Actions

Difference between revisions of "Timing statistics/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "=Statistieken tijdmetingen=")
 
(38 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 14: Line 14:
  
  
Als deze optie is ingeschakeld, kunt je '''Statistieken tijdmetingen''' openen via de keuze [[Responses_%26_statistics|Respons & statistieken]] op de werkbalk:
+
Als deze optie is ingeschakeld, kunt je '''Statistieken tijdmetingen''' openen via de keuze [[Responses_%26_statistics/nl|Respons & statistieken]] op de werkbalk:
  
  
Line 23: Line 23:
  
  
A table with the timings of each response will be displayed:
+
Er wordt een tabel getoond met de tijden per antwoord:
  
  
Line 29: Line 29:
  
  
As it can be observed, the columns are made of an "Action" column and sortable columns (ID, Total time, group and question time).
+
In de tabel zijn er per regel (ingezonden enquête) de volgende velden:  een actie-veld en aantal velden waarop gesorteerd kan worden: (ID, Totaaltijd, Groep en Vraagtijd).
  
{{Note|The above example does not display any group time statistics because only one group was used within the respective survey. The group time corresponds to the total time. Numerical values will be displayed in the group columns if there are at least two groups in the survey.}}
+
{{Note|In dit voorbeeld worden geen tijdstatistieken van de groep weergegeven omdat er slechts één groep is gebruikt. De groepstijd komt overeen met de totaaltijd. Numerieke waarden worden in groepskolommen weergegeven als er ten minste twee groepen in de enquête zijn.}}
  
  
The "Action" column contains the following response-related options:
+
Het actie-veld bevat (per response) de volgende opties:
  
  
Line 40: Line 40:
  
  
*'''View response details:''' To check the response submitted by a respondent, click on this button. The panel allows you to edit the response entry, delete the entry or export it
+
* '''Bekijk details respons''': Klik op deze knop om de response van de respondent te bekijken. In het deelvenster kun je het bewerken, verwijderen of exporteren.
  
*'''Edit this response:''' To edit the response submitted by a respondent, click on the green pencil button
+
* '''Wijzig deze respons''': Om de response te bewerken, klik op de knop met het groene potlood.
  
*'''Delete this response:''' click on the red trash button if you wish to delete the response from your response table.
+
* '''Verwijder deze respons''': Klik op de knop met de rode prullenbak als je de respons wilt verwijderen.
  
  
{{Note|Please note that you cannot edit the time statistics table!}}
+
{{Note|Natuurlijk kun je niet de tijdmetingen wijzigen!}}
  
  
The ID refers to the response ID, while the rest of the columns express the time a respondent spent on a group or question. The value is expressed in seconds.
+
Het ID is de identificatie van de respons, de andere kolommen geven de tijd aan die een respondent heeft besteed aan een groep of vraag.
  
  
{{Note|The time statistics are stored in the [[Responses|response table]]! Therefore, if you wish to analyse the time-related data, [[Export responses|export it]] and save it to your machine. Then, you can further analyse it with the help of a spreadsheet software or a specialized software in data analysis.}}
+
{{Note|De tijdmetingen worden opgeslagen in de [[Responses| antwoordtabel]]! Als je deze gegevens wilt analyseren, [[Export responses/nl|exporteer]] ze dan naar een spreadsheet of naar gespecialiseerde software voor gegevensanalyse.}}
  
  
In the case in which you use to display more responses on the same page, change the default value of 10 in the upper-left part of the table, and go for a larger value:
+
Je kunt aangeven hoeveel responsen er per pagina worden getoond, de standaardwaarde is 10.
  
  
Line 62: Line 62:
  
  
==Interview time==
+
==Totaaltijd==
  
  
Two statistics are automatically calculated for all the stored responses:
+
Twee statistieken worden automatisch bepaald voor alle opgeslagen complete responsen:
  
*'''Average interview time'''
+
* '''Gemiddelde interviewtijd'''
*'''Median'''
+
* '''Mediaan'''
 +
 
 +
 
 +
=Veelgestelde vragen=
 +
 
 +
 
 +
==Als ik terugga om een van mijn eerdere antwoorden te bewerken, wordt de tijd dan opgeteld?==
 +
 
 +
 
 +
Ja.
 +
 
 +
Als het attribuut [[Presentation/nl#Terugbladeren toestaan|terugbladeren toestaan]] is ingeschakeld, kun je naar een van de eerdere antwoorden gaan en het antwoord wijzigen. De "tijdmetingen" werken op de achtergrond en tellen hoeveel tijd je per  enquêtepagina besteed, waarbij de resultaten van elk bezoek worden opgeteld.
 +
 
