Actions

Difference between revisions of "Questions - introduction/sl"

From LimeSurvey Manual

(Updating to match new version of source page)
 
(39 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />  
 
<languages />  
 
__TOC__
 
__TOC__
 +
 +
 +
{{Alert|title=Attention|text=Please note that the explanations and screenshots from this wiki section are based on LimeSurvey 3.}}
  
 
=Uvod=
 
=Uvod=
  
Po tem, ko ste [[Creating a question group/sl|ustvarili skupino vprašanj]], lahko dodajate vprašanja znotraj vsake skupine. Novo vprašanje ustvarite tako, da kliknete na ikono za dodajanje [[File:add.png]] na desni strani menijske vrstice "Skupina".
+
Once you [[Question groups - introduction#create a question group|created your question groups]], you can start adding questions within each group. There are multiple ways through which you can do that. Two solutions are presented below:
 +
 
 +
* You may add questions from the [[Survey structure|survey structure menu]];
 +
 
 +
 
 +
<center>[[File:Survey structure - add new question.png]]</center>
 +
 
 +
 
 +
* Access a question group and look for the ''add question'' quick action button;
 +
 
 +
 
 +
<center>[[File:Question group - add a new question.png]]</center>
 +
 
 +
 
 +
=Field descriptions=
 +
 
 +
When adding a question, you will be asked about the '''question code''', '''question''' and '''help''' texts, and the general question options:
 +
 
 +
 
 +
<center>[[File:Add a question - 1.png]]</center>
 +
 
 +
 
 +
*'''Question code:''' It represents the ID, number or code for the question that is used for quick identification. This field is normally not displayed to people taking the survey unless specified in the [[Presentation]] panel - '''Show question number and/or code'''. It is especially useful if you wish to use the [[Assessments|LimeSurvey assessments feature]] and/or the [[Expression Manager|Expression Manager]].
  
Pri dodajanju vprašanja morate izpolniti polja, ki zahtevajo "Kodo vprašanja", "Vprašanje", "Pomoč" in "(Tipi vprašanj|Tip vprašanja)". Vsa vprašanja so določena v Skupino, ki ste jo imeli določeno preden ste kliknili na "Dodaj vprašanje". Skupino, v katero spada vprašanje, lahko zamenjate tudi kasneje.
+
<div class="simplebox">[[File:help.png]] '''Note:''' The question '''code''' must be unique across the same survey, must start with a letter, and can only contain alphanumeric characters. If you ever try to export your data to SPSS or R, you will discover that the "qcode" becomes the value label, so you have to make the code unique. For the time being, LimeSurvey will support legacy code values, but the [[Show logic file|Show logic file]] button will color-code such questions so that you know you should change their names.</div>
 +
*'''Question:''' This is the actual question being asked. There is no real limit to the length of the question here, however if you want to explain how to fill out the question, leave that for the "Help" field. HTML-code can be used, e.g., for including images:
  
=Opis posameznih polj=
+
<syntaxhighlight lang="html" enclose="pre">     
*'''Koda vprašanja:''' Vaša ID, številka ali koda vprašanja. To polje je namenjeno za hitro identifikacijo vprašanja, kadar ga želite izvoziti ali analizirati. Za boljšo preglednost poskusite uporabiti smiselen sistem določanja kode vprašanju. Dobro načrtovanje vprašanj in njihovih kod vam lahko zelo olajša kasnejše analize. To polje navadno ni vidno anketirancem.
+
<img src="http://www.yourdomain.com/yourpics/pic.jpg">
 +
</syntaxhighlight>
  
<div class="simplebox">Opomba: Koda vprašanja mora biti unikatna, ter se mora pričeti s črko ali podčrtajem. Koda lahko vsebuje samo črke, številke in podčrtaje. V primeru, da ste kdaj poskušali izvoziti podatke v sistema SPSS ali R, ste lahko ugotovili, da je koda oznaka za neko vrednost , zato je pomembna unikatnost.  Zaenkrat LimeSurvey dopušča ponovitev kode vprašanj, vendar [[Show Logic File/sl|Show Logic File]] sistem obarva kodo, po čemer lahko vidite, da je potrebno kodo vprašanja spremeniti.</div>
+
<div class="simplebox">[[File:help.png]] '''Hint:''' You can also use the HTML WYSIWYG editor, which offers a GUI to perform the most important tasks such as using different fonts or sizes, including images, etc. To find out more about it, read the following [[First_login_-_your_user_preferences#HTML_editor_mode|wiki section]].</div>
*'''Vprašanje:''' Tukaj vnesete konkretno vprašanje. Dolžina vprašanja ni omejena, vendar priporočamo, da opis ali obrazložitev vnesete v polje "Pomoč". Uporabite lahko tudi HTML kodo, na primer, za vstavljanje slike:<br /><nowiki><img src="http://www.yourdomain.com/yourpics/pic.jpg"></nowiki>
 
