Actions

Translations

New Template System in LS3.x/122/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 21:02, 24 May 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "Ten eerste: 'add' en ' replace' doen eigenlijk hetzelfde. We maken dit onderscheid om het onszelf duidelijker te maken wat de bedoeling is.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Ten eerste: 'add' en ' replace' doen eigenlijk hetzelfde. We maken dit onderscheid om het onszelf duidelijker te maken wat de bedoeling is.