Actions

Nastavljanje pogojev

From LimeSurvey Manual

Revision as of 19:12, 18 October 2020 by C schmitz (talk | contribs) (Text replacement - "Check the following" to "Check out the following")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語


Pregled pogojev v LimeSurvey-u

LimeSurvey ima zelo močno logiko razvejanosti pogojevanja in dodajanja podvprašanj. Conditions icon.png

V tem poglavju bomo opisali:

 • kakšni pogoji obstajajo v LimeSurvey-u
 • kaj lahko s temi pogoji naredite oziroma ne morete narediti
 • katere korake morate osvojiti, da boste lahko ustvarili enostavne ali nekoliko bolj zapletene pogoje

Na voljo imate video vodič, ki vas vodi korak po koraku: this tutorial. Lahko pa si tudi naložite vzorčno anketo: LimeSurvey_sample_survey_Conditions.lss.


Notice.png
 Hint: The conditions functionalities work like a GUI for the expressions and equations that can be applied to questions, allowing the users to easily increase the complexity of their surveys without getting into expressions and relevance equations. However, the ExpressionScript must be studied/known to increase the range of options that is available within LimeSurvey.


Hide/Show Branching Versus Jump Branching

LimeSurvey vam omogoča izdelati logiko razvejanosti. Določite lahko, da bodo nekatera vprašanja prikazana le, če so izpolnjeni nekateri pogoji (primer: Prikaži vprašanje X, če je vprašanje Y bilo odgovorjeno z možnostjo Z).

Ideja je, da izvedemo "Prikaži/Skrij razvejanost podvprašanj":

 • Pri vsakem vprašanju v anketi lahko definirate pogoj ali niz pogojev: vprašanje se prikaže, če je pogoj izpolnjen


Simple-condition-on-yes-question.png


Preprosto povedano:

 • Vprašanje, ki ni vezano na pogoj, se bo vedno prikazalo
 • Vprašanje, ki je vezano na pogoj, se ne bo prikazano razen, če je izpolnjen pogoj

Ta pristop se razlikuje od preostalih Jump Branching Logic', saj je v njihovem primeru končni rezultat ta, da v primeru izpolnjevanja pogoja le ta skoči na drugo vprašanje (torej se vsa vmesna vprašanja skrijejo). LimeSurvey ne izvaja tovrstne Jump Branching Logic metode. Namesto tega, če želite preskočiti določeno zaporedje vprašanj, enostavno nastavite enak pogoj na vsa vprašanja, ki jih ne želite prikazati. Na primer: če želite na drugem vprašanju nastaviti JUMP pogoj oblike Če je odgovor na prvo vprašanje 'DA', preskoči na peto vprašanje, enostavno oblikujete naslednje pogoje: *na drugo, tretje in četrto vprašanje nastavite pogoj oblike če je odgovor na prvo vprašanje NASPROTNO od 'DA

Simple-condition-on-yes-question.png

 • V LimeSurvey-u lahko zelo enostavno nastavitete enak pogoj za več različnih vprašanj (in s tem izvedbo Jump Branching Logic), in sicer s kopiranjem pogoja vprašanja. V zgornjem primeru bi pričeli z nastavitvijo pogoja na drugem vprašanju, katerega bi nato kopirali v tretje in četrto vprašanje.
Help.png To find out more details on how you can copy conditions within LimeSurvey, please continue reading the following wiki section.


Veljavni tipi pogojev

Pogoj v bistvu primerja vrednosti in vrne vrednost drži oziroma ne drži.