*'''Pomoč:''' To polje ni obvezno. Polje izpolnite, kadar želite podrobneje obrazložiti vprašanje oziroma pričakovan odgovor. Kadar je to polje izpoljeno se v vprašalniku pojavi ikona "Vprašaj", ki poleg vsebuje opis, ki ste ga vnesli.
 
*'''Tip vprašanja:''' Tukaj določite možnost, kako lahko anketiranec odgovarjanja na vprašanje. Poglejte poglavje[[Question types/sl|Tipi vprašanj]], kjer so opisi različnih možnosti ogovarjanja.
 
*'''Analiza:'''  This feature is available on all free text type or numeric questions. You can use standard [[Using regular expressions|Regular Expressions]] in this field to validate the responses to the question, and if the responses don't validate against this expression, the user will be prompted to try again before they can progress.
 
  
*'''Drugo?:''' Ta možnost se pojavi pri nekaterih tipih vprašanj. Omogoča dodajanje poljubnega odgovora poleg odgovorov na seznamu.  
+
*'''Help:''' This is an optional field. It is useful if a question needs some explanation or you want to explain how it should be answered. When you put text in this field, a "question mark" icon appears on the survey entry screens with the help text right beside it.
*'''Obvezen odgovor?:''' Za vsako vprašanje lahko določite ali je odgovor na vprašanje obvezen. Kadar določite obvezen odgovor na vprašanje, anketiranec ne more nadaljevati z naslednjim vprašanjem, dokler ne odgovori. V primeru obveznih odgovorov morajo biti vprašanja ustrezno razvrščena.
 
  
*'''Prikaz''':  Tukaj lahko določate stanje vprašanja. Če določite vrednost TRUE je vprašanje vidno, v nasprotnem primeru je nevidno. V bazi podatkov dobi vrednost NULL. Podrobnosti o prikazu vprašanj si lahko pogledate preko povezave [[Expression Manager|Expression Manager]].
 
  
*'''Prikaži napredne nastavitve vprašanj:''' Poglejte [[Advanced question settings\sl|Napredne nastavitve vprašanj]]
+
<div class="simplebox">[[File:help.png]] '''Note:''' The '''General options''' tab is accessed by default when you wish to add/edit a question (on the right side of the panel). The most important attributes can be found here such as the question type, question theme, as well as the mandatory attribute. However, you can edit further your question by making use of all the other attributes located under the rest of the tabs (see the below screenshot). To find out more about the multitude ways of designing questions in LimeSurvey, please continue reading the following [[Question types|wiki section]].</div>
 +
 
 +
 
 +
<center>[[File:Add question - 2.png]]</center>
 +
 
 +
=General options=
 +
 
 +
Different tabs are displayed on the right part of the screen. The most basic and important one is the '''General options''' tab. The following question settings can be changed from here:
 +
 
 +
*'''Question type:''' This determines the type of response the survey allows. View the [[Question types|question types]] section for a description on the various available options;
 +
*'''Question group''': To change the question group of a question, select from the dropdown list the desired group;
 +
*'''Validation:''' This feature is available in all text- and numeric- type questions. You can use standard [[Using regular expressions|regular expressions]] in this field to validate the responses to the question, and if the responses don't validate against this expression, the user will be prompted to try again before he or she can progress further;
 +
 
 +
*'''Other?:''' This option can be used only with certain question types. If enabled, the question will include as a possible answer an extra "other" option/answer box, which can be selected by the survey participant if he or she is not satisfied with the predefined answer options;
 +
*'''Mandatory?:''' This setting allows you to require survey participants to answer all the mandatory questions before they can move on to the next question. Note that for ranking question, all items have to be ranked;
 +
 
