Actions

Difference between revisions of "Setting conditions/sl"

From LimeSurvey Manual

Line 7: Line 7:
 
Uporaba urejevalnika pogojev ni obvezna. Enačbo relevantnosti lahko vnesete tudi ročno z qcode poimenovanjem.
 
Uporaba urejevalnika pogojev ni obvezna. Enačbo relevantnosti lahko vnesete tudi ročno z qcode poimenovanjem.
  
Vse, kar lahko storite v urejevalniku pogojev je nadaljnja združljivost z enačbo relevance. Vendar vam EM omogoča dostop do več sto funkcij in matematičnih oziroma logičnih operatorjev, s katerimi lahko ustvarite kompleksne relevantne enačbe, ki pa jih ne moremo prenesti nazaj v urejevalnik pogojev.
+
Vse, kar lahko storite v urejevalniku pogojev je nadaljnja združljivost z enačbo relevantnosti. EM vam omogoča dostop do več sto funkcij in matematičnih oziroma logičnih operatorjev, s katerimi lahko ustvarite kompleksne relevantne enačbe, ki pa jih ne moremo prenesti nazaj v urejevalnik pogojev.
  
 
<div class="simplebox">Opomba: Trenutno lahko domnevamo, da če ste vnesli vrednosti v urejevalnik pogojev, you want them to trump anything you ročno uredite v enačbi relevantnosti. Če želite uporabiti urejevalnik pogojev, da ustvarite prvi nabor relevantnih enačb in jih nato prilagoditi, morate najprej storiti naslednje:
 
<div class="simplebox">Opomba: Trenutno lahko domnevamo, da če ste vnesli vrednosti v urejevalnik pogojev, you want them to trump anything you ročno uredite v enačbi relevantnosti. Če želite uporabiti urejevalnik pogojev, da ustvarite prvi nabor relevantnih enačb in jih nato prilagoditi, morate najprej storiti naslednje:

Revision as of 10:17, 16 February 2014

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語

Contents

Spremembe od verzije 1.92 naprej

Od verzije 1.92 dalje se nadzor nad navigacijo in razvejanostjo povezav izvaja z Upravljalnikom izrazov (EM). Kljub temu še vedno lahko uporabljate urejevalnik pogojev kot je opisano spodaj. Prednost upravljalnika izrazov je, da pretvori pogoje v enačbo relevantnosti. Tako LimeSurvey med anketiranjem prebira le še relevantne enačbe, s čemer se odpravlja potreba po večkratnem prebiranju podatkovne baze kot je to potrebno v primeru pogojev in dostopanja do tabele pogojev.

Uporaba urejevalnika pogojev ni obvezna. Enačbo relevantnosti lahko vnesete tudi ročno z qcode poimenovanjem.

Vse, kar lahko storite v urejevalniku pogojev je nadaljnja združljivost z enačbo relevantnosti. EM vam omogoča dostop do več sto funkcij in matematičnih oziroma logičnih operatorjev, s katerimi lahko ustvarite kompleksne relevantne enačbe, ki pa jih ne moremo prenesti nazaj v urejevalnik pogojev.

Opomba: Trenutno lahko domnevamo, da če ste vnesli vrednosti v urejevalnik pogojev, you want them to trump anything you ročno uredite v enačbi relevantnosti. Če želite uporabiti urejevalnik pogojev, da ustvarite prvi nabor relevantnih enačb in jih nato prilagoditi, morate najprej storiti naslednje:
 1. Ustvariti pogoje v urejevalniku pogojev tako kot ste to navajeni delati
 2. Shraniti pogoje - to vam bo prikazalo poudarjeno sintakso enačbe relevance za to vprašanje
 3. Označiti in kopirati to poudarjeno sintakso enačbe in jo prilepiti v urejevalnik besedila, npr. v beležko
 4. Ponovno odprite urejevalnik pogojev in izbrišite vse pogoje vprašanja (in shranite) - tako se vam bo prikazala enačba relevance
 5. Odprite urejevalnik vprašanja in prilepite prejšnjo relevantno enačbo iz beležke in ponovno shranite vprašanje (oziroma dokončno uredite enačbo relevance in jo nato shranite)

The Expression Manager documentation compares/contrasts conditions and relevance, especially this table.

