen van toepassing als de time limit setting is gezet en er een tekst in de time limit warning message is ingevuld. Er is ook een vergelijkbare instelling voor een 2e waarschuwing.

Voorbeeld

Attentie: Over {TIME} is uw tijd om de vraag te beantwoorden verstreken.