Actions

Translations

Difference between revisions of "Optional settings/65/nl"

From LimeSurvey Manual

 
Line 13: Line 13:
 
* '''force_ssl:''' forceert dat LimeSurvey werkt met HTTPS of dat juist blokkeert. Lees [https://manual.limesurvey.org/Global_settings/nl#Beveiliging Forceer HTTPS] in de algemene instellingen.
 
* '''force_ssl:''' forceert dat LimeSurvey werkt met HTTPS of dat juist blokkeert. Lees [https://manual.limesurvey.org/Global_settings/nl#Beveiliging Forceer HTTPS] in de algemene instellingen.
 
* '''ssl_emergency_override:''' Deze instelling zet SSL uit. Als je HTTPS/SSL bij de algemene instellingen hebt ingeschakeld maar op je server HTTPS niet ingeschakeld is, is dat de enige manier op HTTPS uit te zetten, door direct een waarde in de database te zetten. Je kunt dan de algemene instelling weer aanpassen, dit is bedoeld als zeer tijdelijke maatregel, SSL hoort aan te staan. De waarde kan alleen in het bestand config.php gewijzigd worden.
 
* '''ssl_emergency_override:''' Deze instelling zet SSL uit. Als je HTTPS/SSL bij de algemene instellingen hebt ingeschakeld maar op je server HTTPS niet ingeschakeld is, is dat de enige manier op HTTPS uit te zetten, door direct een waarde in de database te zetten. Je kunt dan de algemene instelling weer aanpassen, dit is bedoeld als zeer tijdelijke maatregel, SSL hoort aan te staan. De waarde kan alleen in het bestand config.php gewijzigd worden.
* '''ssl_disable_alert:''' Disable alert for super-admin about unforced SSL, if you really can not or don't want to force ssl.  This setting can be only set via config.php file.
+
* '''ssl_disable_alert:''' Als je de waarschuwing dat SSL uitstaat als hoofdbeheerder niet meer wilt krijgen en je dus zeker geen SSL wilt gebruiken dan kun je deze melding uitzetten in het bestand config.php.