Pregled pogojev v LimeSurvey-u

LimeSurvey ima zelo močno logiko razvejanosti pogojevanja in dodajanja podvprašanj. Conditions icon.png

V tem poglavju bomo opisali:

 • kakšni pogoji obstajajo v LimeSurvey-u
 • kaj lahko s temi pogoji naredite oziroma ne morete narediti
 • katere korake morate osvojiti, da boste lahko ustvarili enostavne ali nekoliko bolj zapletene pogoje

Na voljo imate video vodič, ki vas vodi korak po koraku: this tutorial. Lahko pa si tudi naložite vzorčno anketo: LimeSurvey_sample_survey_Conditions.lss.

Hide/Show Branching Versus Jump Branching

LimeSurvey vam omogoča izdelati logiko razvejanosti. Določite lahko, da bodo nekatera vprašanja prikazana le, če so izpolnjeni nekateri pogoji (primer: Prikaži vprašanje X, če je vprašanje Y bilo odgovorjeno z možnostjo Z).

Ideja je, da izvedemo "Prikaži/Skrij razvejanost podvprašanj":

 • Pri vsakem vprašanju v anketi lahko definirate pogoj ali niz pogojev: vprašanje se prikaže, če je pogoj izpolnjen

Preprosto povedano:

 • Vprašanje, ki ni vezano na pogoj, se bo vedno prikazalo
 • Vprašanje, ki je vezano na pogoj, se ne bo prikazano razen, če je izpolnjen pogoj

Ta pristop se razlikuje od preostalih Jump Branching Logic', saj je v njihovem primeru končni rezultat ta, da v primeru izpolnjevanja pogoja le ta skoči na drugo vprašanje (torej se vsa vmesna vprašanja skrijejo). LimeSurvey ne izvaja tovrstne Jump Branching Logic metode. Namesto tega, če želite preskočiti določeno zaporedje vprašanj, enostavno nastavite enak pogoj na vsa vprašanja, ki jih ne želite prikazati. Na primer: če želite na drugem vprašanju nastaviti JUMP pogoj oblike Če je odgovor na prvo vprašanje 'DA', preskoči na peto vprašanje, enostavno oblikujete naslednje pogoje: *na drugo, tretje in četrto vprašanje nastavite pogoj oblike če je odgovor na prvo vprašanje NASPROTNO od 'DA

Simple-condition-on-yes-question.png

 • V LimeSurvey-u lahko zelo enostavno nastavitete enak pogoj za več različnih vprašanj (in s tem izvedbo Jump Branching Logic), in sicer s kopiranjem pogoja vprašanja. V zgornjem primeru bi pričeli z nastavitvijo pogoja na drugem vprašanju, katerega bi nato kopirali v tretje in četrto vprašanje.

Veljavni tipi pogojev

Pogoj v bistvu primerja vrednosti in vrne vrednost drži oziroma ne drži.

Vrednosti, ki jih lahko primerjamo, so:

 • odgovori na predhodno vprašanje
  • na primer: "ČE ste odgovorili z 'Da' na prvo vprašanje"

Simple-condition-on-F-question.png

Na tej točki je zelo pomembno, da razumemo katero vstopno vprašanje je primerno za urejevalnik pogojev:

Vstopno vprašanje je lahko:

 • preprosto vprašanje (vsi tipi vprašanj razen vprašanja, ki imajo obliko lestvice)
  • na primer: vprašanja z besedilom, vprašanja z eno ali več izbirami in tudi maskirana vprašanja
 • ali vrstica znotraj vprašanja tipa polje, ki vsebuje lestvico (razen za obliko 'Dvojna velikost polja' in 'Lestvica z več stopenjskimi vprašanji'),
  • na primer: Lestvica (5-stopenjska) ali Lestvica (da/ne/neodločeno)
 • tudi levi ali desni del Dvojne velikosti polja
 • ali vsaka celica vprašanja, ki vsebuje fleksibilno lestvico

Zaradi poenostavitve priročnika in urejevalnika pogojev vstopna vprašanja preprosto imenujemo "Vprašanja".

