Actions

Translations

LimeSurvey Manual/47/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 11:13, 7 June 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "* Ankiety - wprowadzenie ** Ustawienia ankiety *** Przegląd *** Ustawienia ogólne *** Elementy tekstowe *** Ustawienia zasad danych *** Opcje mot...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
*** Ustawienia zasad danych