Actions

Translations

Difference between revisions of "Optional settings/112/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "* '''bFixNumAuto:''' Numerieke velden kunnen automatisch worden gefilterd om alle niet-numerieke tekens te verwijderen. Standaard is dit ingeschakeld, je kunt het globaal uits...")
 
 
Line 1: Line 1:
 
* '''bFixNumAuto:''' Numerieke velden kunnen automatisch worden gefilterd om alle niet-numerieke tekens te verwijderen. Standaard is dit ingeschakeld, je kunt het globaal uitschakelen. Deze instellingen zijn gerelateerd aan ''Herstel automatisch numerieke waarde'' in standaardthema-opties. Inschakelen: ''Ja'', uitschakelen met ''Alleen voor expressie'' en ''Nee''.
 
* '''bFixNumAuto:''' Numerieke velden kunnen automatisch worden gefilterd om alle niet-numerieke tekens te verwijderen. Standaard is dit ingeschakeld, je kunt het globaal uitschakelen. Deze instellingen zijn gerelateerd aan ''Herstel automatisch numerieke waarde'' in standaardthema-opties. Inschakelen: ''Ja'', uitschakelen met ''Alleen voor expressie'' en ''Nee''.
* '''BNumRealValue:''' Numerieke velden die in Expressiebeheer worden gebruikt, kunnen worden hersteld, standaard is herstellen. Als NUMERIC een numerieke vraag is: schakel uit of 0: {NUMERIC} met verkeerde tekens verzonden <nowiki>''</nowiki> , schakel in of 1: {NUMERIC} verzend alle ingevoerde tekens. Deze instellingen zijn gerelateerd aan ''Herstel automatisch numerieke waarde '' in standaardthema-opties. Inschakelen : ''Ja'' en ''Alleen voor expressie'' en uitschakelen met ''Nee''.
+
* '''BNumRealValue:''' Numerieke velden die in ExpressionScript worden gebruikt, kunnen worden hersteld, standaard is herstellen. Als NUMERIC een numerieke vraag is: schakel uit of 0: {NUMERIC} met verkeerde tekens verzonden <nowiki>''</nowiki> , schakel in of 1: {NUMERIC} verzend alle ingevoerde tekens. Deze instellingen zijn gerelateerd aan ''Herstel automatisch numerieke waarde '' in standaardthema-opties. Inschakelen : ''Ja'' en ''Alleen voor expressie'' en uitschakelen met ''Nee''.

Latest revision as of 19:42, 21 May 2020

Message definition (Optional settings)
*'''bFixNumAuto:''' Numeric fields can be automatically filtered to remove all non numeric values. By default this is enable, you can disable it globally. This settings is related to ''Fix automatically numeric value'' in core theme options. It was enable for ''Yes'', disable for ''Only for expression'' and ''No''.
*'''bNumRealValue:''' Numeric fields used in expression manager can be fixed or not. It's fixed by default. If NUMERIC is a numerical question : disable or 0 : {NUMERIC} with bad caracters send <nowiki>''</nowiki>, enable or 1 : {NUMERIC} send all character entered. This settings is related to ''Fix automatically numeric value'' in core theme options. It was enable for ''Yes'' and ''Only for expression'' and  disable for ''No''.
Translation* '''bFixNumAuto:''' Numerieke velden kunnen automatisch worden gefilterd om alle niet-numerieke tekens te verwijderen. Standaard is dit ingeschakeld, je kunt het globaal uitschakelen. Deze instellingen zijn gerelateerd aan ''Herstel automatisch numerieke waarde'' in standaardthema-opties. Inschakelen: ''Ja'', uitschakelen met ''Alleen voor expressie'' en ''Nee''.
* '''BNumRealValue:''' Numerieke velden die in ExpressionScript worden gebruikt, kunnen worden hersteld, standaard is herstellen. Als NUMERIC een numerieke vraag is: schakel uit of 0: {NUMERIC} met verkeerde tekens verzonden <nowiki>''</nowiki> , schakel in of 1: {NUMERIC} verzend alle ingevoerde tekens. Deze instellingen zijn gerelateerd aan ''Herstel automatisch numerieke waarde '' in standaardthema-opties. Inschakelen : ''Ja'' en ''Alleen voor expressie'' en uitschakelen met ''Nee''.
  • bFixNumAuto: Numerieke velden kunnen automatisch worden gefilterd om alle niet-numerieke tekens te verwijderen. Standaard is dit ingeschakeld, je kunt het globaal uitschakelen. Deze instellingen zijn gerelateerd aan Herstel automatisch numerieke waarde in standaardthema-opties. Inschakelen: Ja, uitschakelen met Alleen voor expressie en Nee.
  • BNumRealValue: Numerieke velden die in ExpressionScript worden gebruikt, kunnen worden hersteld, standaard is herstellen. Als NUMERIC een numerieke vraag is: schakel uit of 0: {NUMERIC} met verkeerde tekens verzonden '' , schakel in of 1: {NUMERIC} verzend alle ingevoerde tekens. Deze instellingen zijn gerelateerd aan Herstel automatisch numerieke waarde in standaardthema-opties. Inschakelen : Ja en Alleen voor expressie en uitschakelen met Nee.