Actions

Difference between revisions of "Responses & statistics/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "De eerste tabel is "Samenvatting respons" en toont de volgende gegevens:")
 
(43 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
  
  
=Samenvatting respons=
+
=Respons samenvatting=
  
  
Line 14: Line 14:
  
  
De eerste tabel is "Samenvatting respons" en toont de volgende gegevens:
+
De eerste tabel is "Respons samenvatting" en toont de volgende gegevens:
  
*'''Full responses''' - the number of surveys submitted by your respondents (by clicking the "Submit" button located on the last page of your survey
+
* '''Volledige responsen''': het aantal enquêtes dat door de respondenten is ingediend (door op de knop ''Verzenden'' op de laatste pagina van de enquête te klikken.
  
*'''Incomplete responses''' - the number of surveys that have not been completely filled out by your respondents
+
* '''Onvolledige responsen''': het aantal enquêtes dat niet volledig is ingevuld door de respondenten.
  
  
{{Note|If we take look into the [[Responses]] table, the incomplete answers are response records with no submission date. Such a record can occur when a participant uses the 'resume later' function or when an operator uses the data entry facility to fill out a survey without submitting the answer, or when a participant fails to complete the survey because he/she just left.}}
+
{{Note|Als we kijken naar de tabel [[Responses|Responses]], zijn de onvolledige responses de inzendingen zonder ''submission date''. Zo'n record betekent dat de deelnemer de functie 'Hervat later' heeft gebruikt en dat nog niet heeft gedaan of dat de enquête-beheerder de Data-invoer functie heeft gebruikt.}}
  
  
*'''Total responses''' - the aggregated number of complete/full and incomplete responses
+
* '''Aantal responsen''': de som van de volledige en onvolledige responsen.
  
  
If you make use of the [[Survey participants|survey participants option]], then a summary of the survey participants-related data is displayed on this page below the "Response summary" table:  
+
Als je gebruik maakt van de [[Survey participants/nl|optie enquête deelnemers]], wordt er een samenvatting van de deelnemersgegevens van de enquête weergegeven in de tabel "Samenvatting deelnemers":  
  
  
Line 33: Line 33:
  
  
*'''Total invitations sent''' - the number of invitations sent to your participants from the survey participants table
+
* '''Totaal aantal uitnodigingen verzonden''': Het aantal verzonden uitnodigen dat aan uw deelnemers is verzonden uit de tabel met deelnemers aan de enquête.
  
*'''Total surveys completed''' - it shows the number of surveys that have been completed by your survey participants who have been allocated a token code
+
* '''Totaal aantal voltooide enquêtes''': Het aantal enquêtes dat is voltooid door de deelnemers waarvoor een tokencode (toegangscode) is toegewezen.
  
*'''Total with no unique token''' - it displays the number of survey participants without an assigned token code
+
* '''Totaal zonder unieke toegangscode''': Het aantal deelnemers aan de enquête zonder een tokencode.
  
*'''Total records''' - the number of survey participants from the survey participants table
+
* '''Aantal records''': het aantal deelnemers aan de enquête in de tabel met deelnemers aan de enquête.
  
=Toolbar options=  
+
=Taakbalk opties=  
  
  
The following options are displayed on the top toolbar:
+
De opties zijn:
  
*[[Responses & statistics#Responses summary|Summary]] - the page you land on after clicking on the Responses & statistics button
+
* [[Responses & statistics/nl#Samenvatting respons|Samenvatting respons]]: de pagina waarop je terechtkomt nadat je op de knop Respons & statistieken klikt.
  
*[[Responses]] - redirects you to the survey response table
+
* [[Responses|Responsen]]: de tabel met reacties op de enquête.
  
*[[Data entry]] - to be used to manually introduce responses into the survey response table, use this function. This is mainly used when survey responses were collected offline
+
* [[Data entry/nl|Data-invoer]]: de functie om handmatig een respons op de enquête in te voeren. Dit wordt voornamelijk gebruikt wanneer enquête ook offline wordt uitgevoerd.
  
*[[Statistics]] - provides simple and complex statistics, as well as the possibility to export your data outside LimeSurvey
+
* [[Statistics/nl|Statistieken]]: eenvoudige en complexe statistieken, evenals de mogelijkheid om de gegevens te exporteren.
**[[Statistics - simple mode]] - it makes use of the in-built statistics function to generate simple graphs and charts
+
** [[Statistics/nl#Eenvoudige mode|Eenvoudige mode]]: gebruik van de ingebouwde statistiekfunctie om eenvoudige grafieken en diagrammen te genereren.
**[[Statistics - expert mode]] - it allows you do select certain data to be displayed in the statistics. In the case in which the in-build expert mode is not sufficient for your needs, you can export the data in other formats to further analyse it by using other statistics-specialized software
+
** [[Statistics/nl#Expert mode|Expert mode]]: bepaalde gegevens selecteren die in de statistieken moeten worden weergegeven. In het geval dat de ingebouwde expertmodus niet voldoet aan je behoeften, kun je de gegevens in andere indelingen exporteren om deze verder te analyseren met behulp van  gespecialiseerde software voor statistieken.
  