Latest revision as of 16:47, 13 November 2019

Message definition (Optional settings)
* '''maxLoginAttempt''': This is the number of attempts a user has to enter the correct password before he or she gets her or his IP address blocked/locked out. The default value is 3 and it can be modified from config.php. 
* '''timeOutTime''': If the user enters the password incorrectly for <maxLoginAttempt>, she or he gets locked out for <timeOutTime> seconds. The default value is 10 minutes and it can be modified from config.php.
* '''surveyPreview_require_Auth''': Set to true by default. If you set this to 'false', any person can test your survey using the survey URL, without logging in to the administration panel and without having to activate the survey first. This setting is a default value and can be overridden in the [[Global settings|global settings]] dialog or edited in config.php.
* '''usercontrolSameGroupPolicy''': Set to true by default. By default, non-admin users defined in the LimeSurvey management interface will only be able to see users they create or users that belong to at least one same group. The default value can be overridden in the [[Global settings|global settings]] dialog or edited in config.php.
*'''filterxsshtml:''' This setting enables the filtering of suspicious html tags located within surveys, groups, and questions and answer texts in the administration interface. Leave this to 'false' only if you absolutely trust the users you created for the administration of LimeSurvey and if you want to allow these users to be able to use Javascript, Flash Movies, etc.. <span class="warning">The super admins never have their HTML filtered</span>.  The default value can be overridden in the [[Global settings|global settings]] dialog or edited in config.php.
*'''demoMode:''' If this option is set to 'true' in config.php, then LimeSurvey will go into demo mode. The demo mode changes the following things:
** Disables admin user's details and password changing;
** Disables the upload of files on the template editor;
** Disables sending email invitations and reminders;
** Disables the creation of a database dump;
** Disables the ability to modify the following global settings: site name, default language, default HTML editor mode, XSS filter.
*'''forcedsuperadmin:''' Array of user id whith all rights on all LimeSurvey. This settings can only be updated in config.php file.  This user's rights can not be edited in [[Manage_users#Set_global_permissions_for_a_user|global permissions for a user]] even by other forced super administrator. By default : user with this rights is user with id : 1. The first user created just after installation.
*'''force_ssl:''' forces LimeSurvey to run through HTTPS or to block HTTPS. See [https://manual.limesurvey.org/Global_settings#Security Force HTTPS] in global settings admin GUI.
*'''ssl_emergency_override:''' This setting forces SSL off. If You've turned HTTPS/SSL on in the global settings but your server doesn't have HTTPS enabled, the only way to turn it off is by changing a value in the database directly. This allows you to force HTTPS off while you change the global settings for Force Secure. This should always be false except in emergencies where you change it to true until you fix the problem. This setting can be only set via config.php file.
*'''ssl_disable_alert:''' Disable alert for super-admin about unforced SSL, if you really can not or don't want to force ssl.  This setting can be only set via config.php file.
Translation* '''maxLoginAttempt''': Het aantal toegestane pogingen dat de gebruiker het gebruikerswachtwoord foutief mag invullen voordat het geblokkeerd wordt (op IP) . Standaardwaarde is 3, te wijzigen in config.php. 
* '''timeOutTime''':  Als de gebruiker het gebruikerswachtwoord <maxLoginAttempt> keer foutief invult  :  tijd dat het IP is geblokkeerd.  Standaardwaarde is 10 minuten, te wijzigen in config.php. 
* '''surveyPreview_require_Auth:''' standaard true. Zet deze false als iedereen de enquête kan testen, zonder in het beheergedeelte in te loggen, en zonder dat de enquête actief is. Deze waarde kan worden overschreven met de waarde in de [[Global settings/nl|Algemene instellingen]] of in config.php. 
* '''usercontrolSameGroupPolicy:''' Standaard true. Niet-beheerders (opgenomen in de LimeSurvey beheerinterface) zullen alleen andere gebruikers kunnen zien als ze beiden aan minstens één dezelfde groep gekoppeld zijn. Deze waarde kan worden gewijzigd in de [[Global settings/nl|Algemene instellingen]]  of in config.php.
* '''filterxsshtml:''' Als deze instelling true is  zal LimeSurvey enquêtes, vragen, antwoorden en groepen scannen op verdachte html-tags. Zet deze instelling alleen op false als je je gebruikers vertrouwd met JavaScript, flashfilmpjes en dergelijke. Deze waarde kan worden overschreven met de waarde in de  [[Global settings/nl|Algemene instellingen]] of in config.php.  <span class="warning">Er is geen filtering voor de hoofdbeheerder</span>.
