Actions

Translations

Data encryption/31/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 14:35, 19 August 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "Gedeeltelijk zoeken naar teksten is niet mogelijk op databasekolommen met gecodeerde gegevens, wel het zoeken naar een exacte overeenkomst.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Gedeeltelijk zoeken naar teksten is niet mogelijk op databasekolommen met gecodeerde gegevens, wel het zoeken naar een exacte overeenkomst.