Actions

Translations

LimeSurvey Manual/43/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 10:31, 7 June 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "Jeśli chcesz ''dodać nowe tłumaczenia'' lub ''poprawić tłumaczenie'' postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami: * Tłumaczenie LimeSurvey | Jak przetłumaczyć L...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jeśli chcesz dodać nowe tłumaczenia lub poprawić tłumaczenie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami: