Actions

Translations

New Template System in LS3.x/74/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:59, 14 May 2019 by Han (talk | contribs)

Thema-opties toevoegen om het plaatsen en tonen van enquête-onderdelen te besturen

Met deze uitleg willen we tonen hoe je opties kunt toevoegen aan een uitgebreid thema om enquête-onderdelen te tonen op een bepaalde plaats. We willen de titel van de enquête op twee verschillende plaatsen kunnen tonen.

Help.png We gebruiken weer het voorbeeld van het uitbreiden van het "bootswatch" thema in LimeSurvey versie 3.4.3.

Een aangepast thema maken

  1. Extend het "bootswatch" thema zoals eerder is aangegeven.
  2. Kopieer custom.css naar het lokale thema.

Thema-opties toevoegen

  1. Kopieer de inhoud van /themes/survey/bootswatch/options/ naar /upload/themes/survey/yourThemeName/options/.
  2. Open /upload/themes/survey/yourThemeName/options/options.twig in de editor en zoek naar "{# Bootstrap Bootswatch theme #}". Voeg direct voor het parent <div class='row'> element, toe:<syntaxhighlight lang="html" enclose="div">

{# Aangepaste enquête-naam in navigatie-taakbalk #}