*[[Timing statistics]] - if [[Notifications_%26_data#Save_timings|timings]] is enabled, the timing statistics option will be shown in the toolbar. It displays time-related statistics such as the total time spent by your respondents filling out the survey, as well as each question group and question
+
*[[Timing statistics/nl|Tijdmeting statistieken]]: als [[Notifications_%26_data/nl#Tijdmetingen_opslaan|tijdmetingen opslaan]] is ingeschakeld, wordt de optie voor deze statistieken weergegeven in de taakbalk. Het geeft tijdgerelateerde statistieken weer, zoals de totale tijd die de respondenten hebben besteed aan het invullen van de enquête, evenals voor elke vraaggroep en vraag.
  
*[[Export responses]] - used to export survey responses
+
*[[Export responses/nl|Exporteer responsen]]: het exporteren van de responsen op de enquête.
  
*[[Import responses]] - used to import responses gathered in other surveys
+
*[[Import responses/nl|Importeren responsen]]: het importeren van responsen (die niet on-line zijn gedaan) op de enquête.
  
*[[View saved but not submitted responses]] - under certain conditions users can resume later the survey to finish filling it in. The respective answers can be seen by you with the help of this function
+
*[[View saved but not submitted responses/nl|Toon opgeslagen maar niet voltooide responsen]]: onder bepaalde voorwaarden kunnen deelnemers een enquête later hervatten om het invullen te voltooien. De al ingevoerde antwoorden kun je met deze functie al bekijken.
  
*[[Iterate survey]] - used to launch the same survey to the same set of survey participants to analyse trends
+
* [[Iterate survey/nl|Enquête herhalen]]: je kunt een gelijke enquête later starten met dezelfde deelnemers om trends te analyseren. Zijn ze door ervaringen van opvatting veranderd.
  
*[[Batch deletion]] - use this function to delete answers in batch
+
* [[Batch deletion/nl|Batch Verwijdering]]: een functie om een aantal responsen te verwijderen.

Latest revision as of 18:06, 19 May 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語Respons samenvatting

Dit gedeelte van LimeSurvey richt zich op de responses en het maken van statistieken. De overzichtspagina wordt weergegeven:


Response summary - info.png


De eerste tabel is "Respons samenvatting" en toont de volgende gegevens:

 • Volledige responsen: het aantal enquêtes dat door de respondenten is ingediend (door op de knop Verzenden op de laatste pagina van de enquête te klikken.
 • Onvolledige responsen: het aantal enquêtes dat niet volledig is ingevuld door de respondenten.


Help.pngAls we kijken naar de tabel Responses, zijn de onvolledige responses de inzendingen zonder submission date. Zo'n record betekent dat de deelnemer de functie 'Hervat later' heeft gebruikt en dat nog niet heeft gedaan of dat de enquête-beheerder de Data-invoer functie heeft gebruikt.


 • Aantal responsen: de som van de volledige en onvolledige responsen.


Als je gebruik maakt van de optie enquête deelnemers, wordt er een samenvatting van de deelnemersgegevens van de enquête weergegeven in de tabel "Samenvatting deelnemers":


Survey participants summary - responses.png


 • Totaal aantal uitnodigingen verzonden: Het aantal verzonden uitnodigen dat aan uw deelnemers is verzonden uit de tabel met deelnemers aan de enquête.
 • Totaal aantal voltooide enquêtes: Het aantal enquêtes dat is voltooid door de deelnemers waarvoor een tokencode (toegangscode) is toegewezen.
 • Totaal zonder unieke toegangscode: Het aantal deelnemers aan de enquête zonder een tokencode.
 • Aantal records: het aantal deelnemers aan de enquête in de tabel met deelnemers aan de enquête.

Taakbalk opties

De opties zijn:

 • Samenvatting respons: de pagina waarop je terechtkomt nadat je op de knop Respons & statistieken klikt.
 • Responsen: de tabel met reacties op de enquête.
 • Data-invoer: de functie om handmatig een respons op de enquête in te voeren. Dit wordt voornamelijk gebruikt wanneer enquête ook offline wordt uitgevoerd.
 • Statistieken: eenvoudige en complexe statistieken, evenals de mogelijkheid om de gegevens te exporteren.
  • Eenvoudige mode: gebruik van de ingebouwde statistiekfunctie om eenvoudige grafieken en diagrammen te genereren.
  • Expert mode: bepaalde gegevens selecteren die in de statistieken moeten worden weergegeven. In het geval dat de ingebouwde expertmodus niet voldoet aan je behoeften, kun je de gegevens in andere indelingen exporteren om deze verder te analyseren met behulp van gespecialiseerde software voor statistieken.
 • Tijdmeting statistieken: als tijdmetingen opslaan is ingeschakeld, wordt de optie voor deze statistieken weergegeven in de taakbalk. Het geeft tijdgerelateerde statistieken weer, zoals de totale tijd die de respondenten hebben besteed aan het invullen van de enquête, evenals voor elke vraaggroep en vraag.
 • Enquête herhalen: je kunt een gelijke enquête later starten met dezelfde deelnemers om trends te analyseren. Zijn ze door ervaringen van opvatting veranderd.