Actions

Tip vprašanja - Seznam (izbirni seznam)

From LimeSurvey Manual

Revision as of 08:54, 15 December 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Kategorija:Vrste vprašanjKategorija:Vprašanja z eno izbiro")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kratek opis

Ta vrsta vprašanja zbira vnose iz menija s spustnim seznamom. Na tem seznamu lahko ustvarite tudi podkategorije z uporabo atributa "Ločilo kategorij".Primer: List dropdown question.zip

Splošne možnosti

Možnost 'Drugo' (drugo)

Opis

Ta možnost se uporablja pri tipu vprašanja, kjer anketiranec kot odgovor izbere več možnosti. Poleg seznama odgovorov ponuja polje poljubnega odgovora pod "Drugo".

'Razpoložljive možnosti

 • Vklopljeno
 • Izklopljeno (privzeto)Obvezno

Opis

Ta možnost skrbnikom ankete omogoča, da od svojih anketirancev zahtevajo, da odgovorijo na določena anketna vprašanja. Če na obvezna vprašanja ne odgovorijo, anketiranci ne bodo mogli nadaljevati. Če imate vprašanje z več podvprašanji in zahtevate odgovor le na določena podvprašanja, uporabite atribut minimalni odgovor, ki se nahaja pod zavihkom Logika.

Template:Opomba


Razpoložljive možnosti

 • Vklopljeno - na vprašanje je treba odgovoriti, preden lahko udeleženec nadaljuje na naslednjo stran - možnost odgovora 'Brez odgovora' ni nikoli prikazana.
 • Soft - Če na vprašanje ni odgovorjeno, se ob poskusu nadaljevanja prikaže opozorilo naslednja stran - vendar se lahko udeleženec odloči, da opozorilo prezre in nadaljuje. Upoštevajte, da je možnost 'Brez odgovora' še vedno prikazana (če je aktivirana v nastavitvah predstavitve ankete)
 • Izklopljeno (privzeto) - Vprašanje lahko ostane brez odgovora


Pogoj (prej "Enačba ustreznosti")

Opis

Če je rezultat pogoja »1« ali »true«, je vprašanje v kontekstu ankete »relevantno«, torej se prikaže anketirancu. Če ne, je vprašanje skrito. Vsako anketno vprašanje vam omogoča, da določite enačbo pomembnosti. Ta funkcija je naslednica pogojev in podpira veliko bolj zapleteno pogojno logiko.

Označevanje sintakse

Kadarkoli shranite pogoj, je ovrednoten in sintaktično poudarjen. Morebitne napake bodo označene z barvami, da jih boste lahko hitro odkrili in odpravili.

 Hint: Če želite preveriti, ali so vsi pogoji v vaši anketi pravilno uporabljeni, preberite o naši funkciji prikaži logično datoteko.


Veljavne vrednosti

 • Kateri koli pogoj, ki uporablja sintakso ExpressionScript brez okoliških zavitih oklepajev.

Primeri

Tu so dobri primeri označevanja sintakse.


Zaslon

Answer order (answer_order)

Description

This attribute allows to set the order of answer options. (New in 5.5.0 build 221219)

Available options

 • Normal (default)
 • Alphabetically
 • Random - Randomize when participant enters survey

Example

See this example (outside link) to better understand how to use different LimeSurvey randomization features.


Hide tip (hide_tip)

Description

Most questions will usually include a tip that says "Please choose one of the following options" or a hint text on how to fill out the question. This attribute allows you to turn off or on this tips/hints.

These tips/hints include validation criteria messages (such as min/max number of answers, min/max/equals sum value). If hide_tip is enabled, these messages will be hidden. However, if the user enters invalid data, the tips will appear. They will be coloured in red, getting changed to green once the validation criteria are met.

Available options

 • On - the tips/hints are hidden;
 • Off (default).Ločilo kategorij (category_separator)

Opis

Ta atribut ima znak, ki ga bo LimeSurvey obravnaval kot ločilo kategorij v odgovorih.