 • stalne vrednosti
  • na primer: "ČE ste odgovorili z več kot 3 dni na drugo vprašanje"

Simple-condition-on-numerical-question.png

 • Participant's profile data To use Token attributes, "Anonymized responses" must be set to NO.  This option can be found in General Settings -> Tokens tab.

Simple-condition-on-token.png

Several comparison operators are supported from the simple "equals", to the advanced "Regular Expression":

 • The basic ones are equality, and inequality
 • The greater/less than operator family is also available, and is usually only useful when using numeric question-entries
  • Please note that comparisons on numeric fields honor the numeric order: for instance 2 < 10
  • If you're using a question entry whose type is text, then the condition could be evaluated as "2" > "10" (string order)!
  • Numeric questions, as well as text questions (when they have the 'numbers_only' attribute set), will use the numeric order for comparisons
 • An advanced comparison operator using regular expressions is also available.
 • The "Regular Expression" operator (don't panic: If you don't know what this means, then you don't need it)
  • the pattern is not to be enclosed in '/' characters
  • for instance
   [a-zA-Z]$

Kako lahko združimo pogoje

Simple-conditions-combination.png

Sestavimo lahko kompleksne pogoje s kombinacijo preprostih pogojev z logičnimi operatorji IN in ALI.

Zavedati se moramo, da LimeSurvey avtomatično določi kateri logični operator uporabiti: to pomeni, da se uporaba operatorja IN ali ALI določi glede na kontekst pogoja.

O kompleksnih pogojih bomo govorili kasneje, za začetek pa se posvetimo preprostejšim.

Spoznavanje preprostih pogojev: osnovni pogoji

Dostop do urejevalnika

First you need to access the condition editor:

 • open the condition menu by clicking on the conditions icon in the question button bar, when viewing a question.
 • then click on the Add and edit conditions icon, the edit conditions screen will appear allowing you to create, edit or delete conditions for the current question.

Prikaže se nam naslednja slika:

Edit-conditions-EditorView.png

Opomba: v tem trenutko ne spreminjajmo privzetega scenarija (Default scenario.png), ki je samodejno izbran v tem pogojnem obrazcu; več o tem kasneje.

Opredelitev osnovnih elementov

Osnovni pogoj je edini pogoj brez dodatnih logičnih operaterjev IN ali ALI.

Sestavljajo ga:

 • levi operand: vrednost, ki jo preverjamo
  • vrednost, ki jo preverjamo, označimo tako, da izberemo ustrezen jeziček v urejevalniku pogoja

Edit-conditions-testedvalueTab.png

 • Primerjalni operater
  • V spustnem seznamu izberemo želen primerjalni operater

File:Conditions-operators.png

 • desni operator: primerjalna vrednost
  • primerjalno vrednos lahko izberemo z izbiro ustreznega jezička v urejevalniku pogoja

Edit-conditions-comparisonvalueTab.png

Primer osnovnih pogojev in kako jih ustvariti

 • Prikaži vprašanje v primeru, ČE "je bil odgovor na vprašanje1 v naprej določen odgovor 'Moški'"
  • preizkušena vrednost = odgovor na vprašanje1
  • primerjalni operator = je enako
  • primerjalna vrednost = vrednost primerjamo z odgovorom 'Moški"

Edit-simple-condition-predefanswer.png

 • Prikaži vprašanje v primeru, ČE "je odgovor na vprašanje2 večje kot številčna vrednost '5'"
  • preizkušena vrednost = odgovor na vprašanje2
  • primerjalni operator = večje kot
  • primerjalna vrednost = konstantna vrednost 5

Edit-simple-condition-constant.png

Opozorilo: Če za 'primerjalni operator' pri vprašanju tipa datum uporabimo konstantno vrednost, moramo obvezno vnesti vrednost oblike YYY-MM-DD, ne glede na prednastavljeno obliko datuma te ankete.

