Actions

Translations

List questions/15/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 21:44, 22 November 2018 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
  • Verplicht:: klik hier om te lezen wat het betekent dat een vraag verplicht is. Er zijn drie opties:
    • Niet opgegeven: De vraag is niet verplicht.
    • Opgegeven: De vraag moet worden ingevuld door deelnemers.
    • Niet relevant: Het attribuut Verplicht kan niet worden gebruikt (bijv. vraagtype tekst scherm).