 +
*'''Relevance''': This is the Boolean equation that specifies the question conditions. If it evaluates to true, the question will be displayed to the survey participant; otherwise it is hidden and since it is irrelevant, data for that question is NULLed in the database. Details about how to use this option can be found in the [[Expression Manager|Expression Manager]] wiki section.
 +
 
 +
<div class="simplebox">[[File:help.png]] '''Note:''' As it can be observed in the above screenshot, many other options can be used besides the general options tab to customize your question. These more advanced question settings are different for each question type! Therefore, please consult the documentation for your particular [[Question types|question type]].</div>
 +
 
  
 
=Uvoz vprašanj=
 
=Uvoz vprašanj=
  
Na dnu obrazca za novo vprašanje lahko najdete povezavo za uvoz, ki omogoča nalaganje datotek. Tukaj lahko naložite datoteke ustreznega formata (*.lsq ali *.cvs), ki ste ga izvozili iz drugih vprašalnikov. Izvoz in uvoz vprašanj uporabite, kadar želite ponoviti vprašanja, ki se že nahajajo v drugih vprašalnikih.
+
You may find on the top of the '''Add question''' page a toolbar with different options, one of them being the import one:
  
<div class="simplebox">Pomembno: Pri uvozu vprašanja se vedno kreira novo vprašanje. Originalno vprašanje ostaja nespremenjeno. V primeru, da želite kopirati vprašanje znotraj istega vprašalnika, označite to vprašanje in kliknite na gumb  "Kopiraj trenutno vprašanje". 
 
</div>
 
  
=Informacije from tokens table=
+
<center>[[File:Import a question 1.png]]</center>
  
You can insert information/text from the tokens table into your question so that it can show context related information. For LimeSurvey to do this, the survey needs to be set as NOT Anonymous (ie: tracked), and it needs to have a tokens table.<br /><br />The fields available for this are:<br />
+
 
 +
The following options will be displayed:
 +
 
 +
 
 +
<center>[[File:Import a question 2.png]]</center>
 +
 
 +
 
 +
* '''Browse:''' Select the .lsq file (the LimeSurvey question-type format);
 +
* '''Destination question group:''' Select the question group you wish to add the imported question to;
 +
* '''Automatically rename question code if already exists:''' If the question code already exists, enable this option to use another question code. You can also have two questions that use the same question code. However, some issues might appear if you use more complex LimeSurvey options such as the [[Expression Manager]] or when you work with the exported data in R or SPSS (qcode becoming a value label).
 +
 
 +
<div class="simplebox">[[File:help.png]] '''Hint:''' To check if the question codes are unique across your survey, use the [[Show logic file]] LimeSurvey function to highlight the similar question codes.</div>
 +
 
 +
*'''Convert resource links:''' It is usually used together with the [[Expression Manager]] to create advanced question types. If you use them together, complex branching, assessments, validation, and/or tailoring can be done.
 +
 
 +
To import the question, click on the '''Import''' button located on the upper right part of the screen. If succeeded, the question import summary should look like this:
 +
 
 +
 
 +
<center>[[File:Import a question 3.png]]</center>
 +
 
 +
 
 +
=Information from survey participants table=
 +
 
 +
<div class="simplebox">[[File:help.png]] Please note that the token tables are called now survey participants tables.</div>
 +
 
 +
You can insert information or text from the survey participants table into your question so that it can show context related information. For LimeSurvey to do this, the survey needs to be set as [[Participant settings#Participant settings panel|not anonymous]] (i.e: tracked) and it needs to have a [[Survey participants|survey participants table]] created.
 +
 
 +
The following placeholders can be used within a question:
  
 
{|
 
{|
|{TOKEN:FIRSTNAME}||inserts the value from the "firstname" field in the tokens table
+
|{TOKEN:FIRSTNAME}||inserts the value from the "firstname" field located in the survey participants table
 
|-
 
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||inserts the value from the "lastname" field in the tokens table
+
|{TOKEN:LASTNAME}||inserts the value from the "lastname" field located in the survey participants table
 
|-
 
|-
|{TOKEN:EMAIL}||inserts the value from the "email" field in the tokens table
+
|{TOKEN:EMAIL}||inserts the value from the "email" field located in the survey participants table
 
|-
 
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||inserts the value from the "attribute_1" field in the tokens table
+
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||inserts the value from the "attribute_1" field located in the survey participants table
 
|-
 
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_2}||inserts the value from the "attribute_2" field in the tokens table
+
|{TOKEN:ATTRIBUTE_2}||inserts the value from the "attribute_2" field located in the survey participants table
 
|}
 
|}
  
To use this functionality you must type the field text into your question exactly as listed above.  
+
To use any of the placeholders from above, you must type it/them as written above in the question field text. For example:
Example:
+
 
