Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h German (de)Dieser Export enthält eine vollständige Sicherung einer aktiven Umfrage für Archivierungszwecke. 
Die folgenden Daten werden in einer ZIP-Datei enthalten sein.! N! 
* [[Umfragestruktur | Umfragestruktur]]! N! 
* [[Antworten | Antwortdaten]]! N! 
* [[Umfrageteilnehmer | Umfrageteilnehmerdaten] ] (falls [[Teilnehmereinstellungen | aktiviert]])! N! 
* [[Notifications_data | Timings]] (falls aktiviert)
 h English (en)This export is intended to create a complete backup of an active survey for archival purposes. It will include the following data in a .zip file.
*[[Survey structure|Survey structure]]
*[[Responses|Response data]]  
*[[Survey participants|Survey participants data]] (if [[Participant settings|activated]])
*[[Notifications_%26_data|Timings]] (if activated)
 h Japanese (ja)この出力は、アーカイブ目的でアクティブなアンケートを完全にバックアップすることを目的としています。次のデータが.zipファイルに含められます。
*[[Survey structure/ja|アンケート構成]]
*[[Responses/ja|回答データ]]  
*[[Survey participants/ja|アンケート参加者データ]]([[Participant settings/ja|有効な場合]])
*[[Notifications_%26_data/ja|タイミング]](有効な場合)
 h Dutch (nl)Deze manier van exporteren is bedoeld om een complete back-up te maken van een actieve enquête voor archiveringsdoeleinden. Het bevat de volgende gegevens in een ZIP-bestand.
* [[Survey structure/nl|Enquete-structuur]]
* [[Responses|Responses]]
* [[Survey participants/nl|Enquête deelnemers]] (als [[Participant settings/nl| deelnemerinstelling is geactiveerd]])
* [[Notifications_%26_data/nl|Melding & data]] (indien geactiveerd)