Actions

Translations

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/47/pl"

From LimeSurvey Manual

Line 124: Line 124:
 
* [[Rozwiązywanie problemów]]
 
* [[Rozwiązywanie problemów]]
 
* [[Obejścia]]
 
* [[Obejścia]]
** [ [Obejścia: Projekt pytania, układ i szablony]]
+
** [[Obejścia: Projektowanie pytań, układu i motywów]]
 
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
 
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
 
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]
 
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]

Revision as of 11:15, 7 June 2019

Message definition (LimeSurvey Manual)
*[[Surveys - introduction|Surveys - Introduction]]
**[[Surveys - introduction#Create_a_new_survey|Create a Survey]]
***[[Surveys - introduction#Import a survey|Import a Survey]]
***[[Surveys - introduction#Copy a survey|Copy a Survey]]
**[[Survey settings|Survey Settings]]
***[[Overview]]
***[[General settings|General Settings]]
***[[Text elements|Text Elements]]
***[[Data policy settings|Data Policy Settings]]
***[[Theme options|Theme Options]]
***[[Presentation]]
***[[Participant settings|Participant Settings]] (was ''Participant Tokens'')
***[[Notifications_%26_data|Notifications & Data]]
***[[Publication & access|Publication & Access]]
**[[Survey menu|Survey Menu]]
***[[List questions|List Questions]]
***[[List question groups|List Question Groups]]
***[[Reorder questions and question groups|Reorder Questions and Question Groups]]
***[[Survey participants|Survey Participants]] (was ''Tokens'')
****[[Email bounce tracking system|Email Bounce Tracking System]]
***[[Survey quotas|Quotas]]
***[[Assessments]]
***[[Survey permissions|Survey Permissions]]
***[[Email templates|Email Templates]]
****[[Email placeholders|Email Placeholders]]
***[[Panel integration|Panel Integration]]
***[[Resources]]
***[[Plugin menu|Plugin Menu]]
**[[Survey structure|Survey Structure]]
**[[Question groups - introduction|Question Groups - Introduction]]
***[[Question_groups_-_introduction#Question_group_actions|Question Group Toolbar Options]]
***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview Question Group]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change Group Order]]
**[[Questions - introduction|Questions - Introduction]]
***[[Question types|Question Types]]
****[[Question type - Array|Question Type - Array]]
****[[Question type - Array by column|Question Type - Array by column]]
****[[Question type - Array dual scale|Question Type - Array dual scale]]
****[[Question type - Array (5 point choice)|Question Type - Array (5 point choice)]]
****[[Question type - Array (10 point choice)|Question Type - Array (10 point choice)]]
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)|Question Type - Array (Increase-Same-Decrease)]]
****[[Question type - Array (Numbers)|Question Type - Array (Numbers)]]
****[[Question type - Array (Texts)|Question Type - Array (Texts)]]
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)|Question Type - Array (Yes-No-Uncertain)]]
****[[Question type - Date|Question Type - Date]]
****[[Question type  - Equation|Question Type  - Equation]]
****[[Question type - File upload|Question Type - File upload]]
****[[Question type - Gender|Question Type - Gender]]
****[[Question type - Language switch|Question Type - Language switch]]
****[[Question type - Numerical input|Question Type - Numerical input]]
****[[Question type - Multiple numerical input|Question Type - Multiple numerical input]]
****[[Question type - Ranking|Question Type - Ranking]]
****[[Question type - Text display|Question Type - Text display]]
****[[Question type - Yes-No|Question Type - Yes-No]]
****[[Question type - Multiple choice|Question Type - Multiple choice]]
****[[Question type - Multiple choice with comments|Question Type - Multiple choice with comments]]
****[[Question type - 5 point choice|Question