 +
''Hello {TOKEN:FIRSTNAME}. We sent an email to you using this address {TOKEN:EMAIL}.''
 +
 
 +
 
 +
<syntaxhighlight lang="php" enclose="pre">
 +
 
 +
 
 +
If you wish to further customize your questions, use the [[Expression Manager]]. For example, if you wish to make use of the tailoring technique, type in:
  
Hello {TOKEN:FIRSTNAME}. We sent an email to you using this address {TOKEN:EMAIL}. Is this correct?
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Kaj kot {TOKEN:ATTRIBUTE_1} mislite o vaših {if(TOKEN:ATTRIBUTE_1=='delavec','šefih','delavcih')}?</syntaxhighlight>
  
Another example with more customisation, but using JavaScript (please see [[Optional settings |Optional settings]] on how to allow JavaScript when setting up questions and why it's not always a good idea. To use JavaScript you will need to deactivate the XSS filter in the [[Global settings]]):
+
<hr width="50%" style="margin:auto">
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Hello {TOKEN:FIRSTNAME}. We sent an email to you using this address {TOKEN:EMAIL}. Is this correct?
+
You may also use JavaScript to achieve further question customization. First, you have to allow JavaScript to be used when setting up questions. This can be achieved by deactivating the XSS filter from the [[Global settings|global settings]] of your LimeSurvey installation. However, deactivating this option is not always a good idea - read the following [[Optional settings|wiki section]] for further information. Question tailoring via JavaScript:
What do you as a {TOKEN:ATTRIBUTE_1} think about your
+
 
 +
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Pozdravljeni {TOKEN:FIRSTNAME}. Poslali smo vam sporočilo na elektronski naslov {TOKEN:EMAIL}. Je to pravilno?
 +
Kaj mislite kot {TOKEN:ATTRIBUTE_1} o vaših
 
<script type="text/javascript" language="Javascript">;
 
<script type="text/javascript" language="Javascript">;
 
   var job='{TOKEN:ATTRIBUTE_1}';
 
   var job='{TOKEN:ATTRIBUTE_1}';
   if (job=='worker') {
+
   if (job=='delavec') {
       document.write ('bosses')
+
       document.write ('šefih')
 
   } else {
 
   } else {
       document.write('workers')
+
       document.write('delavcih')
 
   }
 
   }
 
</script>
 
</script>
Line 67: Line 141:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
 +
=Informacije iz prejšnjih odgovorov=
  
<div class="simplebox">Starting in Version 1.92, you can use [[Expression Manager|Expression Manager]] to do such tailoring without needing JavaScript.  The equivalent in Version 1.92 is the following:</div>
+
LimeSurvey allows survey administrator to insert answer(s) from the previous question(s) into the text of a question:
 
+
*You can refer to answers on the same page and even dynamically update tailored messages as responses change on the page.
 
+
*You can use question code naming - for more details, see the [[Expression Manager]] documentation.
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">What do you as a {TOKEN:ATTRIBUTE_1} think about your {if(TOKEN:ATTRIBUTE_1=='worker','bosses','workers')}?</syntaxhighlight>
 
 
 
=Information from previous answers=
 
 
 
There is currently also the capacity to insert the answer of previous questions into the text of an answer with the following provisos:
 
* The question must have been answered in a previously displayed '''page''' in the survey - answers to questions on the current page are not available
 
* You refer to the exact Survey ID, Group ID and Question ID for the question to which the answer was made - in the form: {INSERTANS:SIDXGIDXQID} - ie {INSERTANS:1X2X3}. Read more under [[SGQA identifier]] to find out how to create this code.
 
  
<div class="simplebox">Note: Starting in Version 1.92, the above limitations no longer exist:
+
A wizard has been integrated in the WYSIWYG HTML editor (FCKeditor), so that you can easily insert previous question/answer codes. This plugin is called ''LimeReplacementFields''. In order to use this feature in the FCKeditor, click on the "lime between brackets" icon and select a question from the select box. Only answers from previous pages are displayed.
*You can refer to answers on the same page, and even dynamically update tailored messages as responses change on the page.
 