Vrednosti, ki jih lahko primerjamo, so:

 • odgovori na predhodno vprašanje
  • na primer: "ČE ste odgovorili z 'Da' na prvo vprašanje"


Simple-condition-on-F-question.png
Na tej točki je zelo pomembno, da razumemo katero vstopno vprašanje je primerno za urejevalnik pogojev:

Vstopno vprašanje je lahko:

 • preprosto vprašanje (vsi tipi vprašanj razen vprašanja, ki imajo obliko lestvice)
  • na primer: vprašanja z besedilom, vprašanja z eno ali več izbirami in tudi maskirana vprašanja
 • ali vrstica znotraj vprašanja tipa polje, ki vsebuje lestvico (razen za obliko 'Dvojna velikost polja' in 'Lestvica z več stopenjskimi vprašanji'),
  • na primer: Lestvica (5-stopenjska) ali Lestvica (da/ne/neodločeno)
 • tudi levi ali desni del Dvojne velikosti polja
 • ali vsaka celica vprašanja, ki vsebuje fleksibilno lestvico
Help.pngCheck out the following link to find out more about the available question types in LimeSurvey.

Zaradi poenostavitve priročnika in urejevalnika pogojev vstopna vprašanja preprosto imenujemo "Vprašanja".

 • stalne vrednosti
  • na primer: "ČE ste odgovorili z več kot 3 dni na drugo vprašanje"


Simple-condition-on-numerical-question.png


 • Participants' profile data: To use data from the survey participants table, "Anonymized responses" must be set to NO.  This option can be found in survey participant settings panel.


Simple-condition-on-token.png
Several comparison operators are supported - from the simple "equals" to the advanced "regular expression":

 • The basic ones refer to the "equal" and "not equal to" operations
 • The greater/less than operator family is also available, and is usually used when using numeric question-entries
  • Please note that comparisons on numeric fields make use of the numeric order. For instance, 2 < 10
  • If you're using a question entry whose type is text, the condition could be evaluated as "2" > "10" (string order)!
  • Numeric questions, as well as text questions (when they have the 'numbers_only' attribute set), will use the numeric order for comparisons
 • An advanced comparison operator using regular expressions is also available (don't panic! If you don't know what this means, then you don't need it)
  • the pattern is not to be enclosed in '/' characters
  • for instance: [a-zA-Z]$


Kako lahko združimo pogoje

Sestavimo lahko kompleksne pogoje s kombinacijo preprostih pogojev z logičnimi operatorji IN in ALI.


Simple-conditions-combination.png


Zavedati se moramo, da LimeSurvey avtomatično določi kateri logični operator uporabiti: to pomeni, da se uporaba operatorja IN ali ALI določi glede na kontekst pogoja.

O kompleksnih pogojih bomo govorili kasneje, za začetek pa se posvetimo preprostejšim.

Dostop do urejevalnika

First, you need to access the conditions designer. To do that, click on the question you wish to apply the condition to:


Question designer search question.png


Now, look for the Set conditions button located on the top question bar:


Question designer set conditions.png


Once accessed, the following page will be displayed:


Question designer top.png


The conditions designer panel can be divided into three sections:


The conditions designer toolbar

You may find on the toolbar the following options:


Show conditions designer toolbar.png


 • Show conditions for this question: Click on this button to get a quick overview of the current existent conditions that are applied to your question.
 • Add and edit conditions: It represents the default page that opens automatically once you click the Set conditions button. It is divided in two parts: (1) a table displaying all the existent conditions and scenarios, and (2) the add/edit conditions menu.
 • Copy conditions: Sometimes, you wish to apply the same condition to X questions in order to get questionY displayed at the end. For this, click on Copy conditions. A new window will open displaying the current existent conditions added to your question (let's call it question3). To add them to question5, check the desired conditions you wish to be copied, select question5, and click on the Copy conditions button located on the bottom left part of the panel. For further information, please continue reading the following wiki section.
 • Save and close: Once you are done with the changes, click Save and close to get your conditions saved.
 • Move to question: In order not to leave the conditions designer panel while moving to another question, use the following option to select from the dropdown list the next question you wish to apply conditions to. Please note that the dropdown list displays the questions that are displayed in the survey before and after the current question.
 • Close: If you wish to exit the panel without performing any changes, you can either go straight to the settings/structure tab and select the desired option or click Close, which is located in the upper right of the screen.


