Actions

Translations

Import responses/273/nl

From LimeSurvey Manual

De gereserveerde namen staan tussen haakjes. Bij het importeren van een VV-bestand in LimeSurvey worden de strings vervangen door:

  • {question_not_shown} : NULL-waarde in de database. LimeSurvey gebruikt [empty string] voor vragen die niet beantwoord zijn en NULL-waarde voor vragen die niet getoond zijn (bijv. door expressies).
  • {quote} : " (dubbele aanhalingstekens)
  • {cr} : Carriage return
  • {newline} : Een nieuwe regel
  • {lbrace} : Linkerhaakje (bijvoorbeeld als je een regelovergang in het antwoord wilt invoeren, {lbrace}{cr})