Actions

Translations

Data encryption/29/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 14:30, 19 August 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "Gegevenscodering / decoderingsmethoden die in LimeSurvey worden gebruikt, zijn gebaseerd op [https://libsodium.gitbook.io/doc/public-key_cryptography/public-key_signatures pub...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Gegevenscodering / decoderingsmethoden die in LimeSurvey worden gebruikt, zijn gebaseerd op publieke sleutel handtekeningen. Openbare en geheime sleutels zijn te vinden in het bestand /application/config/security.php. Sleutels worden automatisch gegenereerd bij het eerste gebruik van de coderingsfunctie.