Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h German (de)Lassen Sie uns das oben dargestellte Beispiel [[Assessments/de#Wie funktionieren Assessments|dargestellte Beispiel]] erneut erstellen, um die Schritte besser zu verstehen, die Sie ausführen müssen, um die Bewertungsfunktion korrekt zu verwenden.
 h English (en)Let's recreate the [[Assessments#How do assessments work|example presented above]] to better understand the steps you have to pursue in order to correctly use the assessment feature.
 h Japanese (ja)[[Assessments/ja#.E8.A9.95.E4.BE.A1.E3.83.A2.E3.83.BC.E3.83.89.E3.81.AE.E4.BB.95.E7.B5.84.E3.81.BF|前述の例]]を再作成して、評価機能を正しく使用するステップを理解しましょう。
 h Dutch (nl)Laten we het [[Assessments/nl#Hoe werkt een beoordeling|eerder gebruikte voorbeeld]] opnieuw gebruiken om de te nemen stappen om de functie beoordelingen goed te gebruiken, toe te lichten.