Actions

Translations

Optional settings/112/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 14:44, 27 October 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "* '''bFixNumAuto:''' Numerieke velden kunnen automatisch worden gefilterd om alle niet-numerieke tekens te verwijderen. Standaard is dit ingeschakeld, je kunt het globaal uits...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
  • bFixNumAuto: Numerieke velden kunnen automatisch worden gefilterd om alle niet-numerieke tekens te verwijderen. Standaard is dit ingeschakeld, je kunt het globaal uitschakelen. Deze instellingen zijn gerelateerd aan Herstel automatisch numerieke waarde in standaardthema-opties. Inschakelen: Ja, uitschakelen met Alleen voor expressie en Nee.
  • BNumRealValue: Numerieke velden die in Expressiebeheer worden gebruikt, kunnen worden hersteld, standaard is herstellen. Als NUMERIC een numerieke vraag is: schakel uit of 0: {NUMERIC} met verkeerde tekens verzonden '' , schakel in of 1: {NUMERIC} verzend alle ingevoerde tekens. Deze instellingen zijn gerelateerd aan Herstel automatisch numerieke waarde in standaardthema-opties. Inschakelen : Ja en Alleen voor expressie en uitschakelen met Nee.