Actions

Translations

New Template System in LS3.x/99/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 15:01, 15 May 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "Als je al een thema voor 2.x-versies van LimeSurvey hebt gemaakt, zul je merken dat de meeste van hen overeenkomen met de oude pstpl-bestanden voor LimeSurvey 2.x. Nogmaals, e...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Als je al een thema voor 2.x-versies van LimeSurvey hebt gemaakt, zul je merken dat de meeste van hen overeenkomen met de oude pstpl-bestanden voor LimeSurvey 2.x. Nogmaals, er is geen verplichting voor je in je thema om die bestanden, met die namen, in deze map aan te maken. Je kunt bijvoorbeeld gewoon een gigantische switch toevoegen in layout_global.twig met de gewenste HTML voor elke actie.