Type - 5 point choice]]
****[[Question type - List (Dropdown)|Question Type - List (Dropdown)]]
****[[Question type - List (Radio)|Question Type - List (Radio)]]
****[[Question type - List with comment|Question Type - List with comment]]
****[[Question type - Short free text|Question Type - Short free text]]
*****[[Question type_-_Short_free_text#Location|Set up maps and store location]] 
****[[Question type - Long free text|Question Type - Long free text]]
****[[Question type - Huge free text|Question Type - Huge free text]]
****[[Question type - Multiple short text|Question Type - Multiple short text]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change question order]]
***[[Question toolbar options]]
****[[Preview function]]
****[[Edit question]]
****[[Check question logic]]
****[[Delete question]]
****[[Export question]]
****[[Copy question]]
****[[Setting conditions]]
****[[Adding answers or subquestions]]
****[[Default answers]]
**[[ExpressionScript Engine - Quick start guide]]
***[[ExpressionScript - Presentation]]
***[[ExpressionScript How-tos]]
***[[ExpressionScript examples]]
***[[ExpressionScript Engine roadmap]]
***[[ExpressionScript for developers]]
***[[ExpressionScript sample surveys]]
****[[Expression Manager]] - old page with full documentation
**[[Show logic file]]
*[[Survey toolbar options]]
**[[Testing a survey]]
**[[Activating a survey]]
**[[Running a survey safely]]
***[[Changing an active survey]]
**[[Closing a survey]]
**[[Iterate survey]]
**[[Tools]]
***[[Delete survey]]
***[[Quick-translation]]
***[[Reset conditions]]
***[[Survey logic file]]
***[[Regenerate question codes]]
**[[Display/Export survey]]
***[[QueXML PDF Export]]
***[[Tab Separated Value survey structure]]
**[[Survey participants]]
**[[Responses (survey results)]]
***[[Responses & statistics]]
****[[Responses & statistics#Responses summary|Response summary]]
****[[Responses]]
****[[Data entry]]
****[[Statistics]]
*****[[Statistics - expert mode]]
*****[[Statistics - simple mode]]
****[[Timing statistics]]
****[[Export responses]]
****[[Import responses]]
*****[[Problems & solutions]]
****[[View saved but not submitted responses]]
****[[Iterate survey#General|Iterate survey]]
****[[Batch deletion]]
***[[Data entry]]
***[[Partial (saved) responses]]
*[[Multilingual survey]]
*[[Not categorized and advanced features]]
**[[SGQA identifier]]
**[[Using regular expressions]]
**[[URL fields]]
**[[RemoteControl 2 API]]
**[[Data encryption]]
*[[General FAQ]]
*[[Troubleshooting]]
*[[Workarounds]]
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript]]
**[[Workarounds: Survey behaviour]]
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users]]
*[[License]]
*[[Version change log]]
*[[Plugins - advanced]]
**[[Available third party plugins]]
Translation* [[Ankiety - wprowadzenie]]
** [[Ustawienia ankiety]]
*** [[Przegląd]]
*** [[Ustawienia ogólne]]
*** [[ Elementy tekstowe]]
 *** [[Ustawienia zasad danych]]
*** [[Opcje motywu]]
*** [[Prezentacja]]
*** [[Ustawienia uczestnika ]] (było '' tokeny uczestników '')
*** [[Powiadomienia_% 26_dane | Powiadomienia i dane]]
*** [[Publikacja i dostęp]]
** [[menu Ankieta ]]
*** [[Lista pytań]]
*** [[Lista grup pytań]]
*** [[Zmień kolejność pytań i grup pytań]]
*** [[ Uczestnicy ankiety]] (był '' Tokeny '')
**** [[System śledzenia odbicia poczty]]
*** [[Limity ankiet | Kwoty]]
*** [[Oceny ]]
*** [[Uprawnienia ankiety]]
*** [[Szablony e-mail]]
**** [[Elementy zastępcze e-mail]]
*** [[Integracja z panelem] ]
*** [[Zasoby]]
*** [[Menu wtyczki]]
** [[Struktura ankiety]]
** [[Grupy pytań - wprowadzenie]]
*** [[Grupy_pytań _-_ wprowadzenie # Grupa_odpowiedzi | Opcje paska narzędzi grupy pytań]]
*** [[Grupy pytań - wprowadzenie # Podgląd grupy pytań | Podgląd grupy pytań]]
*** [[Survey_ struktura # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność grup]]
** [[Pytania - wprowadzenie]]
*** [[Typy pytań]]
**** [[Typ pytania - Tablica]]
**** [[Typ pytania - Tablica według kolumny]]
**** [[Typ pytania - Podwójna skala tablicy]]
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 5 punktów) ]]
