Actions

Translations

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/10/pl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "Konto i zaczynac opracowywac")
 
Line 1: Line 1:
Konto i zaczynac opracowywac
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
 +
** [[Ustawienia opcjonalne]]
 +
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
 +
*** [[Szybka Aktualizacja]]
 +
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
 +
** [[Transfer instalacji]]
 +
** [[Instalacja - FAQ]]
 +
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
 +
*** [[Lokalizacja językowa]]
 +
* [[Pierwsze kroki]]
 +
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
 +
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
 +
*** [[Ustawienia strony głównej]]
 +
*** [[Ustawienia globalne]]
 +
*** [[Menedżer wtyczek]]
 +
*** [[Konfiguracja menu]] {{NewIn | 3.0}}
 +
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{NewIn | 3.0}}
 +
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
 +
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
 +
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
 +
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
 +
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
 +
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
 +
**** [[Motywy]]
 +
*** [[Zestawy etykiet]]
 +
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
 +
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
 +
*** [[Szybka aktualizacja]]

Revision as of 10:56, 7 June 2019

Message definition (LimeSurvey Manual)
*[[Installation - LimeSurvey CE]]
**[[Optional settings|Optional Settings]]
**[[Upgrading from a previous version|Upgrading From a Previous Version]]
***[[ComfortUpdate]]
**[[Installation using a command line interface (CLI)|Installation Using a Command Line Interface (CLI)]]
**[[Transferring an installation|Transferring an Installation]]
**[[Installation FAQ]]
***[[Installation security hints|Installation Security Hints]]
***[[Localization]]
*[[Getting Started]]
**[[First login - your user preferences|First Login - Your User Preferences]]
*[[Administering LimeSurvey]]
**[[Administering LimeSurvey#Settings Tab|Settings Tab]]
***[[Home page settings|Home Page Settings]]
***[[Global settings|Global Settings]]
***[[Plugin manager|Plugin Manager]]
***[[Menu configuration|Menu Configuration]]{{NewIn|3.0}}
***[[Menu entries configuration|Menu Entries Configuration]]{{NewIn|3.0}}
**[[Administering LimeSurvey#Users Tab|Users Tab]]
***[[Manage users|Manage Users]]
***[[Manage user groups|Manage User Groups]]
***[[Central Participant Database]] (CPDB)
**[[Administering LimeSurvey#Advanced Tab|Advanced Tab]]
***[[Theme editor|Theme Editor]] (LimeSurvey 2.x)
****[[New Template System in LS3.x|New Template System In LS3.x]]
****[[Themes]]
****[[Question themes|Question Themes]]
***[[Label sets|Label Sets]]
***[[Check data integrity|Check Data Integrity]]
***[[Backup entire database|Backup Entire Database]]
***[[ComfortUpdate]]
Translation* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
** [[Ustawienia opcjonalne]]
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
*** [[Szybka Aktualizacja]]
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
** [[Transfer instalacji]]
** [[Instalacja - FAQ]]
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
*** [[Lokalizacja językowa]]
* [[Pierwsze kroki]]
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
*** [[Ustawienia strony głównej]]
*** [[Ustawienia globalne]]
*** [[Menedżer wtyczek]]
*** [[Konfiguracja menu]] {{NewIn | 3.0}}
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{NewIn | 3.0}}
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
**** [[Motywy]]
*** [[Zestawy etykiet]]
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
*** [[Szybka aktualizacja]]