*You can use qcode naming instead of {INSERTANS:SGQA} - for more details, see the [[Expression Manager|Expression Manager]] documentation</div>
 
  
A wizard has been integrated in the Wysiwyg HTML editor (FCKeditor), so that you can easilly insert previous answers SQGA codes: this plugin is called the LimeReplacementFields. In order to use this feature, in the FCKeditor, click on the "lime between brackets" icon, and select a question from the select box. Only answers from previous pages are displayed.
+
<center>[[File:Editor_replacementfields_button.png]]</center>
  
<div class="simplebox">LimeReplacementFields notice: when you want to delete a reference to a {SQGA} tag, please select all chars from the openning bracket to the closing bracket and press delete: DO NOT erase it char by char with the Delete or Backspace key otherwise the field will appear again.</div>
+
<div class="simplebox">[[File:help.png]] '''LimeReplacementFields notice:''' When you want to delete a reference to a {name} tag, please select all chars from the openning bracket to the closing bracket and press delete: DO NOT erase it char by char with the Delete or Backspace key otherwise the field will appear again.</div>
  
=Styling Questions=
+
=Oblikovanje vprašanj=
  
It is possible to generally edit the question layout/design by using CSS using [[The template editor|the template editor]].
+
It is possible to generally edit the question layout/design with CSS using [[Theme editor|the theme editor]].

Latest revision as of 19:25, 17 July 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎русский • ‎slovenščina


Important.png
Attention : Please note that the explanations and screenshots from this wiki section are based on LimeSurvey 3.

Uvod

Once you created your question groups, you can start adding questions within each group. There are multiple ways through which you can do that. Two solutions are presented below:


Survey structure - add new question.png


 • Access a question group and look for the add question quick action button;


Question group - add a new question.png


Field descriptions

When adding a question, you will be asked about the question code, question and help texts, and the general question options:


Add a question - 1.png


 • Question code: It represents the ID, number or code for the question that is used for quick identification. This field is normally not displayed to people taking the survey unless specified in the Presentation panel - Show question number and/or code. It is especially useful if you wish to use the LimeSurvey assessments feature and/or the Expression Manager.
Help.png Note: The question code must be unique across the same survey, must start with a letter, and can only contain alphanumeric characters. If you ever try to export your data to SPSS or R, you will discover that the "qcode" becomes the value label, so you have to make the code unique. For the time being, LimeSurvey will support legacy code values, but the Show logic file button will color-code such questions so that you know you should change their names.
 • Question: This is the actual question being asked. There is no real limit to the length of the question here, however if you want to explain how to fill out the question, leave that for the "Help" field. HTML-code can be used, e.g., for including images:
    
<img src="http://www.yourdomain.com/yourpics/pic.jpg">
Help.png Hint: You can also use the HTML WYSIWYG editor, which offers a GUI to perform the most important tasks such as using different fonts or sizes, including images, etc. To find out more about it, read the following wiki section.
 • Help: This is an optional field. It is useful if a question needs some explanation or you want to explain how it should be answered. When you put text in this field, a "question mark" icon appears on the survey entry screens with the help text right beside it.


Help.png Note: The General options tab is accessed by default when you wish to add/edit a question (on the right side of the panel). The most important attributes can be found here such as the question type, question theme, as well as the mandatory attribute. However, you can edit further your question by making use of all the other attributes located under the rest of the tabs (see the below screenshot). To find out more about the multitude ways of designing questions in LimeSurvey, please continue reading the following wiki section.


Add question - 2.png

General options

Different tabs are displayed on the right part of the screen. The most basic and important one is the General options tab. The following question settings can be changed from here:

 • Question type: This determines the type of response the survey allows. View the question types section for a description on the various available options;
 • Question group: To change the question group of a question, select from the dropdown list the desired group;
 • Validation: This feature is available in all text- and numeric- type questions. You can use standard regular expressions in this field to validate the responses to the question, and if the responses don't validate against this expression, the user will be prompted to try again before he or she can progress further;
 • Other?: This option can be used only with certain question types. If enabled, the question will include as a possible answer an extra "other" option/answer box, which can be selected by the survey participant if he or she is not satisfied with the predefined answer options;
 • Mandatory?: This setting allows you to require survey participants to answer all the mandatory questions before they can move on to the next question. Note that for ranking question, all items have to be ranked;
 • Relevance: This is the Boolean equation that specifies the question conditions. If it evaluates to true, the question will be displayed to the survey participant; otherwise it is hidden and since it is irrelevant, data for that question is NULLed in the database. Details about how to use this option can be found in the Expression Manager wiki section.
Help.png Note: As it can be observed in the above screenshot, many other options can be used besides the general options tab to customize your question. These more advanced question settings are different for each question type! Therefore, please consult the documentation for your particular question type.