Primer

Če to nastavite na char ":" in imate odgovor z naslednjim besedilom "Sadje: pomaranča" in drugo s "Sadje: jabolko", se predpostavlja kategorija "Sadje" in bo vsebovala 2 elementa "pomaranča" in "jabolko". To bo prikazano kot kategorije/elementi na spustnem seznamu.Label for 'Other:' option (other_replace_text)

Description

Short text string to replace the text "Other" as label for the "other" option.

Note: You can make use of this attribute if you have previously enabled the "other" option located under the general options tab.

Example

Entering a value of "Alternative:" for this attribute would result in the word "Alternative:" being used instead of "Other".


  Issue in LimeSurvey 4.X : It is extremely important to note that this question attribute should only be used in single-language surveys. A translation will be attempted but will only be successful if the translation already exists in the alternate language file (i.e.: translation cannot be made on a survey-by-survey basis). Therefore, to translate your other text, you have to add your other_replace_text to the english .mo file (because this is LimeSurveys baselanguage) and translate this String in each of your surveys languages .mo files.
Position for 'Other:' option (other_position)

Description

Indicates where the 'Other' option should be placed in the answer list, in relation to the answer options.

Note: You can make use of this attribute if you have previously enabled the "other" option located under the general options tab.

Options

 • Before No Answer: The 'Other' option shall be placed in the answer list before the 'No Answer' answer option.
 • At End: The 'Other' option shall be place at the end of the answer list.
 • After specific answer option: The 'Other' option shall be placed in the answer list after a specific answer options which shall be set in the attribute Answer code for 'After specific answer option'.


QS:Tema vprašanja

QS:Skrito

QS:CSS razred


Višina spustnega menija (dropdown_size)

Opis

Vrste vprašanj List dropdown vsebujejo atribut "heigh of dropdown", ki vam omogoča nadzor nad tem, koliko elementov seznama je vidnih anketirancem, ne da bi se pomaknili navzdol ali kliknili spustni meni.

Veljavne vrednosti

 • Katera koli cela vrednost, večja od 0
 • Opomba, če izberete številko, ki je večja od dolžine seznama, bo velikost seznama prikazana za vse možnosti


QS:Pomoč glede ustreznosti ankete za tiskanje


Predpona za elemente seznama (dropdown_prefix)

Opis

Naslednji atribut je mogoče najti pod možnostjo prikaza vrste vprašanja Spustni seznam. Omogoča vam uporabo predpone (pred vsako možnostjo seznama) za lažjo izbiro s tipkovnico.

Razpoložljive možnosti

 • Brez
 • Naročilo - kot 3)


Logika

'Drugo:' komentar obvezen (other_comment_mandatory)

Opis

Velja le za obvezna vprašanja, ki imajo možnost "drug odgovor", pri kateri lahko udeleženec odgovori s prostim besedilom ("drug komentar").

Ko je ta nastavitev aktivirana in udeleženec izbere drug odgovor ("drugo potrditveno polje" ali "drugi odgovor na seznamu"), bo moral podati komentar v vnosno polje "Drugi komentar", da lahko nadaljuje na Naslednja stran.

Upoštevajte, da ta možnost ni na voljo za Vprašanja z več možnostmi, ker stanje potrditvenega polja "Drugo" ni zabeleženo v bazi podatkov za to vrsto vprašanja, beleži se le vsebina. To pomeni, da je preverjanje potrditvenega polja »drugo« samo vizualni učinek, ki je smiseln samo, če je besedilno polje izpolnjeno: zato se za to vrsto vprašanja predvideva, da je »other_comment_mandatory« nastavljen.

