Actions

Translations

Import responses/273/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 11:56, 14 June 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "De gereserveerde namen staan tussen haakjes. Bij het importeren van een VV-bestand in LimeSurvey worden de strings vervangen door: * <code>{question_not_shown}</code> : NULL-w...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

De gereserveerde namen staan tussen haakjes. Bij het importeren van een VV-bestand in LimeSurvey worden de strings vervangen door:

  • {question_not_shown} : NULL-waarde in de database. LimeSurvey gebruikt [empty string] voor vragen die niet beantwoordt zijn en NULL-waarde voor vragen die niet getoond zijn (bijv. door expressies).
  • {quote} : " (dubbele aanhalingstekens)
  • {cr} : Carriage return
  • {newline} : Een nieuwe regel
  • {lbrace} : Linkerhaakje (bijvoorbeeld als je een regelovergang in het antwoord wilt invoeren, {lbrace}cr})