Overview of the existent conditions

This section displays a table that contains all the existent scenarios and conditions of a question. Certain actions can be performed from here:


Show conditions for this questions pic.png


 • In the top right part, three actions are available:
  • Quick-add conditions - it fastens the process of adding conditions (read below to learn about all the options)
  • Renumber scenarios - if clicked, the scenarios will be renumbered with incremental numbers beginning from one. Please note that this option is displayed only if two or more scenarios are applied to your question.
  • Delete all conditions - you can delete via this action all the current existent conditions and scenarios applied to your question.


Conditions designer quickadd and delete.png


 • Besides the id number of each scenario there are three buttons that allow you to perform the following actions:
  • Delete scenario
  • Change scenario number
  • Add condition to this scenario - click on this button to add another condition to the desired scenario


Conditions Designer table scenarios.png


 • Two actions can be performed on each condition:
  • Delete condition
  • Edit condition - if clicked, you will be able to edit the condition from the conditions menu


Conditions Designer table conditions.png

Add/Edit conditions

The bottom part of the screen is allocated to the Add/edit conditions menu:


Add edit condition q.png


You can also edit the condition from the same location if you pressed before on the green pencil that corresponds to the question you wish to be edited (see the conditions and scenarios table).

To understand how the conditions feature works in LimeSurvey, we will first present the elementary conditions.


Opomba: v tem trenutko ne spreminjajmo privzetega scenarija (Default scenario.png), ki je samodejno izbran v tem pogojnem obrazcu; več o tem kasneje.


Opredelitev osnovnih elementov

Osnovni pogoj je edini pogoj brez dodatnih logičnih operaterjev IN ali ALI.

Sestavljajo ga:

 • levi operand: vrednost, ki jo preverjamo
  • vrednost, ki jo preverjamo, označimo tako, da izberemo ustrezen jeziček v urejevalniku pogoja


Edit-conditions-testedvalueTab.png


If you select a question-entry (from the Previous questions tab) and if this question uses predefined answers, then the corresponding predefined answers are displayed under the Predefined tab of the comparison value selection.


Help.png Note that in order to use the Token your survey must:


Edit-conditions-testedvalueTab.png

 • Primerjalni operater
  • V spustnem seznamu izberemo želen primerjalni operater


File:Conditions-operators.png

 • desni operator: primerjalna vrednost
  • primerjalno vrednos lahko izberemo z izbiro ustreznega jezička v urejevalniku pogoja


Edit-conditions-comparisonvalueTab.png

Example of elementary conditions and how to create them

Primer osnovnih pogojev in kako jih ustvariti

 • Prikaži vprašanje v primeru, ČE "je bil odgovor na vprašanje1 v naprej določen odgovor 'Moški'"
  • preizkušena vrednost = odgovor na vprašanje1
  • primerjalni operator = je enako
  • primerjalna vrednost = vrednost primerjamo z odgovorom 'Moški"


Edit-simple-condition-predefanswer.png


Edit-simple-condition-predefanswer.png

 • Prikaži vprašanje v primeru, ČE "je odgovor na vprašanje2 večje kot številčna vrednost '5'"
  • preizkušena vrednost = odgovor na vprašanje2
  • primerjalni operator = večje kot
  • primerjalna vrednost = konstantna vrednost 5


Edit-simple-condition-constant.png


Opozorilo: Če za 'primerjalni operator' pri vprašanju tipa datum uporabimo konstantno vrednost, moramo obvezno vnesti vrednost oblike YYY-MM-DD, ne glede na prednastavljeno obliko datuma te ankete.

