Actions

Translations

LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE/7/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 13:38, 29 March 2018 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Om LimeSurvey te installeren op de eigen computer (voor ontwikkelaars) of op een server zijn er minimale vereisten waaraan voldaan moet worden. De installatie wordt hier uitgebreid beschreven.