'Razpoložljive možnosti

 • Vklopljeno
 • Izklopljeno (privzeto)

Primer

Če je aktivirano za vprašanje »Več možnosti s komentarji« in uporabnik vnese vrednost v levi del Drugega odgovora, vendar ne vnese besedila v Drugi komentar, bo prikazano opozorilno sporočilo, ko bo poskušal nadaljevati na Naslednja stran.Ime naključne skupine (random_group)

Opis

Vprašanja postavi v določeno naključno skupino, pri čemer so vsa vprašanja, vključena v navedeno skupino, prikazana v naključnem vrstnem redu anketirancem.

V ExpressionScript sample survey lahko najdete vzorec ankete z imenom skupine za naključno izbiranje.

Veljavne vrednosti

Samo vnesite poljuben niz (na primer: 'group1'). Vsa vprašanja, ki so v polju 'ime skupine za naključno izbiro nastavili isti niz, bodo imela svoje mesto v anketi randomizirana (=naključno izmenjana med seboj).


Predogled Za predogled vprašanj uporabite predogled ankete namesto funkcije predogled skupine vprašanj, saj so poročali, da druga ne prikazuje vprašanj v naključnem vrstnem redu.Question validation equation (em_validation_q)

Description

This is an equation that is used to validate the entire question (e.g, all of its parts collectively for a multi-answer question). If the question fails the validation criteria, then em_validation_q_tip message will be displayed (it uses the CSS style .error). This tip uses the .em_q_fn_validation CSS style, which is hidden by default within template.css.

The main difference between this feature and the subquestion validation equations (em_validation_sq option) is that for this feature, if the question (or question parts) fail validation, then an error message could be shown. For the subquestion validation, each text entry cell (e.g., in an array question type, but it can also be applied to single entry question types) will be styled so that the background color is (light) red.

Valid values

 • Any equation that makes use of the ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

 • You want to collect demographic information from users via a multiple short text question, and you want to validate that the user has entered a valid email address and phone number.

This example shows how the question looks with invalid answers:

And here is what it looks like with one invalid answer:

Here is how you edit a question to enter that information:

And here is part of the Show Logic File output that lets you check the accuracy of your expression and ensure that there are no syntax errors:

As you can see, the validation equation tests that both the email and phone number are either empty or match a regular expression filter.

The validation tip only shows the warning message if the phone or email appears invalid.

 Hint: In order to create complex validation messages, read about the usage of the ExpressionScript.


If you wish to import the example from above into your LimeSurvey installation, download the following .lsq file: Em_validation_q_example.zip.

 Hint: Remember, LimeSuvey uses the Perl syntax for regular expressions, so they should start and end with / (slash character)!Tip for whole question validation equation (em_validation_q_tip)

Description

If you are using the question validation equation, you can use this box in order to display an optional message as question tip on how the question has to be filled out.

Valid values

Example

See the example from the question validation equation wiki section- it shows how the tip can be tailored to show which parts of a multiple short text question fail the validation criteria.


Drugo

Vstavi prelom strani v pogledu za tiskanje (page_break)

Opis

Ta atribut je aktiven le, ko dejansko natisnete anketo iz »Pogleda za tiskanje«. Vsili prelom strani pred vprašanjem.

Razpoložljive možnosti

 • Vklopljeno
 • Izklopljeno (privzeto)Vrsta SPSS izvozne skale (scale_export)

Opis

To se uporablja samo za izvoz SPSS. Ta atribut preglasi privzeto lestvico, ki jo ugane SPSS. Če želite izvedeti, kaj počnejo različne merilne lestvice, preberite povezano dokumentacijo SPSS.

Razpoložljive možnosti

 • Privzeto (privzeto)
 • Nominalno
 • Ordinalno
 • Lestvica


Statistika

Prikaži v javni statistiki (public_statistics)

Opis

Ta atribut omogoča administratorju ankete, da izbere, ali naj se rezultati določenega vprašanja prikažejo udeležencem ankete, potem ko so oddali anketo.

