Actions

Translations

Data encryption/25/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 13:19, 19 August 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "<blockquote>''Sodium is een moderne, gebruiksvriendelijke softwarebibliotheek voor codering, decodering, handtekeningen en wachtwoordhashing. Het is een portable, cross-compil...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sodium is een moderne, gebruiksvriendelijke softwarebibliotheek voor codering, decodering, handtekeningen en wachtwoordhashing. Het is een portable, cross-compileerbare, installeerbare, packagable vork van NaCl, met een compatibele API en een uitgebreide API om de bruikbaarheid nog verder te vergroten. Het doel is om alle kernactiviteiten te bieden die nodig zijn om cryptografische hulpmiddelen van een hoger niveau te bouwen.