Actions

Translations

Data encryption/5/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 19:45, 11 August 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "Deze functie maakt het versleutelen mogelijk van persoonlijke gegevens in de centrale deelnemersdatabase en / of Survey participants/nl|d...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Deze functie maakt het versleutelen mogelijk van persoonlijke gegevens in de centrale deelnemersdatabase en / of deelnemers enquête. Bovendien kun je de gegevens die je van je respondenten verzamelt ook versleutelen als het encryptie vraagattribuut is ingeschakeld.