 • Prikaži vprašanje v primeru, ČE "je odgovor na vprašanje3 večje kot odgovor na vprašanje2"
  • preizkušena vrednost = odgovor na vprašanje3
  • primerjalni operator = večje kot
  • primerjalna vrednost = odgovor na vprašanje2

File:Edit-simple-condition-prevQuestion.png

 • Show question IF "the 'Department' value from the participant's profile (Token Attribute from the invitation) equals the 'Accounting' string"
  • tested value= the 'Department' value taken from the token invitation
  • comparison operator= equals
  • comparison value= the constant value 'Accounting'

Edit-simple-condition-leftToken.png

Podrobna navodila o zgoraj naštetih nastavitvah je mogoče najti na naslednjem blogu: "Conditions based on token attributes"

Privzete kombinacije pogoja

Kot smo že povedali, LimeSurvey samodejno določi kateri logični operator (IN/ALI) bo izbran med pogoji, kar je odvisno od samega 'konteksta'.

Upoštevajte tudi, da vrstni red, po katerem smo definirali osnovne pogoje, ni pomemben. LimeSurvey jih bo samodejno preuredil po lastni presoji.

Poglejmo si to podrobneje.

Prvo pravilo: pogoji z isto preizkušeno vrednostjo so med seboj povezani z ALI

When you have several conditions they are ORed together if they share the same tested value

 • this is the case for instance for several possible answers of the same previous question: "If answer to Question1 equals 'green' OR  answer to Question1 equals 'red'  OR  answer to Question1 equals 'blue'"

Edit-conditions-naturalOr-edit.pngEdit-conditions-naturalOr-result.png

Drugo pravilo: pogoji z isto preizkušeno vrednostjo so med seboj povezani z IN

When you have several conditions, they are ANDed together if they don't share the same tested values

 • this is the case for instance for several conditions based on different previous questions: "If answer to Question1 equals '4' AND answer to Question2 equals 'green'"

Edit-conditions-naturalAND-editA.png  Edit-conditions-naturalAND-editB.png  Edit-conditions-naturalAND-result.png

Tretje pravilo: Osnovni pogoji ALI imajo prednost pred IN pogoji

Predstavljajte si, da določite naslednje 3 sklope pogojev:

 • ČE je odgovor na vprašanje Tip ! 'Zelena'
 • ČE je odgovor na vprašanje Tip 5 '4'
 • ČE je odgovor na vprašanje Tip A '4' ali '5'

Edit-conditions-naturalAND-editA.pngEdit-conditions-naturalAND-editB.pngEdit-conditions-naturalANDandOR-editC.png

 • Zgodi se naslednje:

Edit-conditions-naturalANDandOR-result.png

  • Bodite pozorni na ALI in in: to pomeni, da so bili pogoji z ALI ocenjeni kot prednostni (označeni znotraj oklepaja)
  • Poleg tega se ni ohranil vrstni red osnovnih pogojev, pravzaprav tukaj niti nima večjega pomena
  • Končni pogoj je sledeč: ČE je (odgovor na vprašanje "Tip A" '4' ALI  odgovor na vprašanje "Tip A" je '4') IN (ČE je odgovor na vprašanje "Tip 5" '4') IN (ČE je odgovor na vprašanje "Tip !" 'Zelena')

Vprašanja z več izbirami

Opomba: Ta odstavek se nanaša na vprašanja tipa Več možnosti in Več možnosti s komentarjem in ne na Polja (številke) (pri tem tipu vprašanj je vsako potrditveno polje definirano kot posamezen vnos in se s tem ne obravnava kot preostala vprašanja z več izbirami).

Edit-conditions-MultipleOptions1.png

V urejevalniku pogojev se vprašanja tipa Več možnosti in Več možnosti s komentarjem prikažejo na dva različna načina:

 • Prvi način - Skupina potrditvenih polj: vam omogoča določitev pogojev za vse možne odgovore tega vprašanja
 • Drugi način - Nova možnost odgovora: vam omogoča določite pogojev za vsak odgovor posebej

In sedaj preizkusimo vaše pridobljeno znanje o pogojih tako, da boste poizkusili odgovoriti na naslednje vprašanje:

 • Dobili ste vprašanje z več možnostmi:
  • Primer A: Kako lahko določite primer pogoja ALI med različnima odgovoroma tega vprašanja
  • Primer B: Kako lahko določite primer pogoja IN med različnima odgovoroma tega vprašanja

...

...

...

Odgovor...

