Actions

Translations

New Template System in LS3.x/83/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 14:50, 15 May 2019 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

'force_xmlsettings_for_survey_rendering' => true, // Maak deze regel actief als je het XML-bestand wil gebruiken in plaats van de database (voor gemakkelijker ontwikkeling van het thema)