Actions

Difference between revisions of "Timing statistics/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "{{Note|Natuurlijk kun je niet de tijdmetingen wijzigen!}}")
(Created page with "Het ID is de identificatie van de respons, de andere kolommen geven de tijd aan die een respondent heeft besteed aan een groep of vraag.")
Line 50: Line 50:
  
  
The ID refers to the response ID, while the rest of the columns express the time a respondent spent on a group or question. The value is expressed in seconds.
+
Het ID is de identificatie van de respons, de andere kolommen geven de tijd aan die een respondent heeft besteed aan een groep of vraag.
  
  

Revision as of 16:45, 2 February 2019

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎日本語Inleiding

Als je wilt weten hoeveel tijd een respondent besteedt aan het beantwoorden van een bepaalde vraag/vraaggroep, schakel dan het opslaan van de tijdmetingen in op het paneel Melding & data:


Enable save timings.png


Als deze optie is ingeschakeld, kunt je Statistieken tijdmetingen openen via de keuze Respons & statistieken op de werkbalk:


Timing statistics - location.png


Statistieken tijdmetingen

Er wordt een tabel getoond met de tijden per antwoord:


Timing statistics table.png


In de tabel zijn er per regel (ingezonden enquête) de volgende velden: een actie-veld en aantal velden waarop gesorteerd kan worden: (ID, Totaaltijd, Groep en Vraagtijd).

Help.pngIn dit voorbeeld worden geen tijdstatistieken van de groep weergegeven omdat er slechts één groep is gebruikt. De groepstijd komt overeen met de totaaltijd. Numerieke waarden worden in groepskolommen weergegeven als er ten minste twee groepen in de enquête zijn.


Het actie-veld bevat (per response) de volgende opties:


Action column Timing statistics.png


  • Bekijk details respons: Klik op deze knop om de response van de respondent te bekijken. In het deelvenster kun je het bewerken, verwijderen of exporteren.
  • Wijzig deze respons: Om de response te bewerken, klik op de knop met het groene potlood.
  • Verwijder deze respons: Klik op de knop met de rode prullenbak als je de respons wilt verwijderen.


Help.pngNatuurlijk kun je niet de tijdmetingen wijzigen!


Het ID is de identificatie van de respons, de andere kolommen geven de tijd aan die een respondent heeft besteed aan een groep of vraag.


Help.pngThe time statistics are stored in the response table! Therefore, if you wish to analyse the time-related data, export it and save it to your machine. Then, you can further analyse it with the help of a spreadsheet software or a specialized software in data analysis.


In the case in which you use to display more responses on the same page, change the default value of 10 in the upper-left part of the table, and go for a larger value:


Chage display responses timing statistics.png


Interview time

Two statistics are automatically calculated for all the stored responses:

  • Average interview time
  • Median