Uvoz vprašanj

You may find on the top of the Add question page a toolbar with different options, one of them being the import one:


Import a question 1.png


The following options will be displayed:


Import a question 2.png


 • Browse: Select the .lsq file (the LimeSurvey question-type format);
 • Destination question group: Select the question group you wish to add the imported question to;
 • Automatically rename question code if already exists: If the question code already exists, enable this option to use another question code. You can also have two questions that use the same question code. However, some issues might appear if you use more complex LimeSurvey options such as the Expression Manager or when you work with the exported data in R or SPSS (qcode becoming a value label).
Help.png Hint: To check if the question codes are unique across your survey, use the Show logic file LimeSurvey function to highlight the similar question codes.
 • Convert resource links: It is usually used together with the Expression Manager to create advanced question types. If you use them together, complex branching, assessments, validation, and/or tailoring can be done.

To import the question, click on the Import button located on the upper right part of the screen. If succeeded, the question import summary should look like this:


Import a question 3.png


Information from survey participants table

Help.png Please note that the token tables are called now survey participants tables.

You can insert information or text from the survey participants table into your question so that it can show context related information. For LimeSurvey to do this, the survey needs to be set as not anonymous (i.e: tracked) and it needs to have a survey participants table created.

The following placeholders can be used within a question:

{TOKEN:FIRSTNAME} inserts the value from the "firstname" field located in the survey participants table
{TOKEN:LASTNAME} inserts the value from the "lastname" field located in the survey participants table
{TOKEN:EMAIL} inserts the value from the "email" field located in the survey participants table
{TOKEN:ATTRIBUTE_1} inserts the value from the "attribute_1" field located in the survey participants table
{TOKEN:ATTRIBUTE_2} inserts the value from the "attribute_2" field located in the survey participants table

To use any of the placeholders from above, you must type it/them as written above in the question field text. For example:

Hello {TOKEN:FIRSTNAME}. We sent an email to you using this address {TOKEN:EMAIL}.


If you wish to further customize your questions, use the [[Expression Manager]]. For example, if you wish to make use of the tailoring technique, type in:

<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Kaj kot {TOKEN:ATTRIBUTE_1} mislite o vaših {if(TOKEN:ATTRIBUTE_1=='delavec','šefih','delavcih')}?

You may also use JavaScript to achieve further question customization. First, you have to allow JavaScript to be used when setting up questions. This can be achieved by deactivating the XSS filter from the global settings of your LimeSurvey installation. However, deactivating this option is not always a good idea - read the following wiki section for further information. Question tailoring via JavaScript:

Pozdravljeni {TOKEN:FIRSTNAME}. Poslali smo vam sporočilo na elektronski naslov {TOKEN:EMAIL}. Je to pravilno?
Kaj mislite kot {TOKEN:ATTRIBUTE_1} o vaših 
<script type="text/javascript" language="Javascript">;
  var job='{TOKEN:ATTRIBUTE_1}';
  if (job=='delavec') {
   document.write ('šefih')
  } else {
   document.write('delavcih')
  }
</script>
?

Informacije iz prejšnjih odgovorov

LimeSurvey allows survey administrator to insert answer(s) from the previous question(s) into the text of a question:

 • You can refer to answers on the same page and even dynamically update tailored messages as responses change on the page.
 • You can use question code naming - for more details, see the Expression Manager documentation.

A wizard has been integrated in the WYSIWYG HTML editor (FCKeditor), so that you can easily insert previous question/answer codes. This plugin is called LimeReplacementFields. In order to use this feature in the FCKeditor, click on the "lime between brackets" icon and select a question from the select box. Only answers from previous pages are displayed.

Editor replacementfields button.png
Help.png LimeReplacementFields notice: When you want to delete a reference to a {name} tag, please select all chars from the openning bracket to the closing bracket and press delete: DO NOT erase it char by char with the Delete or Backspace key otherwise the field will appear again.

Oblikovanje vprašanj

It is possible to generally edit the question layout/design with CSS using the theme editor.