Primer A:

 • Uporabite prvi način - Skupina potrditvenih polj in izberite želene odgovore

Edit-conditions-MultipleOptionsOR.pngEdit-conditions-MultipleOptionsOR-result.png

Primer B:

 • Uporabite drugi način - Nova možnost odgovora, kjer izberite prvi odgovor, ki mu želite določiti pogoj, nato pa primerjalno vrednost nastavite na označeno

File:Edit-conditions-MultipleOptionsAND1.png

 • Ponovno uporabite drugi način - Nova možnost odgovora, ki ustreza drugemu odgovoru kateremu morate določite pogoj in podobno kot v prejšnji alineji nastavite primerjalno vrednost na označeno

Edit-conditions-MultipleOptionsAND2.png

 • Uspešno ste določili pogoje.

Edit-conditions-MultipleOptionsAND-result.png

Primer uporabe pogojev ALI med različnimi vprašanji

Now, you may argue that sometimes you need to have ORed conditions even when they are set on different questions (that is to say on different tested values): this is where scenarios can be used.

File:Multi scenario.png

Opredelitev scenarija

Scenarij je ročno ustvarjena skupina pogojev' v katerem so pogoji neodvisno ovrednoteni od pogojev iz drugih scenarijev. Zapleteno stanje, ki izhaja iz prepletanja več scenarijev bo izpolnjeno, če bo izpolnjen le en scenarij. Z drugimi besedami: scenariji so logična skupina pogojev, ki z upoštevanjem zgoraj navedenih pravil in medsebojne ALI povezave predstavljajo zapletene okoliščine.

Celoten zgornji opis velja znotraj posameznega scenarija. Pri tem tudi velja, da so vsi novi pogoji ustvarjeni znotraj "Prvotnega scenarija".

Vendar, ko ustvarite nov osnovni pogoj, lahko določite na kateri dodatni scenarij poleg prvotnega bo še vplival.

Scenariji so označeni z navadno številko, "Prvotni scenarij" ima oznako '1', ki je njegov identifikator.

Dodajanje vprašanja v dodaten scenarij

Ko ustvarite (ali urejate) pogoj, lahko spremenite scenarij v katerem je shranjen pogoj:

Edit-conditions-EditorView-Scenario.png

Če morate določiti pogoj v drugem scenariju kot prvotnem, kliknite na ikono Dodaj scenarij File:Plus.png in vnesite številko scenarija: File:Default scenario edit.png

ID številka scenarija nima večjega pomena zato lahko imajo različni scenariji naključno izbrane ID številke.

Edit-conditions-EditorView-Scenario2.png

Uporaba urejevalnika

Pregled urejevalnika

First you access the condition editor:

 • open the condition menu by clicking on the conditions icon in the question button bar, when viewing a question.

Zgornji del okna vedno prikaže vse pogoje, ki so že določeni za to vprašanje:

File:Existing conditions.png

V zgornjem primeru se vprašanje B prikaže samo, če je:

 • Odgovor za vnos FBI prejšnjega vprašanja A enak "1"
 • IN
  • ALI je odgovor za vnos CIA prejšnjega vprašanja A enak "5"
  • ALI pa je odgovor za vnos CIA prejšnjega vprašanja A enak "3"

V načinu Dodajanja in urejanja pogoja File:Conditions add.png lahko urejate nekatere posebne nastavitve, ki se nahajajo v vsaki posamezni vrstici:

 • uredi pogoj Conditions edit.png
 • izbriši vse pogoje Conditions deleteall.png, izbriši ta pogoj Conditions delete.png, izbriši vse pogoje tega scenarija Scenario delete.png
 • uredi scenarij Scenario edit.png

File:Edit-conditions-EditModeButtons.png

V načinu kopiranja Conditions copy.png je vsaka vrstica pripeta s potrditvenim poljem, ki vam omogoča izbiro tistega pogoja, ki ga želite kopirati v poznejša vprašanja:

File:Copying conditions.png

Določitev novega pogoja

Najprej izberite scenarij

Če ne potrebujete pogojev ALI med različnimi vprašanji, potem ne smete spreminjati privzetega scenarija (Default scenario.png), ki je avtomatično določen v urejevalniku pogojev.