 • Prikaži vprašanje v primeru, ČE "je odgovor na vprašanje3 večje kot odgovor na vprašanje2"
  • preizkušena vrednost = odgovor na vprašanje3
  • primerjalni operator = večje kot
  • primerjalna vrednost = odgovor na vprašanje2


 • Show Question 'Alcohol' if "the answer to Question 'BirthDate' is greater than 2000-01-01"
  • tested value = answer to Question 'BirthDate'
  • comparison operator = Greater than or equal to
  • comparison value = '2000-01-01' (the format in the constant field: 2000-01-01)


Date time example condition.png


 • Show Question 'Alcohol' if "the the 'DrinkingHistory' participant's attribute" matches the 'Yes' string.
  • tested value= the 'DrinkingHistory' value taken from the survey participants table
  • comparison operator = equals
  • comparison value = the constant value 'Yes'


Edit-simple-condition-leftToken.png

Conditions and scenarios in LimeSurvey

Privzete kombinacije pogoja

Kot smo že povedali, LimeSurvey samodejno določi kateri logični operator (IN/ALI) bo izbran med pogoji, kar je odvisno od samega 'konteksta'.

Upoštevajte tudi, da vrstni red, po katerem smo definirali osnovne pogoje, ni pomemben. LimeSurvey jih bo samodejno preuredil po lastni presoji.

Poglejmo si to podrobneje.


Prvo pravilo: pogoji z isto preizkušeno vrednostjo so med seboj povezani z ALI

Če imajo pogoji, s katerimi razpolagamo, isto primerjalno vrednost, potem so med seboj povezani z ALI

 • to velja v primeru, če je več možnih odgovorov na ista predhodna vprašanja: Če je odgovor na vprašanje1 enak 'zelena' ALI je odgovor na vprašanje1 enak 'rdeča' ALI je odgovor na vprašanje1 enak 'modra'


Edit-conditions-naturalOr-edit.png Edit-conditions-naturalOr-result.png


Help.png Note: To select multiple predefined answers, don't forget to hold the Shift or Ctrl key while selecting the tested values.


Drugo pravilo: pogoji z isto preizkušeno vrednostjo so med seboj povezani z IN

Če pogoji, s katerimi razpolagamo, nimajo iste primerjalne vrednosti, potem so med seboj povezani z IN: *to velja na primer za več pogojev, ki temeljijo na različnih odgovorih iz predhodnih vprašanj: "ČE je odgovor na vprašanje1 enako '4' IN je odgovor na vprašanje2 enako 'zelena'"


Edit-conditions-naturalAND-editA.png Edit-conditions-naturalAND-editB.png
Edit-conditions-naturalAND-result.png


Vprašanja z več izbirami

Opomba: Ta odstavek se nanaša na vprašanja tipa Več možnosti in Več možnosti s komentarjem in ne na Polja (številke) (pri tem tipu vprašanj je vsako potrditveno polje definirano kot posamezen vnos in se s tem ne obravnava kot preostala vprašanja z več izbirami).


V urejevalniku pogojev se vprašanja tipa Več možnosti in Več možnosti s komentarjem prikažejo na dva različna načina:

 • Prvi način - Skupina potrditvenih polj: vam omogoča določitev pogojev za vse možne odgovore tega vprašanja
 • Drugi način - Nova možnost odgovora: vam omogoča določite pogojev za vsak odgovor posebej


Edit-conditions-MultipleOptions1.png


The group of checkboxes flavour

Now, let's focus on an example to better understand the difference between the two flavours. Let's imagine that we wish to display the 'Pointchoice' Question only if the respondent checks at least one of the tested answers listed under the 'MultipleOrganizations' Question.

As mentioned above, the group of checkboxes flavor allows you to set conditions on all possible answers of the respective question. Therefore, only the options that refer to responsibilities are selected as comparison values below:


Edit-conditions-MultipleOptionsOR.png


As we can observe, the conditions get ORed due to the Group of checkboxes flavour selected in the beginning.:


Edit-conditions-MultipleOptionsOR-result.png


ANDing conditions in multiple choice questions

Now, let's focus on a similar example. However, we are looking this time only for the most active members to ask them further questions. To do this, we make use of the Single checkbox flavour which allows you to set conditions based on each checkbox individually.

