Actions

Translations

Overview/15/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 21:42, 8 June 2018 by Han (talk | contribs)
  • Enquête URL's: de URL's die door de respondenten worden gebruikt om de enquête in te vullen.
    • Engels (standaardtaal): De eerste URL is de URL met de standaardtaal, in het voorbeeld dus Engels.
    • Roemeens: Na de standaardtaal worden de additionele talen genoemd, hier is Roemeens de enige extra taal. Meer informatie over additionele talen.
    • Afsluiting-URL: Je kunt deelnemers na afronden doorsturen naar een bepaalde pagina. Meer informatie.
    • Aantal vragen/groepen: Toont het aantal vragen/vraaggroepen in de enquête. Lees eerst informatie over de structuur als je ze wilt toevoegen, wijzigen of verwijderen.

.