Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h German (de)Für weitere exportbezogene Funktionen muss der Exportvorgang innerhalb der Umfrage erfolgen. Greifen Sie auf eine beliebige [[Umfrageeinstellungen | umfragebezogene Einstellung]] zu, und suchen Sie in der oberen Symbolleiste nach '' 'Anzeigen / Exportieren' '', um die verfügbaren Exportoptionen aus dem Dropdown-Menü anzuzeigen:
 h English (en)For more export-related features, the export process must be done within the survey. Access any [[Survey settings|survey-related setting]], look on the top toolbar for '''Display/Export''' to see the available export options from the dropdown menu:
 h Japanese (ja)もう一つの出力関連の機能については、出力プロセスをそれぞれのアンケートの中から行います。任意の[[Survey settings/ja|アンケート関連設定]]にアクセスし、上部のツールバーで '''表示/出力'''をクリックし、ドロップダウンメニューから利用可能な出力オプションを確認します。
 h Dutch (nl)Voor de functie met meer opties voor het exporteren ga je naar een [[Survey settings/nl| enquêtegerelateerde instelling]], kijk in de bovenste werkbalk bij '''Tonen / Exporteren''' om de beschikbare opties te bekijken in het vervolgmenu: