Actions

Translations

LimeSurvey Manual/2/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 11:55, 13 July 2017 by Slawek (talk | contribs)

LimeSurvey pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjny i mocny online pytania-i-opowiedzi przeglądy który działą dla tysiący uczestnicy bez wielkiego wysiłku. Ta instrukcja obsługi tylko zawiera "jak instalować aplikacje, administrować instalacją, kreatory ankiet i generowania raportów.