Actions

Translations

New Template System in LS3.x/145/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 20:19, 14 May 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "Dit gedeelte is gerelateerd aan de optie van het thema. Het zal worden gebruikt om de ingediende "opties" van de tabel template_configuration als een json array te vullen.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Dit gedeelte is gerelateerd aan de optie van het thema. Het zal worden gebruikt om de ingediende "opties" van de tabel template_configuration als een json array te vullen.