In this example, question X will be displayed if A and B are checked:


Edit-conditions-MultipleOptionsAND2.png

 • Uspešno ste določili pogoje.
Edit-conditions-MultipleOptionsAND3.png


Once done, you can observe that the two conditions are ANDed now.


Edit-conditions-MultipleOptionsAND-result.png


This means that your question will not be displayed unless both tested values (the selected subquestions) are met.


Primer uporabe pogojev ALI med različnimi vprašanji

Now, you may argue that sometimes you need to have ORed conditions even when they are set on different questions (that is to say on different tested values). This is why we got scenarios!


Opredelitev scenarija

Scenarij je ročno ustvarjena skupina pogojev' v katerem so pogoji neodvisno ovrednoteni od pogojev iz drugih scenarijev. Zapleteno stanje, ki izhaja iz prepletanja več scenarijev bo izpolnjeno, če bo izpolnjen le en scenarij. Z drugimi besedami: scenariji so logična skupina pogojev, ki z upoštevanjem zgoraj navedenih pravil in medsebojne ALI povezave predstavljajo zapletene okoliščine.

Celoten zgornji opis velja znotraj posameznega scenarija. Pri tem tudi velja, da so vsi novi pogoji ustvarjeni znotraj "Prvotnega scenarija".


Dodajanje vprašanja v dodaten scenarij

Ko ustvarite (ali urejate) pogoj, lahko spremenite scenarij v katerem je shranjen pogoj:


Edit-conditions-EditorView-Scenario.png


Če morate določiti pogoj v drugem scenariju kot prvotnem, kliknite na ikono Dodaj scenarij File:Plus.png in vnesite številko scenarija: File:Default scenario edit.png

ID številka scenarija nima večjega pomena zato lahko imajo različni scenariji naključno izbrane ID številke.


Conditions test ids.png


Številko dodeljeno scenariju lahko spremenite s klikom na ikono Scenario edit.png. Nato morate izpolniti obrazec, ki se pojavi v isti vrstici.


Edit scenario conditions.png


Kot smo že omenili, številke scenarijev nimajo nobenega vpliva kako pogoje vrednotimo. Vendar pa je sprememba številke scenarija pomembna, ko želimo:

 • določiti v kakšnem vrstnem redu želimo, da se scenariji prikazujejo v tiskani verziji anketnega vprašalnika
 • združiti pogoje dveh scenarijev (v primeru združevanja scenarija 10 s scenarijem 1 le preštevilčite scenarij 10 z ID številko prvega scenarija).


Example: creating three scenarios

To create three scenarios, you need at least three conditions and to add to each of them a different scenario id. Once done, the scenarios are going to be connected among themselves via the 'OR' operator. For example, it could look like this:


Edit-conditions-EditorView-Scenario2.png

AND vs OR in the same scenario

You may end up in certain cases with AND and OR logical operators in the same scenario:


And vs OR example.png


LimeSurvey will always apply first OR. For further details on this, you may check the following Wikipedia article on Boolean algebra.

However. the order of operations can also be observed in the Relevance equation field. For the above example, the relevance equation is highlighted below:


AND vs OR relevance eq.png


As it can be observed, a set of extra parentheses is added for the OR logical operations in order to let the software know that it must be "computed" first.


Help.png Help: For more information on relevance equations, check the ExpressionScript - Presentation and relevance equation wiki sections.

How to copy conditions

The copy conditions functionality can be used when you wish to apply the same set of conditions you applied to Question5 to Question10. In this way, you will not have to manually recreate the conditions you applied to the previous question(s).

To start copying conditions, you first have to select the question the condition(s) is/are applied to (Question 'LowQ' in our case). Then, select the conditions you wish to be copied and select the question you wish to have the conditions added to (Question 'Alcohol' in our case).


Copy conditions panel.png


Help.png Note: Conditions can only be set based on questions that appear before the question on which the condition is set.

