Actions

Translations

Difference between revisions of "Installation - LimeSurvey CE/9/sl"

From LimeSurvey Manual

Line 1: Line 1:
Zahteve:
+
Zahteva:
* Minimalno 80 MB prostora na disku
+
* Najmanj 200 MB prostora na disku
* MySQL 4.1.0 ali novejša '''ali'''    Microsoft SQL Server 2005 ali novejša '''ali'''  Postgres 8.1 ali novejša
+
* MySQL 4.1.0 ali novejša "'ALI"' Microsoft SQL Server 2005 ali novejša "'ALI"' Postgres 8.1 ali novejši
* PHP 5.1.6 ali novejša s sledečimi vključenimi moduli/knjižnicami:
+
* "'PHP 5.3 ali novejša."' z naslednjimi modules/knjižnice omogočen:
** mbstring (Multibyte String Functions) extension library (preveri tudi [http://docs.limesurvey.org/tiki-index.php?page=Installation+FAQ#What_is_this_mbstring_Multibyte_String_Functions_library_ Installation FAQ])
+
** mbstring (Multibyte Niz Funkcij) razširitev knjižnice (glej tudi [[Namestitev FAQ#Kaj je to mbstring (Multibyte Niz Funkcij) knjižnica?|Namestitev FAQ]])
** PDO database gonilnik za MySQL (pdo_mysql ali pdo_mysqli) ali Postgres (pdo_pgsql) ali MSSQL ([http://php.net/manual/en/ref.pdo-sqlsrv.php pdo_sqlsrv])
+
** ZOP podatkovne zbirke, gonilnik za MySQL (pdo_mysql ali pdo_mysqli) ali Postgres (pdo_pgsql) ali MSSQL ([http://php.net/manual/en/ref.pdo-sqlsrv.php pdo_sqlsrv] za Windows in [http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-dblib.php pdo_dblib] za Linux)
** Za PHP različico <5.2 boste potrebovali PECL JSON library( glej [http://pecl.php.net/package/json]) nameščeno
+
** Prav tako domnevamo, na splošno, da so vsi PHP privzete knjižnice, ki so omogočene (kot so razpršitev, seje, itd.).
** Prav tako v splošnem predvidevamo, da so omogočene vse PHP osnovne knjižnice(recimo hash, session, itd.).
 

Revision as of 10:40, 23 January 2016

Message definition (Installation - LimeSurvey CE)
The minimum set of requirements:
* Minimum 250 MB disk space.
* MySQL 5.5.3 or later '''OR''' Microsoft SQL Server 2005 or later '''OR''' Postgres 9 or later.
* Minimum PHP 7 or later; however, we recommend PHP 7.0.0+ with the following modules/libraries enabled:
** [[Installation FAQ#Requirements page#What is the mbstring (Multibyte String Functions) library|mbstring (Multibyte String Functions)]] extension library.
** PDO database driver for MySQL (pdo_mysql or pdo_mysqli) or Postgres (pdo_pgsql) or MSSQL ([https://php.net/manual/en/ref.pdo-sqlsrv.php pdo_sqlsrv] for Windows and [http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-dblib.php pdo_dblib] for Linux).
** Also, we assume in general that all PHP default libraries are enabled 
*** hash
*** session
*** openssl or mcrypt
*** fileinfo
*** etc …
TranslationZahteva:
* Najmanj 200 MB prostora na disku
* MySQL 4.1.0 ali novejša "'ALI"' Microsoft SQL Server 2005 ali novejša "'ALI"' Postgres 8.1 ali novejši
* "'PHP 5.3 ali novejša."' z naslednjimi modules/knjižnice omogočen:
** mbstring (Multibyte Niz Funkcij) razširitev knjižnice (glej tudi [[Namestitev FAQ#Kaj je to mbstring (Multibyte Niz Funkcij) knjižnica?|Namestitev FAQ]])
** ZOP podatkovne zbirke, gonilnik za MySQL (pdo_mysql ali pdo_mysqli) ali Postgres (pdo_pgsql) ali MSSQL ([http://php.net/manual/en/ref.pdo-sqlsrv.php pdo_sqlsrv] za Windows in [http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-dblib.php pdo_dblib] za Linux)
** Prav tako domnevamo, na splošno, da so vsi PHP privzete knjižnice, ki so omogočene (kot so razpršitev, seje, itd.).

Zahteva:

  • Najmanj 200 MB prostora na disku
  • MySQL 4.1.0 ali novejša "'ALI"' Microsoft SQL Server 2005 ali novejša "'ALI"' Postgres 8.1 ali novejši
  • "'PHP 5.3 ali novejša."' z naslednjimi modules/knjižnice omogočen:
    • mbstring (Multibyte Niz Funkcij) razširitev knjižnice (glej tudi Namestitev FAQ)
    • ZOP podatkovne zbirke, gonilnik za MySQL (pdo_mysql ali pdo_mysqli) ali Postgres (pdo_pgsql) ali MSSQL (pdo_sqlsrv za Windows in pdo_dblib za Linux)
    • Prav tako domnevamo, na splošno, da so vsi PHP privzete knjižnice, ki so omogočene (kot so razpršitev, seje, itd.).