Actions

Translations

New Template System in LS3.x/105/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 15:14, 15 May 2019 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Wat opmerkingen:

  • Naam: zal worden gebruikt als een sleutel in de database. Het moet dus uniek zijn en er mogen geen speciale tekens in voorkomen (ook geen spaties). Let op: er wordt geen rekening gehouden met hoofdletters.
  • Titel: wordt gebruikt om de themanaam in de verschillende lijsten weer te geven. Het mag speciale tekens bevatten.
  • Beschrijving: wordt gebruikt in de hoofdlijst van het enquête-thema. Het kan speciale tekens bevatten, en zelfs HTML-code.
  • Extends: optioneel, het definieert de bovenliggende thema's. Dus als een bestand niet aanwezig is in dit thema (twig / js / css / jpg, etc) wordt het overgenomen uit het bovenliggende thema (de parent)