Actions

Dodajanje vprašanja

From LimeSurvey Manual

Revision as of 13:40, 8 August 2013 by Anjaf (talk | contribs)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎русский • ‎slovenščina

Uvod

Po tem, ko ste ustvarili skupino vprašanj, lahko dodajate vprašanja znotraj vsake skupine. Novo vprašanje ustvarite tako, da kliknete na ikono za dodajanje Add.png na desni strani menijske vrstice "Skupina".

Pri dodajanju vprašanja morate izpolniti polja, ki zahtevajo "Kodo vprašanja", "Vprašanje", "Pomoč" in "Tip vprašanja". Vsa vprašanja so določena v Skupino, ki ste jo imeli izbrano preden ste kliknili na "Dodaj vprašanje". Skupino, v katero spada vprašanje, lahko zamenjate tudi kasneje.

Opis posameznih polj

 • Koda vprašanja: Vaša ID, številka ali koda vprašanja. To polje je namenjeno za hitro identifikacijo vprašanj, kadar jih želite izvoziti ali analizirati. Za boljšo preglednost poskusite uporabiti smiselen sistem določanja kod. Dobro načrtovanje vprašanj in njihovih kod, vam lahko zelo olajša kasnejše analize. To polje navadno ni vidno anketirancem.
Opomba: Koda vprašanja mora biti unikatna, ter se mora pričeti s črko ali podčrtajem. Koda lahko vsebuje samo črke, številke in podčrtaje. V primeru, da ste kdaj poskušali izvoziti podatke v sistema SPSS ali R, ste lahko ugotovili, da je koda, oznaka za neko vrednost, zato je pomembna njena unikatnost. Zaenkrat LimeSurvey dopušča ponovitev kode, vendar sistem obarva kodo, po čemer lahko vidite, da je potrebno kodo vprašanja spremeniti.Prikaži logično datoteko
 • Vprašanje: Tukaj vnesete konkretno vprašanje. Dolžina vprašanja ni omejena, vendar priporočamo, da opis ali obrazložitev vnesete v polje "Pomoč". Uporabite lahko tudi HTML kodo, na primer, za vstavljanje slike:
  <img src="http://www.yourdomain.com/yourpics/pic.jpg">
 • Pomoč: To polje ni obvezno. Polje izpolnite, kadar želite podrobneje obrazložiti vprašanje oziroma pričakovan odgovor. Kadar je to polje izpoljeno se v vprašalniku pojavi ikona "Vprašaj" z izpisom opisa, ki ste ga vnesli.
 • Tip vprašanja: Tukaj določite možnost, kako lahko anketiranec odgovarjanja na vprašanje. Poglejte poglavjeTipi vprašanj, kjer so opisi različnih možnosti odgovarjanja.
 • Veljavnost: Ta možnost je dostopna pri vseh poljudnih besedilnih in številčnih odgovorih. V tem polju lahko uporabite standardne izraze Standardni izrazi pogojevanja, s katerimi boste preverili ali odgovor na vprašanje ustreza pogojem, ki ste jih navedli. V primeru, da anketiranec vnese napačno obliko odgovora (npr. namesto številke vnese besedilo) ga sistem opozori na napačen vnos in mora na vprašanje odgovoriti ponovno preden lahko nadaljuje z nasljednjim vprašanjem.
 • Drugo?: Ta možnost se pojavi pri nekaterih tipih vprašanj. Omogoča dodajanje poljubnega odgovora poleg odgovorov na seznamu.
 • Obvezen odgovor?: Za vsako vprašanje lahko določite ali je odgovor na vprašanje obvezen. Kadar določite obvezen odgovor na vprašanje, anketiranec ne more nadaljevati z naslednjim vprašanjem, dokler ne odgovori. V primeru obveznih odgovorov morajo biti vprašanja ustrezno razvrščena.
 • Pomembnost: Tukaj lahko določate stanje vprašanja. Če določite vrednost TRUE je vprašanje vidno, v nasprotnem primeru je nevidno. V bazi podatkov dobi vrednost NULL. Podrobnosti o prikazu vprašanj si lahko pogledate preko povezave Urejevalnik izrazov.

Uvoz vprašanj

Na dnu obrazca za novo vprašanje lahko najdete povezavo za uvoz, ki omogoča nalaganje datotek. Tukaj lahko naložite datoteke ustreznega formata (*.lsq ali *.cvs), ki ste ga izvozili iz drugih vprašalnikov. Izvoz in uvoz vprašanj uporabite, kadar želite ponoviti vprašanja, ki se že nahajajo v drugih vprašalnikih.