V primeru, da morate definirati pogoj tako v prvotnem kot v drugem scenariju, kliknite na ikono Nov scenarij File:Plus.png in vnesite številko scenarija: File:Default scenario edit.png

Različni scenariji lahko imajo različne ID-je, saj le ta za določen scenarij nima večjega pomena.

Izbira preizkušena vrednost

V polju vprašanje izberite ustrezen zavihek. Izbirate lahko med zavihkoma: prejšnje vprašanje (izberete tisto vprašanje na katerega želite, da se pogoj nanaša) ali polja žetona (vrednost vzeta iz profila anketiranca).

Note that in order to use the Token your survey must:

 • not use anonymous answers
 • use a token table and closed access

Šele nato lahko izberete vrednost, ki jo želite primerjati.

Če izberete opcijo, kjer določite želeno vprašanje (zavihek 'Prejšnje vprašanje') in če to vprašanje uporablja vnaprej določene odgovore, potem so te vrednosti vidne v zavihku Prednastavljeno.

Izbira primerjalnega operatorja

Comparison operators conditions.png

Na voljo so naslednji primerjalni operatorji:

 • Je enako oziroma ni enako (osnovni operator)
 • Večje ali manjše, ki se ponavadi uporablja, če vprašanje od nas zahteva odgovor v obliki številčnega vnosa
  • Upoštevajte, da se pri tem spoštujejo pravilo zaporedja števil (primer: 2<10)
  • Pri uporabi tipa vprašanja, ki omogoča vnos teksta, se lahko pogoj vrednoti v obliki "2" > "10" (pravilo zaporedja niza)
  • Tako vprašanja, ki omogočajo številčni odgovor kot tista, ki omogočajo tekstovni odgovor in imajo atribut nastavljen na 'le številke', pri primerjanju uporabljajo pravilo zaporedja števil
 • Na voljo je tudi napredni primerjalni operator, ki uporablja regularne izraze. Ko je izbran, se polje za vnos odgovora samodejno preklopilo v napredni način.

Izbira primerjalne vrednosti

Izberite zavihek, ki ustreza tipu želene primerjalne vrednosti. Izbirate lahko med:

 • Prednastavljeno
 • Konstanta
 • Odgovor na prejšnje vprašanje
 • Polja žetona
 • Regularni izraz

Nato vnesite ali izberite vrednost, ki jo želite uporabiti.

Upoštevajte, da če izberete vrednost v poljubnem zavihku in nato spremenite izbrano vrednost z vrednostjo v drugem zavihku, se prva izbira izniči.

Pri uporabi vnaprej določenega odgovora lahko izberete enega ali več vnaprej določenih odgovorov:

 • možni odgovori za to vprašanje
  • Izberite želen odgovor, ki ga želite uporabiti
  • Hkrati lahko izberete več odgovorov naenkrat s uporabo CTRL gumba (držite CTRL in nato klikate na želene odgovore v desnem izbirnem seznamu)

Nato kliknete na gumb "Dodaj pogoj".

Urejanje/brisanje pogojev

Opcija 'Dodaj/uredi' se poleg dodajanja novega pogoja uporablja tudi za:

 • urejanje pogojev
 • brisanje pogojev
 • urejanje scenarija

Urejanje pogojev

S klikom na ikono za urejanje Conditions edit.png, ki se nahaja v vrstici pogoja, se na dnu samodejno pojavi urejevalnik pogoja s prvotnimi nastavitvami, ki smo jih opredelili za ta pogoj. Upoštevajte, da v tem načinu lahko izberete samo en vnaprej določen odgovor.

Kliknite na gumb za posodobitev pogoj za posodobitev tega pogoja.

Izbriši pogoje

Na voljo imate:

 • Izbrišite posamezen pogoj Conditions delete.png
 • Izbrišite vse pogoje znotraj scenarija Scenario delete.png
 • Izbrišite vse pogoje iz tega vprašanja Conditions deleteall.png

Uredi scenarij

Številko dodeljeno scenariju lahko spremenite s klikom na ikono Scenario edit.png. Nato morate izpolniti obrazec, ki se pojavi v isti vrstici.