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 10 punktów)]]
**** [[Typ pytania - Tablica (Zwiększ-Same-Zmniejszenie)]]
*** * [[Typ pytania - Tablica (Liczby)]]
**** [[Typ pytania - Tablica (Teksty)]]
**** [[Typ pytania - Tablica (Tak-Nie-Niepewne) ]]
**** [[Typ pytania - Data]]
**** [[Typ pytania - Równanie]]
**** [[Typ pytania - Przesyłanie pliku]]
**** [[Typ pytania - Płeć]]
**** [[Typ pytania - Przełącznik języka]]
**** [[Typ pytania - Wprowadzanie numeryczne]]
**** [[Typ pytania - Wielokrotne wejście numeryczne]]
**** [[Typ pytania - Ranking]]
**** [[Typ pytania - Wyświetlanie tekstu]]
**** [[Typ pytania - Tak-Nie]]
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny]]
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny z komentarze]]
**** [[Typ pytania - wybór 5 punktów]]
**** [[Typ pytania - Lista (rozwijana)]]
**** [[Typ pytania - Lista (Radio)]]
**** [[Typ pytania - Lista z komentarzem]]
**** [[Typ pytania - Krótki bezpłatny tekst]]
***** [[ Typ_pytanie _-_ Short_free_text # Lokalizacja | Skonfiguruj mapy i lokalizację sklepu]]
**** [[Typ pytania - Długi wolny tekst]]
**** [[Typ pytania - Ogromny bezpłatny tekst]]
**** [[Typ pytania - Wiele krótkich tekstów]]
*** [[Survey_structure # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność pytań]]
*** [[Opcje paska narzędzi Pytania]]
**** [[Funkcja podglądu]]
**** [[Edytuj pytanie]]
**** [[Sprawdź logikę pytania]]
**** [[Usuń pytanie]]
**** [[Export question]]
**** [[Copy question]]
**** [[Warunki ustawienia]]
**** [[Dodawanie odpowiedzi lub podpytań ]]
**** [[Domyślne odpowiedzi]]
** [[Menedżer ekspresji - skrócona instrukcja obsługi]]
*** [[Menedżer ekspresji - prezentacja]]
*** [[Expression Manager how-tos]]
*** [[Przykłady Expression Manager]]
*** [[Expression Manager roa dmap]]
*** [[Expression Manager dla programistów]]
*** [[Przykładowe ankiety Expression Manager]]
**** [[Expression Manager]] - stary artykuł wiki
** [[Pokaż plik logiczny]]
* [[Opcje paska narzędzi]]
** [[Testowanie ankiety]]
** [[Aktywacja ankiety]]
** [[Bezpieczne przeprowadzanie ankiety]]
*** [[Zmiana aktywnej ankiety]]
** [[Zamykanie ankiety]]
** [[Iteracja ankiety]]
** [[Narzędzia]]
*** [[Usuń ankietę]]
*** [[Szybkie tłumaczenie]]
*** [[Warunki resetowania]]
*** [[ Plik logiczny ankiety]]
*** [[Regeneruj kody pytań]]
** [[Wyświetl / Eksportuj ankietę]]
*** [[Eksport PDF QueXML]]
*** [[Struktura badania wartości oddzielonej tabulatorem]]
** [[Uczestnicy ankiety]]! N! ** [[Odpowiedzi (wyniki ankiety)]]
*** [[Odpowiedzi i statystyki]]
**** [[Odpowiedzi i statystyki # Odpowiedzi podsumowanie | Podsumowanie odpowiedzi]]
**** [[Odpowiedzi]]
**** [[Wprowadzanie danych]]
**** [ [Statystyki]]
***** [[Statystyki - tryb eksperta]]
***** [[Statystyki - tryb prosty]]
**** [[Statystyki czasowe]]
**** [[Eksportuj odpowiedzi]]
**** [[Importuj odpowiedzi]]
***** [[Problemy i rozwiązania]]
**** [[Zobacz zapisane, ale nie przesłane odpowiedzi]]
**** [[Iterate survey # Ogólne | Iterate survey]]
**** [[Usunięcie partii]]
*** [[Wprowadzanie danych]]
*** [[Częściowe (zapisane) odpowiedzi]]
* [[Ankieta wielojęzyczna]]
* [[Nieskategoryzowane i zaawansowane funkcje]]
** [[identyfikator SGQA]]
** [[Korzystanie z wyrażeń regularnych]]
** [[pola URL]]
** [[ API RemoteControl 2]]
** [[Szyfrowanie danych]]
* [[Ogólne FAQ]]
* [[Rozwiązywanie problemów]]
* [[Obejścia]]
** [[Obejścia: Projektowanie pytań, układu i motywów]]
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]
** [[Obejścia : Dalsze rozwiązania dostarczane przez użytkowników LimeSurvey]]
* [[Licencja]]
* [[Dziennik zmian wersji]]
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
** [[Dostępne wtyczki zewnętrzne]]
*** Ustawienia zasad danych