* '''demoMode:''' Als deze instelling "aan" (true) staat zal LimeSurvey in demo-modus werken. Dat betekent:
** Het is niet mogelijk om het beheeraccount te wijzigen
** Het is niet mogelijk om bestanden te uploaden in sjaboonbeheer
** Het is niet mogelijk om uitnodigingen en herinneringen via email te verzenden
** Het is niet mogelijk om een dump van een database te maken
** Het is niet mogelijk om de volgende zaken aan te passen: sitenaam, standaardtaal, standaard html-editor modus, XSS filter.
* '''forcedsuperadmin:''' Array van user-id's met alle rechten binnen LimeSurvey. Deze instelling kan alleen in het bestand config.php worden gewijzigd. De gebruikersrechten kunnen niet worden gewijzigd bij de  [[Manage_users/nl#Globale rechten van een gebruiker instellen|globale rechten]] door een andere hoofdbeheerder. Standaard heeft de eerste na aanmaken installatie toegevoegde gebruiker deze rechten, deze heeft dan user-id 1.
* '''force_ssl:''' forceert dat LimeSurvey werkt met HTTPS of dat juist blokkeert. Lees [https://manual.limesurvey.org/Global_settings/nl#Beveiliging Forceer HTTPS] in de algemene instellingen.
* '''ssl_emergency_override:''' Deze instelling zet SSL uit. Als je HTTPS/SSL bij de algemene instellingen hebt ingeschakeld maar op je server HTTPS niet ingeschakeld is, is dat de enige manier op HTTPS uit te zetten, door direct een waarde in de database te zetten. Je kunt dan de algemene instelling weer aanpassen, dit is bedoeld als zeer tijdelijke maatregel, SSL hoort aan te staan. De waarde kan alleen in het bestand config.php gewijzigd worden.
* '''ssl_disable_alert:''' Als je de waarschuwing dat SSL uitstaat als hoofdbeheerder niet meer wilt krijgen en je dus zeker geen SSL wilt gebruiken dan kun je deze melding uitzetten in het bestand config.php.
 • maxLoginAttempt: Het aantal toegestane pogingen dat de gebruiker het gebruikerswachtwoord foutief mag invullen voordat het geblokkeerd wordt (op IP) . Standaardwaarde is 3, te wijzigen in config.php.
 • timeOutTime: Als de gebruiker het gebruikerswachtwoord <maxLoginAttempt> keer foutief invult  : tijd dat het IP is geblokkeerd. Standaardwaarde is 10 minuten, te wijzigen in config.php.
 • surveyPreview_require_Auth: standaard true. Zet deze false als iedereen de enquête kan testen, zonder in het beheergedeelte in te loggen, en zonder dat de enquête actief is. Deze waarde kan worden overschreven met de waarde in de Algemene instellingen of in config.php.
 • usercontrolSameGroupPolicy: Standaard true. Niet-beheerders (opgenomen in de LimeSurvey beheerinterface) zullen alleen andere gebruikers kunnen zien als ze beiden aan minstens één dezelfde groep gekoppeld zijn. Deze waarde kan worden gewijzigd in de Algemene instellingen of in config.php.
 • filterxsshtml: Als deze instelling true is zal LimeSurvey enquêtes, vragen, antwoorden en groepen scannen op verdachte html-tags. Zet deze instelling alleen op false als je je gebruikers vertrouwd met JavaScript, flashfilmpjes en dergelijke. Deze waarde kan worden overschreven met de waarde in de Algemene instellingen of in config.php. Er is geen filtering voor de hoofdbeheerder.
 • demoMode: Als deze instelling "aan" (true) staat zal LimeSurvey in demo-modus werken. Dat betekent:
  • Het is niet mogelijk om het beheeraccount te wijzigen
  • Het is niet mogelijk om bestanden te uploaden in sjaboonbeheer
  • Het is niet mogelijk om uitnodigingen en herinneringen via email te verzenden
  • Het is niet mogelijk om een dump van een database te maken
  • Het is niet mogelijk om de volgende zaken aan te passen: sitenaam, standaardtaal, standaard html-editor modus, XSS filter.
 • forcedsuperadmin: Array van user-id's met alle rechten binnen LimeSurvey. Deze instelling kan alleen in het bestand config.php worden gewijzigd. De gebruikersrechten kunnen niet worden gewijzigd bij de globale rechten door een andere hoofdbeheerder. Standaard heeft de eerste na aanmaken installatie toegevoegde gebruiker deze rechten, deze heeft dan user-id 1.
 • force_ssl: forceert dat LimeSurvey werkt met HTTPS of dat juist blokkeert. Lees Forceer HTTPS in de algemene instellingen.
 • ssl_emergency_override: Deze instelling zet SSL uit. Als je HTTPS/SSL bij de algemene instellingen hebt ingeschakeld maar op je server HTTPS niet ingeschakeld is, is dat de enige manier op HTTPS uit te zetten, door direct een waarde in de database te zetten. Je kunt dan de algemene instelling weer aanpassen, dit is bedoeld als zeer tijdelijke maatregel, SSL hoort aan te staan. De waarde kan alleen in het bestand config.php gewijzigd worden.
 • ssl_disable_alert: Als je de waarschuwing dat SSL uitstaat als hoofdbeheerder niet meer wilt krijgen en je dus zeker geen SSL wilt gebruiken dan kun je deze melding uitzetten in het bestand config.php.