Edit scenario conditions.png

Številko scenarija lahko spremenite tudi s klikom na naslednjo ikono Scenario renumber.png.

Kot smo že omenili, številke scenarijev nimajo nobenega vpliva kako pogoje vrednotimo. Vendar pa je sprememba številke scenarija pomembna, ko želimo:

 • določiti v kakšnem vrstnem redu želimo, da se scenariji prikazujejo v tiskani verziji anketnega vprašalnika
 • združiti pogoje dveh scenarijev (v primeru združevanja scenarija 10 s scenarijem 1 le preštevilčite scenarij 10 z ID številko prvega scenarija).

Kopiranje pogojev za kasnejša vprašanja

Za skupino vprašanj ni neobičajno, da imajo iste pogoje. Na srečo lahko te pogoje kopiramo in jih v načrtovanju pogojev prenesemo na kasnejša vprašanja, ko je enkrat prvi pogoj določen.

Preklopite v način kopiranja s klikom na ikono Kopiraj pogoje Conditions copy.png.

File:Copy conditions example.png

Pogoji, ki se nanašajo na trenutna vprašanja, so prikazani v okencu na njihovi levi. Pri tem lahko:

 • izberemo posamezen pogoj s klikom na polje levo od pogoja
 • ali izberemo vse pogoje scenarija hkrati s klikom na polje levo od scenarija

Nato v naslednjem okencu 'Prekopiraj izbrane pogoje k: ' izberemo vsa nadaljnja vprašanja v anketi, ki jim želimo kopirati izbrane pogoje (s CTRL lahko določimo več vprašanj hkrati). Za konec kliknemo na Kopiraj pogoje.

Običajno se to izvaja, ko smo vnesli vsa želena vprašanja v anketo in smo zadovoljni z njenim zaporedjem.

Stvari, na katere morate biti pozorni

Splošni premisleki

Obstaja nekaj osnovnih pravil na katere morate paziti preden določite pogoje v zvezi z vprašanjem:

 • Ko enkrat določimo pogoj za določeno vprašanje, se to vprašanje ne bo prikazalo razen če bo pogoj izpolnjen
 • Pogoje je možno nastaviti le na osnovi vprašanj, ki se pojavijo pred vprašanjem na katerem nastavljamo pogoj
 • Če v anketi spremenimo vrstni red vprašanj, LimeSurvey v primeru prekinitve že nastavljenih pogojev ne prikaže posebnega opozorila. Zato priporočamo, da pogojev ne določate dokler niste povsem zadovoljni z vrstnim redom vprašanj in skupin v vaši anketi
 • Spreminjanje pogojev je omogočeno tudi, ko je anketa že aktivirana vendar je to potrebno narediti previdno, saj ni doslednosti preverjanja

Pogoji, ki uporabljajo prednastavljene odgovore oblike 'brez odgovora'

Noanswer conditions.png

Nastavitev naslednjega pogoja "Prikaži vprašanje Q20 v primeru, če je odgovor na vprašanje Q1 enak 'brez odgovora'" dejansko pomeni "prikaži vprašanje Q20, če je bilo vprašanje Q1 prikazano in sprejelo ni odgovora". To ni identično "prikaži vprašanje Q20, če vprašanje Q1 ni bilo prikazano"

Verižno pogojevanje

Če določamo pogoj vprašanju, ki že sam po sebi vsebuje pogoj, potem lahko pride tudi do situacije, ki je nismo predvidevali. Na primer: tipičen nepredviden učinek je, če skrijete vsa vprašanja v skupini z verižnim pogojevanjem, se glava skupine kljub vsemu prikaže razen če postopamo kot je razloženo v nadaljevanju.

Chained conditions1.png

Chained conditions2 bad.png

V zgornjem primeru se prikaže vprašanje 'Ali vam je všeč biti moški?' in je določen s pogojem. Prikaže se le v primeru, če je odgovor na vprašanje "Spol" enak "M". Če bi temu vprašanju dodali pogoj, ki bi zahteval točno določen odgovor na Ali vam je všeč biti moški, potem se to vprašanje ne bi nikoli prikazalo, saj vprašanje Ali vam je všeč biti moški sploh ne bi bilo predstavljeno.