Please pay attention to how the copy conditions functions work when you wish to copy and apply a set of conditions located under different scenarios to another question which uses the same or different scenario id numbers. To summarise the possible cases you might have, check the following example:

 • you wish to copy Scenario 1 - Condition A, Scenario 1- Condition B, Scenario 7 - Condition C, and Scenario 7 - Condition D from QuestionX into QuestionY
 • QuestionY already contains Scenario 1 - Condition A, Scenario - Condition C, Scenario 6 - Condition E, Scenario 8- Condition F.
 • Once copied, the following conditions will be applied to QuestionY:
  • Scenario 1: Condition A, Condition B, Condition C -> Condition A is not copied anymore as it already exists in QuestionY, only condition B being copied.
  • Scenario 6: Condition E -> not affected
  • Scenario 7: Condition C, Condition D -> a new scenario is created where the two conditions are added to it
  • Scenario 8: Condition F -> not affected


Reset conditions

To quickly reset all the survey conditions, click on one survey-related setting, look for Tools on the top toolbar, and click Reset conditions:


Reset conditions location.png


Next, confirm on the next page that you want to proceed and all the conditions will be deleted.


Stvari, na katere morate biti pozorni

Splošni premisleki

Obstaja nekaj osnovnih pravil na katere morate paziti preden določite pogoje v zvezi z vprašanjem:

 • Ko enkrat določimo pogoj za določeno vprašanje, se to vprašanje ne bo prikazalo razen če bo pogoj izpolnjen
 • Pogoje je možno nastaviti le na osnovi vprašanj, ki se pojavijo pred vprašanjem na katerem nastavljamo pogoj
 • Če v anketi spremenimo vrstni red vprašanj, LimeSurvey v primeru prekinitve že nastavljenih pogojev ne prikaže posebnega opozorila. Zato priporočamo, da pogojev ne določate dokler niste povsem zadovoljni z vrstnim redom vprašanj in skupin v vaši anketi
 • Spreminjanje pogojev je omogočeno tudi, ko je anketa že aktivirana vendar je to potrebno narediti previdno, saj ni doslednosti preverjanja


Pogoji, ki uporabljajo prednastavljene odgovore oblike 'brez odgovora'

Noanswer conditions.png


Nastavitev naslednjega pogoja "Prikaži vprašanje Q20 v primeru, če je odgovor na vprašanje Q1 enak 'brez odgovora'" dejansko pomeni "prikaži vprašanje Q20, če je bilo vprašanje Q1 prikazano in sprejelo ni odgovora". To ni identično "prikaži vprašanje Q20, če vprašanje Q1 ni bilo prikazano"


Notice.png
 Hint: To have the no answer option displayed as a predefined answer, the question cannot be mandatory.


Verižno pogojevanje

Če določamo pogoj vprašanju, ki že sam po sebi vsebuje pogoj, potem lahko pride tudi do situacije, ki je nismo predvidevali. Na primer: tipičen nepredviden učinek je, če skrijete vsa vprašanja v skupini z verižnim pogojevanjem, se glava skupine kljub vsemu prikaže razen če postopamo kot je razloženo v nadaljevanju.


Chained conditions1.png


Chained conditions2 bad.png


V zgornjem primeru se prikaže vprašanje 'Ali vam je všeč biti moški?' in je določen s pogojem. Prikaže se le v primeru, če je odgovor na vprašanje "Spol" enak "M". Če bi temu vprašanju dodali pogoj, ki bi zahteval točno določen odgovor na Ali vam je všeč biti moški, potem se to vprašanje ne bi nikoli prikazalo, saj vprašanje Ali vam je všeč biti moški sploh ne bi bilo predstavljeno.

To have the 'Alcohol' question displayed, you have to copy the conditions from the earlier question(s) to the one you're editing. To have the 'Alcohol' question displayed, you need to set up the following set of conditions:

 • Show 'AAMN' if the answer to 'Gender' is 'Male (M)'
 • Show 'Alcohol' if answer to 'Gender' is 'Male (M)' and if answer to 'AAMN' is No (N)'.