 +
 
 +
'''Voorbeeld'''
 +
 
 +
Voorwaarden:
 +
* [[General_settings/nl#Formaat|Formaat]]: ''Groep voor groep'' of ''Vraag voor vraag ''
 +
* [[Presentation/nl#Terugbladeren toestaan|Terugbladeren]] moet zijn toegestaan.
 +
* [[Notifications_%26_data/nl#Tijdmetingen opslaan|Tijdmetingen]] moeten worden opgeslagen.
 +
 
 +
Laten we aannemen dat je bij vraag 5 (Q5) bent en je het antwoord op vraag 1 (Q1) wilt wijzigen. Klik op "Vorige" tot je bij vraag 1 bent. De tijd die je op die pagina met vraag 1 bent, wordt samengevoegd met de tijd die je eerder op die pagina was toen je de vraag voor het eerst beantwoordde. Door te bladeren worden ook de tijden van de tussenliggende pagina's wat verhoogd.
 +
 
 +
 
 +
Als alternatief kun je de deelnemers ook toestaan om achteruit te "springen" via de [[Presentation/nl#Toon vragenindex_.2F_toestaan vrije volgorde|vragenindex]].

Latest revision as of 21:48, 21 July 2019

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎日本語Inleiding

Als je wilt weten hoeveel tijd een respondent besteedt aan het beantwoorden van een bepaalde vraag/vraaggroep, schakel dan het opslaan van de tijdmetingen in op het paneel Melding & data:


Enable save timings.png


Als deze optie is ingeschakeld, kunt je Statistieken tijdmetingen openen via de keuze Respons & statistieken op de werkbalk:


Timing statistics - location.png


Statistieken tijdmetingen

Er wordt een tabel getoond met de tijden per antwoord:


Timing statistics table.png


In de tabel zijn er per regel (ingezonden enquête) de volgende velden: een actie-veld en aantal velden waarop gesorteerd kan worden: (ID, Totaaltijd, Groep en Vraagtijd).

Help.pngIn dit voorbeeld worden geen tijdstatistieken van de groep weergegeven omdat er slechts één groep is gebruikt. De groepstijd komt overeen met de totaaltijd. Numerieke waarden worden in groepskolommen weergegeven als er ten minste twee groepen in de enquête zijn.


Het actie-veld bevat (per response) de volgende opties:


Action column Timing statistics.png


  • Bekijk details respons: Klik op deze knop om de response van de respondent te bekijken. In het deelvenster kun je het bewerken, verwijderen of exporteren.
  • Wijzig deze respons: Om de response te bewerken, klik op de knop met het groene potlood.
  • Verwijder deze respons: Klik op de knop met de rode prullenbak als je de respons wilt verwijderen.


Help.pngNatuurlijk kun je niet de tijdmetingen wijzigen!


Het ID is de identificatie van de respons, de andere kolommen geven de tijd aan die een respondent heeft besteed aan een groep of vraag.


Help.pngDe tijdmetingen worden opgeslagen in de antwoordtabel! Als je deze gegevens wilt analyseren, exporteer ze dan naar een spreadsheet of naar gespecialiseerde software voor gegevensanalyse.


Je kunt aangeven hoeveel responsen er per pagina worden getoond, de standaardwaarde is 10.


Chage display responses timing statistics.png


Totaaltijd

Twee statistieken worden automatisch bepaald voor alle opgeslagen complete responsen:

  • Gemiddelde interviewtijd
  • Mediaan


Veelgestelde vragen

Als ik terugga om een van mijn eerdere antwoorden te bewerken, wordt de tijd dan opgeteld?

Ja.

Als het attribuut terugbladeren toestaan is ingeschakeld, kun je naar een van de eerdere antwoorden gaan en het antwoord wijzigen. De "tijdmetingen" werken op de achtergrond en tellen hoeveel tijd je per enquêtepagina besteed, waarbij de resultaten van elk bezoek worden opgeteld.


Voorbeeld

Voorwaarden:

Laten we aannemen dat je bij vraag 5 (Q5) bent en je het antwoord op vraag 1 (Q1) wilt wijzigen. Klik op "Vorige" tot je bij vraag 1 bent. De tijd die je op die pagina met vraag 1 bent, wordt samengevoegd met de tijd die je eerder op die pagina was toen je de vraag voor het eerst beantwoordde. Door te bladeren worden ook de tijden van de tussenliggende pagina's wat verhoogd.


Als alternatief kun je de deelnemers ook toestaan om achteruit te "springen" via de vragenindex.