Datoteka:help.png Opomba: Za prikaz statistike na zadnji strani ne pozabite omogočiti te funkcije v nastavitvah predstavitve in navigacije. V nasprotnem primeru na koncu ankete ne bo prikazana povezava do statistike.

Privzeta nastavitev za vsako vprašanje je 'Izklopljeno' (=Ali ne anketirancem prikaži statistike vprašanj). To morate omogočiti za vsako posamezno vprašanje, če želite udeležencem ankete po oddaji ankete pokazati statistiko ankete za to (tista) določena vprašanja.

Razpoložljive možnosti

 • Vklopljeno
 • Izklopljeno (privzeto)Display chart (display_chart)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose if a chart that contains the question results should be displayed to the survey participants after they filled out the survey.

Note: To have the chart displayed on the last page, you have to enable the following options:


Available options

 • On
 • Off (default)Chart type (chart_type)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose which type of chart will be displayed to the respondent once he/she finished filling out the survey.

Note: Do not forget to change the question and survey settings in order to have the charts displayed at the end on the survey. For more details, check the wiki section on the display chart question attribute.

Available options

 • Bar chart
 • Pie chart
 • Radar
 • Line
 • PolarArea
 • Doughnut


Časovnik

QS:Časovna omejitev

<translate>

<onlyinclude>

Time limit action (time_limit_action)

Description


Sets the action performed when a time_limit has expired. By default the action for a time limit is "Warn and move on", which means the system will give a short warning that the time limit has expired before saving the question and effectively automatically clicking "Next >>". The alternative choices are to:

 • "Move on without warning", which automatically clicks the "Next >>" button after the timer is finished but without any warning message.
 • "Disable only", which disables changes in the question so the participant can't change anything, but doesn't automatically click the "Next >>" button.

This setting is only applicable if the general time limit setting is activated.

Available options

 • Warn and move on (default): will warn the participant that the time has expired, and then click the next button
 • Move on without warning: will immediately click the next button after the time limit has expired
 • Disable only: will disable the answer after the time limit has expired but not automatically click next


Additional information


  Attention : If the question is mandatory, or a question in the group is mandatory, a JavaScript loop will be created if the mandatory question(s) is/are not answered. As a result, an error will be displayed on the screen that certain questions have not be filled in, which in turn will trigger the refresh of the page.
Instead of relying on mandatory questions, you may use expressions (read more about question and subquestion validation equations) to make the user not leave empty the answer fields. To see how the validation equations work, check the following example.In the case in which you want to apply a timer to a question group, activate the group-by-group survey mode, set up a question to use the time limit functionality, and choose the warn and move on (default) option as time limit action. Once the question timer expires, the survey will move to the next page.

</translate>


Time limit disable next (time_limit_disable_next)

Description

It allows disabling the "next" button while a time_limit countdown is occurring. Normally, even if the time limit countdown is active, if the participant wants to click "Next" and move on to the next question or question group, they can simply click on the "Next" button (thus cutting short the time spent on the question or question group). By activating this function, the next button will appear greyed out and will not be available until the countdown timer has finished.

This settings is only applicable if the general time limit setting is activated.

Available options

 • On - The "Next" button will be disabled until the time limit countdown is complete.
 • Off (default)
Note: If your survey uses the group by group format, this function applies to the whole group this question belongs to.Time limit disable prev (time_limit_disable_prev)

Description

It allows disabling the "previous" button while a time_limit countdown is occurring. Normally, even if a time limit countdown is active, if the participant wants to click on "Previous" and move to the previous question or question group, they can simply click on the "Previous" button (thus cutting short the time spent on the question or question group). By activating this function, the previous button will appear greyed out and will not be available until the countdown timer has finished.

This settings is only applicable if the general time limit setting is activated.

