Actions

Translations

Data encryption/12/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 21:01, 11 August 2019 by Han (talk | contribs) (Created page with "In andere gevallen kunnen ook meer velden moeten worden versleuteld. Bijvoorbeeld in medisch onderzoek moet je mogelijk de meeste van de gegevens coderen als de antwoorden naa...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

In andere gevallen kunnen ook meer velden moeten worden versleuteld. Bijvoorbeeld in medisch onderzoek moet je mogelijk de meeste van de gegevens coderen als de antwoorden naar een persoon zijn te achterhalen.