Actions

Translations

Expression Manager - presentation/55/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:57, 10 September 2018 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
 1. Expressie: Alles tussen accolades.
  • Er mogen geen spaties staan na de openings-accolade en voor de sluit-accolade.
  • De expressie wordt geëvalueerd door EM, het kan mathematische formules, functies en complexe string- en gegevensverwerking bevatten.
 2. Maatwerk: Ook wel "tailoring" en "piping" genoemd. Het conditioneel wijzigen van tekst.
  • Je hebt toegang tot alle "vervangingsvelden", deelnemersgegevens en gegeven antwoorden.
  • Je hebt eenvoudiger toegang tot vragen, antwoorden en eigenschappen.
 3. Relevantie vergelijking: Een attribuut om de zichtbaarheid te controleren.
  • Als er een relevantievergelijking is dan wordt de vraag alleen getoond bij de uitkomst true.
  • Intern worden alle array_filter en array_filter_exclude commando's omgezet in relevanties op subvraagniveau.
 4. SGQA:  De oude naamgeving van variabelen in LimeSurvey (t/m 1.91+).
  • Staat voor Survey-Group-Question-Answer
  • SGQA variabele-naam ziet eruit als 123X5X382X971, en kan ook door een subvraag achtervoegsels hebben.
  • De getallen in de naam verwijzen naar de codes van de enquête, de groep, de vraag en het antwoord en kunnen dus noodzakelijk gewijzigd moeten worden bij een aanpassing in de enquête.
 5. Vergelijking: Het vraagtype vergelijking slaat berekeningen of rapporten op in de database.
  • Het is als een Boilerplate vraag, maar de inhoud wordt opgeslagen in de database, ook als je deze vraag altijd verbergt.
 6. Vraagcode: De in EM te gebruiken variabele-naam.
  • Dit kan een beschrijvende naam zijn met het doel van de vraag, hierdoor is de code gemakkelijker leesbaar.
  • Een vraagcode begint NOOIT met een cijfer, als je nummers gebruikt om je vragen te nummeren gebruik dan eerst altijd een letter, bijvoorbeeld "q1", "q1a" of "g1q2".
  • Als je gegevens gaat exporteren naar SPSS of R wordt deze naam gebruikt. Zorg ervoor dat je de vraagcodes in de enquête uniek houdt.