Actions

Translations

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/2/pl"

From LimeSurvey Manual

Line 1: Line 1:
[http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwoli użytkownicy szybko tworzyć intuicyjny i mocny online pytania-i-opowiedzi przeglądy który działą dla tysiący uczestnicy bez wielki wysiłek. Ta instrukcja obsługi tylko zawiera "jak instalować aplikacje, administracja od instalacja i
+
[http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjny i mocny online pytania-i-opowiedzi przeglądy który działą dla tysiący uczestnicy bez wielkiego wysiłku. Ta instrukcja obsługi tylko zawiera "jak instalować aplikacje, administrować instalacją,  kreatory ankiet i generowania raportów.

Revision as of 11:55, 13 July 2017

Message definition (LimeSurvey Manual)
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] allows users to quickly create intuitive, powerful, online question and answer surveys that can work for tens to thousands of participants without much effort. The survey software itself is self-guiding for the respondents who are participating. This manual is thus focused on how to install the application, administer the installation, and support survey creators, administrators and report generation users alike.
Translation[http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjny i mocny online pytania-i-opowiedzi przeglądy który działą dla tysiący uczestnicy bez wielkiego wysiłku. Ta instrukcja obsługi tylko zawiera "jak instalować aplikacje, administrować instalacją,  kreatory ankiet i generowania raportów.

LimeSurvey pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjny i mocny online pytania-i-opowiedzi przeglądy który działą dla tysiący uczestnicy bez wielkiego wysiłku. Ta instrukcja obsługi tylko zawiera "jak instalować aplikacje, administrować instalacją, kreatory ankiet i generowania raportów.