Actions

Tip vprašanja - Večkratno kratko besedilo

From LimeSurvey Manual

Revision as of 20:53, 5 September 2013 by Anjaf (talk | contribs) (Created page with "{{QS:array_filter_style/sl}}")
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語

Kratek opis

Ta tip vprašanja dovoljuje kratke odgovore znotraj večih vnosnih polj. Uporabnik najprej definira vprašanja nato pa doda imena polj z odgovori.
Q MST.jpg


Glavne nastavitve

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語
<onlyinclude>

Obvezno (obvezno)

Opis

S pomočjo te nastavitve lahko določite ali mora anketiranec odgovoriti na vsa vprašanja ankete. Če ustvarite vprašanje z več podvprašanji, lahko z nastavitvijo min_answers določite, da bo anketiranec odgovoril le na določene dele ankete in ne vse.

Help.pngIf you use any of the preinstalled themes and the mandatory question attribute is enabled, a red asterisk will be shown next to the question. If you wish to hide it, please check these instructions.


Veljavne vrednosti

 • Da
 • Ne (privzeto)

Te glavne nastavitve so omogočene v verziji 1.92 in dalje

QS:Defaults/sl

QS:Preg validation/sl


Enačba relevantnosti

Opis

Vsako vprašanje vam omogoča določiti enačbo relevantnosti, ki je naslednik pogoja. Z enačbo relevantnosti lahko ustvarite veliko bolj zapleteno pogojno logiko.

Označevanje sintakse

Kadarkoli boste shranili enačbo relevantnosti, bo ovrednotena, pregledana bo tudi sintaksa enačbe. Morebitne napake bodo barvno označene, tako da jih boste lahko hitro odkrili in popravili.

Notice.png
 Hint: To check if all the relevance equations are used correctly within your survey, read about our show logic file feature.


Veljavne vrednosti

Vsaka enačba, ki uporablja sintakso Urejevalnika izrazov, brez zavitih oklepajev.

Primeri

Uporabni primeri: Označevanje sintakse.


Napredne nastavitve

QS:Prefix/sl

QS:Suffix/sl

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語

<onlyinclude>

Naključni vrstni red odgovorov (random_order)

Opis

V tem primeru sistem LimeSurvey ne upošteva vrstnega reda odgovorov oziroma podvprašanj. Razvrsti jih povsem naključno. Pri tem načinu se vrstni red odgovorov spremeni vsakič, ko se vprašanje znova prikaže, kar pomeni, če se v anketi anketiranec vrne na prejšnje vprašanje se bo vrstni red zopet spremenil. Naključni vrstni red vprašanj omogoča nepristransko odgovarjanje na vprašanja. Naključnost odgovorov na vprašanje omogočite pri nastavitvah posameznih vprašanj.

Možnosti

 • Vklopljeno
 • Izklopljeno (privzeto)

Example

See this example (outside link) to better understand how to use different LimeSurvey randomization features.

QS:Display rows/sl

QS:Text input width/sl


Vedno skrij to vprašanje (hidden)

Opis

If enabled, the question will always be hidden - it will not be displayed to the survey participants. This function can be used in the following scenarios:

To nastavitev lahko uporabite, če ste nadomestili vprašanje z URL povezavo in ga anketirancu ne želite prikazati (vključno z njenimi vrednostmi). S tem se izničijo postavljeni pogoji, ki se navezujejo na to vprašanje, saj le to dejansko niti ni bilo postavljeno. Če pa želite vprašanje le skriti (na primer, če želite shraniti vrednost izračunana ***on the fly ***), potem uporabite JavaScript, ki je vgrajen v izvorno kodo vprašanja.

Notice.png
 Hint: Vprašanje se ne prikaže v HTML-ju, določi se lahko z vprašanjem tipa Enačba ali URL-jem ankete, vendar ne v javascript-u

Veljavne vrednosti

 • Da
 • Ne (default)

Available options

 • On
 • Off (default)


QS:Maximum chars/sl


Ime naključne skupine (random_group)

Opis

Vprašanje doda v skupino, kjer se vsa vprašanja prikažejo po naključnem vrstnem redu.

You can find a sample survey using randomization group name in ExpressionScript sample survey.

Veljavne vrednosti

Vnesite poljuben želen niz (na primer: 'skupina1'). Vprašanja, ki vsebujejo ta niz, bodo vključena v anketo z naključnim prikazom (=vprašanja se naključno izmenjujejo med seboj).


QS:Numbers only/sl


Insert page break in printable view (page_break)

Opis

This attribute is only active when you actually print a survey from the Printable View. It forces a page break before the question.

Available options

 • On
 • Off (default)


Te glavne nastavitve so omogočene v verziji 1.92 in dalje

Filter polja (array_filter)

Opis

The Array filter setting allows you to use any multiple choice question to select or set which responses are displayed in a subsequent list, array or multiple choice question.

The subsequent questions can be filtered on any array question type, including:
 • Multiple choice
 • Multiple choice with comments
 • Multiple short text
 • Multiple numeric
 • Array (5 point, 10 point, Yes/No/Unknown, Increase/Same/Decrease, Column)
 • Array (Dual Scale, Text, Numbers)
 • Ranking

Furthermore, each of these question types can be filtered.