Zelo je priporočljivo kopiranje pogojev iz prejšnjega vprašanja v to, ki ga urejate.

Na primer, da želite sledeče:

 • Q1 je vprašanje o spolu
 • Q2 vsebuje dve možnosti: Da/Ne in se prikaže, če je odgovor na Q1 enak moški
 • Q3 je razvrstitveno vprašanje in se prikaže v primeru, če je Q2 enak Da

What you really need to setup is the following set of conditions:

 • on Q2: display question if answer to Q1 is Male
 • on Q3: display question if answer to Q1 is Male AND answer to Q2 is Yes

Po popravku bi pravilen nabor pogojev za Q3 izgledal sledeče:

Chained conditions2 good.png

Torej, če načrtujete kompleksno anketo z velikim številom pogojev, poskrbite, da boste testirali anketo za vse možne situacije, ki si jih lahko zamislite.

Omejitve in bližnjice

Prikaz napredka

Če anketa vsebuje večje število vprašanj, ki so bila izpuščena zaradi pogojev, se bo prikaz napredka hitreje pomikal, na koncu pa lahko anketa prikazuje, da smo odgovorili le na polovico vprašanj.

Da bi se izognili takšni situaciji, je potrebno vprašanja, ki se lahko preskočijo, razporediti med preostala vprašanja, tako da se preskoči le eno ali dve vprašanji na odgovor.

For Example: based on question one (yes or no question) 14 questions will be asked question 2A to 15A when the answer of question one was yes, 2B to 15B when the answer to question one was no.

Če uredite vprašanja v eno skupino in jih razporedite na naslednji način: 2A, 2B, 3A, 3B... boste dobili skoraj pravilen prikaz napredka. Če pa je ta ureditev oblike 2A, 3A, 4A ... 2B, 3B, 4B ... bo prikaz napredka med 0 in 50% ali med 50% in 100% (odvisno od odgovora na prvo vprašanje).

Nastavitev konstante pri vprašanju tipa Datum

Uporabiti boste morali interni prikaz vrednosti Datuma, ki je YYYY-MM-DD, da boste lahko opredelili konstanto.

Nastavitev pogojev pri izbiri možnosti "Drugo" v primeru vprašanja tipa Vprašanja z več izbirami

Pri vprašanju tipa Vprašanja z več izbirami, je ena izmed možnost tudi, da obkljukate Drugo kot veljavno izbiro vendar v tem primeru pri tem vprašanju ne morete določiti pogoja. Na primer: Prvo vprašanje se glasi Katero barvo raje uporabljate?. Odgovori so sledeči: modra, črna ali drugo. Če anketiranec odgovori modra, pogoj lahko določimo. Če je odgovor črna, tudi lahko določimo pogoj. Vendar, če anketiranec odgovori Drugo in v polje vpiše poljuben tekst, pogoja enostavno ni mogoče določiti. To NI napaka ampak omejitev LimeSurvey-a.

V primeru, da anketiranec izbere odgovor 'Drugo', le to nikjer ni razvidno oziroma posebej zabeleženo. Edini način, da preverimo ali je anketiranec izbral to možnost ali ne je, da preverimo ali je bil vnesen tekst v polje za komentar.

Vendar pa zaradi specifičnega načina obravnave Vprašanja z več izbirami testiranje besedilnega polja pri možnosti 'Drugo' nikoli ni bilo izvršeno.

Vendar lahko zgoraj opisano težavo zaobidemo in sicer tako, da dodamo ekspliciten odgovor, ki ga poimenujemo 'Drugo' in ne že v naprej nastavljeno možnost 'Drugo'. Nato dodamo dodatno polje za vprašanje tipa Kratko besedilo, ki se bo prikazalo v primeru, če je bil izbran odgovor 'Drugo'.

Kako uporabljati oklepaje pri matematičnih izrazih?

Ne morete!

Če želite ustvariti naslednji izraz:

 (pogoj1 ALI pogoj2) IN (pogoj3 ALI pogoj4)

morate narediti sledeče:

(pogoj1 IN pogoj3) ALI

(pogoj1 IN pogoj4) ALI

(pogoj2 IN pogoj3) ALI

(pogoj2 IN pogoj4)