Actions

Resetten condities

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:06, 29 December 2018 by Han (talk | contribs) (Created page with "Na het klikken moet je het verwijderen van alle condities nog bevestigen voordat ze verwijderd worden.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎日本語

In het geval dat je alle condities wilt resetten die aangemaakt zijn in conditie-beheer, gebruik je de functie Zet condities.

Kies een van de enquête-gerelateerde instellingen en klik op Hulpmiddelen in de bovenste taakbalk:


Reset conditions location.png


Na het klikken moet je het verwijderen van alle condities nog bevestigen voordat ze verwijderd worden.


Reset conditions final confirmation.png