The only exception is Array (Column), which can filter other questions, but not itself.

How to set a filter

To set a filter, enter the question code of a multiple options question in the array filter box of the question you are currently editing. The respective question will be used as the source of information for the current question, the selected answers from the previous question being retrieved and used as answer options for the current question. For example, if your source multiple option question code is "Q1", enter "Q1" into the 'Array Filter' box to start the filtering process of the answers. Only the answer options that are selected in question Q1 will be visible in the array_filter-ed question.

If you wish more questions to be filtered via this option, type the question codes in the box separated by semicolons (;).
Important.png  The subquestion codes used in the first question must coincide with the subquestion codes from the second one. Otherwise, the array filter function will not filter the answers to the first question. Check the below example to better understand how the whole system works.


Cascading

The selected options can be displayed in cascade. This means that you can select a question which filters another question, which filters another question, and so on.

Array filter example

Let's take a look at the following example to better understand the power of this setting:


Array filter with multipe short text.jpg


In the screenshot from above, we got two questions. The first one is a multiple short text question type, while the second one is an array dual scale question type. The answers you provide in the first question will be listed in the second one. Technically, the answers you provide to the subquestions from the first question are filtered and displayed in the second question.

This example can be downloaded from the following link: limesurvey_group_32.lsg. Import this question group into your LimeSurvey installation.


QS:Array filter exclude/sl

QS:Array filter style/sl


Minimum answers (min_answers)

Description

This function can be used to ensure that a user selects at least a certain number of answers in a multiple choice question.

Valid values

 • Any integer value above 0
 • Any number
 • Any SGQA code
 • Any question code (variable name)
 • Any equation, using ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

If set to X (a random number), the users can submit the survey form if they select at least X checkboxes. If this option is utilised for ranking questions, this ensures that at least three items are ranked before allowing the respondent to submit the answers/survey.

Help.png Please note that if you use this attribute with Ranking questions, you have to set the question to non-mandatory. Otherwise, all the items need to be ranked which is counter-intuitive if you decide to use the min_answers function too.Maximum answers (max_answers)

Description

It can be used to limit the total number of answers a user can select in a multiple choice question.

Valid values

 • Any number value
 • Any SGQA code
 • Any question code (variable name)
 • Any equation, using ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

If set to 2, the user will only be able to check at most two checkboxes or one checkbox + fill the "Other" field (if any). For the Ranking question type, the participant would be able to select maximum two items.Question validation equation (em_validation_q)

Description

This is an equation that is used to validate the entire question (e.g, all of its parts collectively for a multi-answer question). If the question fails the validation criteria, then em_validation_q_tip message will be displayed (it uses the CSS style .error). This tip uses the .em_q_fn_validation CSS style, which is hidden by default within template.css.

The main difference between this feature and the subquestion validation equations (em_validation_sq option) is that for this feature, if the question (or question parts) fail validation, then an error message could be shown. For the subquestion validation, each text entry cell (e.g., in an array question type, but it can also be applied to single entry question types) will be styled so that the background color is (light) red.

Valid values

 • Any equation that makes use of the ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

 • You want to collect demographic information from users via a multiple short text question, and you want to validate that the user has entered a valid email address and phone number.

This example shows how the question looks with invalid answers:

Validation-invalid-both.jpg

And here is what it looks like with one invalid answer:

Validation-invalid-phone.jpg

Here is how you edit a question to enter that information:

Validation-gui.jpg

And here is part of the Show Logic File output that lets you check the accuracy of your expression and ensure that there are no syntax errors:

Validation-logic.jpg

As you can see, the validation equation tests that both the email and phone number are either empty or match a regular expression filter.

The validation tip only shows the warning message if the phone or email appears invalid.

Notice.png
 Hint: In order to create complex validation messages, read about the usage of the ExpressionScript.


If you wish to import the example from above into your LimeSurvey installation, download the following .lsq file: Em_validation_q_example.zip.

Notice.png
 Hint: Remember, LimeSuvey uses the Perl syntax for regular expressions, so they should start and end with / (slash character)!Tip for whole question validation equation (em_validation_q_tip)

Description

If you are using the question validation equation, you can use this box in order to display an optional message as question tip on how the question has to be filled out.

Valid values

Example

See the example from the question validation equation wiki section- it shows how the tip can be tailored to show which parts of a multiple short text question fail the validation criteria.Sub-question validation equation (em_validation_sq)

Description

This is an equation that is used to validate each subquestion (text field) individually. Any text field that does not pass these validation conditions will have its background color turned pink (using the .em_sq_fn_validation CSS style) to highlight the error. Note that this is available in addition to the regular expression-based validation option.

Valid values

Any equation that makes use of the ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Examples

For example, if you want to allow only numbers that are a multiple of 3 as answers, the equation would be:

(this / 3) == floor(this/3)

The reserved variable this is automatically replaced by a reference to the active text entry cell.Tip for sub-question validation equation (em_validation_sq_tip)

Description

If you are using em_validation_sq, this is an optional message/tip that will be displayed if the introduced answer is incorrect.

Valid values

 • Any string

Example

 • Continuing the example of validating emails, the tip might be "Please enter valid email addresses."