Actions

Translations

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/10/pl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "Konto i zaczynac opracowywac")
 
Line 1: Line 1:
Konto i zaczynac opracowywac
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
 +
** [[Ustawienia opcjonalne]]
 +
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
 +
*** [[Szybka Aktualizacja]]
 +
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
 +
** [[Transfer instalacji]]
 +
** [[Instalacja - FAQ]]
 +
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
 +
*** [[Lokalizacja językowa]]
 +
* [[Pierwsze kroki]]
 +
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
 +
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
 +
*** [[Ustawienia strony głównej]]
 +
*** [[Ustawienia globalne]]
 +
*** [[Menedżer wtyczek]]
 +
*** [[Konfiguracja menu]] {{NewIn | 3.0}}
 +
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{NewIn | 3.0}}
 +
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
 +
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
 +
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
 +
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
 +
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
 +
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
 +
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
 +
**** [[Motywy]]
 +
*** [[Zestawy etykiet]]
 +
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
 +
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
 +
*** [[Szybka aktualizacja]]

Revision as of 09:56, 7 June 2019

Message definition (LimeSurvey Manual)
*[[Installation - LimeSurvey CE]]
**[[Optional settings]]
**[[Upgrading from a previous version]]
***[[ComfortUpdate]]
**[[Installation using a command line interface (CLI)]]
**[[Transferring an installation]]
**[[Installation FAQ]]
***[[Installation security hints]]
***[[Localization]]
*[[Getting started]]
**[[First login - your user preferences]]
*[[Administering LimeSurvey]]
**[[Administering LimeSurvey#Settings tab|Settings tab]]
***[[Home page settings]]
***[[Global settings]]
***[[Plugin manager]]
***[[Menu configuration]]{{NewIn|3.0}}
***[[Menu entries configuration]]{{NewIn|3.0}}
**[[Administering LimeSurvey#Users tab|Users tab]]
***[[Manage users]]
***[[Manage user groups]]
***[[Central Participant Database]] (CPDB)
**[[Administering LimeSurvey#Advanced tab|Advanced tab]]
***[[Theme editor]] (LimeSurvey 2.x)
****[[New Template System in LS3.x]]
****[[Themes]]
***[[Label sets]]
***[[Check data integrity]]
***[[Backup entire database]]
***[[ComfortUpdate]]
Translation* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
** [[Ustawienia opcjonalne]]
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
*** [[Szybka Aktualizacja]]
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
** [[Transfer instalacji]]
** [[Instalacja - FAQ]]
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
*** [[Lokalizacja językowa]]
* [[Pierwsze kroki]]
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
*** [[Ustawienia strony głównej]]
*** [[Ustawienia globalne]]
*** [[Menedżer wtyczek]]
*** [[Konfiguracja menu]] {{NewIn | 3.0}}
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{NewIn | 3.0}}
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
**** [[Motywy]]
*** [[Zestawy etykiet]]
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
*** [[Szybka aktualizacja]]