Po popravku bi pravilen nabor pogojev za Q3 izgledal sledeče:


Chained conditions2 good.png


Torej, če načrtujete kompleksno anketo z velikim številom pogojev, poskrbite, da boste testirali anketo za vse možne situacije, ki si jih lahko zamislite.

Help.png To find out more on how you can copy conditions in LimeSurvey, please scroll up or click here to continue reading the dedicates wiki section.


Omejitve in bližnjice

Prikaz napredka

Če anketa vsebuje večje število vprašanj, ki so bila izpuščena zaradi pogojev, se bo prikaz napredka hitreje pomikal, na koncu pa lahko anketa prikazuje, da smo odgovorili le na polovico vprašanj.

Da bi se izognili takšni situaciji, je potrebno vprašanja, ki se lahko preskočijo, razporediti med preostala vprašanja, tako da se preskoči le eno ali dve vprašanji na odgovor.

Na primer: glede na prvo vprašanje (vprašanje tipa Da/Ne) bo postavljenih 15 vprašanj od 1A do 15A, če bo odgovor na prvo vprašanje enak Da oziroma od 1B do 15B, če bo odgovor na prvo vprašanje enak Ne.

Če uredite vprašanja v eno skupino in jih razporedite na naslednji način: 2A, 2B, 3A, 3B... boste dobili skoraj pravilen prikaz napredka. Če pa je ta ureditev oblike 2A, 3A, 4A ... 2B, 3B, 4B ... bo prikaz napredka med 0 in 50% ali med 50% in 100% (odvisno od odgovora na prvo vprašanje).


Nastavitev konstante pri vprašanju tipa Datum

Uporabiti boste morali interni prikaz vrednosti Datuma, ki je YYYY-MM-DD, da boste lahko opredelili konstanto.


Nastavitev pogojev pri izbiri možnosti "Drugo" v primeru vprašanja tipa Vprašanja z več izbirami

Pri vprašanju tipa Vprašanja z več izbirami, je ena izmed možnost tudi, da obkljukate Drugo kot veljavno izbiro vendar v tem primeru pri tem vprašanju ne morete določiti pogoja. Na primer: Prvo vprašanje se glasi Katero barvo raje uporabljate?. Odgovori so sledeči: modra, črna ali drugo. Če anketiranec odgovori modra, pogoj lahko določimo. Če je odgovor črna, tudi lahko določimo pogoj. Vendar, če anketiranec odgovori Drugo in v polje vpiše poljuben tekst, pogoja enostavno ni mogoče določiti. To NI napaka ampak omejitev LimeSurvey-a.

V primeru, da anketiranec izbere odgovor 'Drugo', le to nikjer ni razvidno oziroma posebej zabeleženo. Edini način, da preverimo ali je anketiranec izbral to možnost ali ne je, da preverimo ali je bil vnesen tekst v polje za komentar.

Vendar pa zaradi specifičnega načina obravnave Vprašanja z več izbirami testiranje besedilnega polja pri možnosti 'Drugo' nikoli ni bilo izvršeno.

Vendar lahko zgoraj opisano težavo zaobidemo in sicer tako, da dodamo ekspliciten odgovor, ki ga poimenujemo 'Drugo' in ne že v naprej nastavljeno možnost 'Drugo'. Nato dodamo dodatno polje za vprašanje tipa Kratko besedilo, ki se bo prikazalo v primeru, če je bil izbran odgovor 'Drugo'.


Kako uporabljati oklepaje pri matematičnih izrazih?

Ne morete!

Če želite ustvariti naslednji izraz:

 (pogoj1 ALI pogoj2) IN (pogoj3 ALI pogoj4)

morate narediti sledeče:

(pogoj1 IN pogoj3) ALI

(pogoj1 IN pogoj4) ALI

(pogoj2 IN pogoj3) ALI

(pogoj2 IN pogoj4)