Actions

Translations

Data encryption/16/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:14, 15 August 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "===Deelnemersattributen=== Drie kernattributen (voornaam, achternaam en e-mailadres) worden altijd weergegeven in de deelnemerstabel, waarbij de cod...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Deelnemersattributen

Drie kernattributen (voornaam, achternaam en e-mailadres) worden altijd weergegeven in de deelnemerstabel, waarbij de codering standaard is ingeschakeld .