Pomembno: Pri uvozu vprašanja se vedno kreira novo vprašanje. Originalno vprašanje ostaja nespremenjeno. V primeru, da želite kopirati vprašanje znotraj istega vprašalnika, označite to vprašanje in kliknite na gumb "Kopiraj trenutno vprašanje".

Informacije iz tabele žetonov

Informacije ali besedilo iz tabele žetonov lahko vstavite med vaša vprašanja in tako prikažete smiselno povezane podatke. Da lahko to storite, mora biti anketa nastavljena kot NE anonimna (oz. sledljiva) in mora imeti tabelo žetonov.

Na voljo imate naslednja polja:

{TOKEN:FIRSTNAME} iz tabele žetonov vstavi vrednost polja "ime"
{TOKEN:LASTNAME} iz tabele žetonov vstavi vrednost polja "priimek"
{TOKEN:EMAIL} iz tabele žetonov vstavi vrednost polja "elektronski naslov"
{TOKEN:ATTRIBUTE_1} iz tabele žetonov vstavi vrednost polja "attribute_1"
{TOKEN:ATTRIBUTE_2} iz tabele žetonov vstavi vrednost polja "attribute_2"

Da uporabite to zmožnost, morate v vprašanje vtipkati besedilo polja točno tako, kot je opisano zgoraj. Primer:

Pozdravljeni {TOKEN:FIRSTNAME}. Poslali smo vam sporočilo na elektronski naslov {TOKEN:EMAIL}. Je to pravilno?

Drugi primer z več prilagoditvami in uporabo Javascripta (oglejte si dodatne nastavitve, ki prikazuje kako omogočite Javascript, ko pripravljate vprašanje in zakaj to ni vedno dobra ideja. Za uporabo Javascripta morate onemogočiti XSS filter v globalnih nastavitvah):

Pozdravljeni {TOKEN:FIRSTNAME}. Poslali smo vam sporočilo na elektronski naslov {TOKEN:EMAIL}. Je to pravilno?
Kaj mislite kot {TOKEN:ATTRIBUTE_1} o vaših 
<script type="text/javascript" language="Javascript">;
  var job='{TOKEN:ATTRIBUTE_1}';
  if (job=='delavec') {
   document.write ('šefih')
  } else {
   document.write('delavcih')
  }
</script>
?


Od različice 1.92 dalje lahko takšne prilagoditve pripravite brez uporabe Javascripta, če uporabite upravljalec slogov. Podoben primer v različici 1.92 je sledeč:


Kaj kot {TOKEN:ATTRIBUTE_1} mislite o vaših {if(TOKEN:ATTRIBUTE_1=='delavec','šefih','delavcih')}?

Informacije iz prejšnjih odgovorov

Pri nadaljnem odgovarjanju lahko uporabimo tudi odgovor, ki je bil podan že pri prejšnjem vprašanju.

Pogoji:

 • Podan mora biti odgovor na prejšnji strani ankete - odgovori na trenutni strani še niso dosegljivi.
 • Sklicevati se morate na ustrezneno identifikacijsko kodo ankete (Survey ID),skupine (Group ID) ter vprašanja (Question ID) iz katerega uvažate odgovor - v obrazcu: {INSERTANS:SIDXGIDXQID} - ie {INSERTANS:1X2X3}. Preberite več o SGQA indentitete, kjer lahko preberete podrobnen opis kako ustvariti ustrezno kodo.
Opomba: Od verzije 1.92 naprej ni več naslednjih omejitev:
 • Lahko se sklicujete na odgovore na isti strani. Prav tako lahko dinamično posodobite prilagoditev sporočil kot odziv na spremembe na strani.
 • Uporabljate lahko imena qcode namesto {INSERTANS:SGQA} - preberite več o Urejevalnik izrazov

Čarovnik je vgrajen v WYSIWYG HTML urejevalnik(FCKeditor), kateri omogoča enostavno vnašanje SQGA kod prejšnjih vprašanj: ta vtičnik se imenuje LimeReplacementFields. Če želite uporabljati to možnost preko urejevalnika FCKeditor, kliknite na ikono limete med nosilci in izberite vprašanje iz izbernega polja. Prikažejo se samo odgovori predhodnih strani.

LimeReplacementFields opomba: kadar želite izbristi referenco oznake {SQGA}, izberite vse znake med zavitimi oklepaji in nato izbrišite; ne brišite posameznih znakov s pritiskanjem tipke za brisanje, saj se bo polje znova pojavilo.

Urejanje stila vprašanj

Vprašanjem ankete lahko v splošnem določite obliko z uporabo CSS urejevalnika predlog