Actions

Translations

ExpressionScript - Presentation/91/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 15:46, 24 May 2020 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
  1. sub-selector kan een van het volgende zijn:
  • commentaar : alleen subvragen met commentaar (bijv., meerkeuzevraag met opmerkingen en lijst met opmerkingen)
  • geen opmerkingen : alleen subvragen die geen opmerkingen zijn
  • sq_X : waar X is een rij of kolom identifier. Alleen subvragen die overeenkomen met patroon X worden geselecteerd. Als de zoek is gedaan op gehele code dan worden ook de subvragen gevonden nX, X, Xn (als je gebruikt sq_1, subvragen a1, 1a, 1, 11 of 001 zijn toegevoegd). Bij het vraagtype dubbele schaal is de subvraagcodes zijn QCODE_SQCODE_1 en QCODE_SQCODE_1 en bij vraagtype rangschikken QCODE_1,QCODE_2 ....