Actions

Questions - introduction/nl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

2 May 2022

  • curprev 19:3319:33, 2 May 2022Han talk contribs 10,648 bytes +76 Created page with "*'''Standaardwaarden wissen''': Met deze instelling kunt u alle standaardwaarden die zijn opgeslagen door de functie 'Opslaan als standaardwaarden' resetten en terugkeren naar..."
  • curprev 19:3319:33, 2 May 2022Han talk contribs 10,572 bytes +36 Created page with "*'''Opslaan als standaardwaarden''': Met deze instelling kunt u de instellingen van het huidige vraagtype opslaan als standaardinstellingen voor nieuwe vragen. Als u het insch..."
  • curprev 19:3119:31, 2 May 2022Han talk contribs 10,536 bytes +28 Created page with "*'''Versleuteld''': Deze instelling is beschikbaar bij enkele vraagtypes en geeft aan of de antwoordgegevens versleuteld opgeslagen moet worden in de database. Dit geeft een e..."
  • curprev 19:2919:29, 2 May 2022Han talk contribs 10,508 bytes −12 No edit summary

28 April 2022

9 March 2022

16 February 2022

9 August 2021

7 June 2021

5 June 2021

12 May 2021

4 May 2021

3 April 2021

23 January 2021

20 May 2020

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)