Actions

Translations

Installation - LimeSurvey CE/34/sl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 16:35, 15 June 2013 by Dusan (talk | contribs) (Created page with "'''Pojdite na "http://your.domain.com/limesurvey/admin"'''. Če ste vse nastavili pravilno, se bo zagnala namestitvena skripta LimeSurvey-a - samo sledite navodilom. Sistem va...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Pojdite na "http://your.domain.com/limesurvey/admin". Če ste vse nastavili pravilno, se bo zagnala namestitvena skripta LimeSurvey-a - samo sledite navodilom. Sistem vas bo vprašal, če ustvari podatkovno bazo in/ali ustvari tabele znotraj nje. LimeSurvey nato ustvari potrebne table v podatkovni bazi.