Available options

 • On - the "Previous" button will be disabled until the time limit countdown is complete.
 • Off (default)
Note: If your survey uses the group by group format, this function applies to the whole group this question belongs to.Time limit countdown message (time_limit_countdown_message)

Description

Write in this field the text message you wish to be displayed in the countdown timer during the countdown. This setting is applicable only if the general time limit setting is activated. If nothing is written, the the field will use the default value: "Time remaining".Time limit timer CSS style (time_limit_timer_style)

Description

It allows (and overrides the default) css styling used to display the countdown timer. The default style value for this attribute will be used if it does not exist, which is: 'width: 150px; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid #111; text-align: center; background-color: #EEE; margin-bottom: 5px; font-size: 8pt;'.

Any text entered into this attribute will overwrite the entire default css style, so you should ensure that care is taken when entering a value for this attribute. A simple way to hide this is to copy the default style into this attribute and add 'display: none;' to the end.

This settings is only applicable if the general time limit setting is activated.Time limit expiry message display time (time_limit_message_delay)

Description

This attribute sets how many seconds the time_limit_message is displayed before the time_limit_action occurs. If this attribute is not set, it defaults to a value of 1 (1 second).

This settings is only applicable if the general time limit settings is activated.

Example

time_limit_message_delay: 5 = the message displays for 5 secondsTime limit expiry message (time_limit_message)

Description

This is the text of the message that appears to the participant when the time_limit has expired. By default, this message is "Your time to answer this question has expired". If the time_limit_action attribute is set to "Move on without warning" this message is not displayed. You can set the CSS style for this text in the time_limit_message_style attribute (see below).

This settings is only applicable if the general time limit settings is activated.

Example

time_limit_message: The time limit on answering this question is now up.Time limit message CSS style (time_limit_message_style)

Description

It allows (and overrides the default) css styling used to display the time limit message. The default style value for this attribute will be used if it does not exist, which is: 'top: 10px; left: 35%; width: 30%; height: 60px; padding: 16px; border: 8px solid #555; background-color: white; z-index: 1002; text-align: center; overflow: auto'.

Any text entered into this attribute will overwrite the entire default css style, so you should ensure that care is taken when entering a value for this attribute. It is strongly recommended that you re-use the z-index value, or that, at least, the z-index value is higher than that used for the time_limit_warning_message_style attribute (which defaults to 1001).

Example

Set to: top: 10px; left: 35%; width: 30%; height: 60px; padding: 16px; border: 8px solid #555; background-color: black; color: white; z-index: 1010; text-align: center; overflow: auto


QS:Časovna omejitev opozorilo


Time limit warning message display time (time_limit_warning_display_time)

Description

It sets for how long the time_limit_warning_message is displayed before it is removed/hidden from the screen. By default, if the time_limit_warning_message appears, it will remain visible until the countdown timer has completed the countdown. If a value greater than zero is introduced in this field, the message will be hidden after that many seconds.

This setting is applicable only if the general time limit setting is activated. This setting also exists for a second warning message.

Example

time_limit_warning_display_time: 10 = The time limit warning message will disappear 10 seconds after its moment of appearance.Time limit warning message (time_limit_warning_message)

Description

If set up, it displays the text of the warning message which is displayed for a fixed period of time before a time limit expires. The default text is "Your time to answer this question has nearly expired. You have {TIME} remaining." {TIME} is replaced by a formatted description which represents the amount of time left (i.e. "30 seconds", "1 minute or 5 seconds"). This message only appears if the time_limit_warning attribute exists. You can set from the time_limit_warning attribute when the message (time_limit_warning_message) appears.

This question attribute is only applicable if the time limit setting is activated and you set some text in the time limit warning message field. This setting also exists for a second warning message.

Example

Attention: In {TIME} the time limit to answer question will expire.Time limit warning CSS style (time_limit_warning_style)

Description

It allows (and overrides the default) css styling used to display the time limit warning message. The default style value for this attribute will be used if it does not exist, which is: 'top: 10px; left: 35%; width: 30%; height: 60px; padding: 16px; border: 8px solid #555; background-color: white; z-index: 1001; text-align: center; overflow: auto'.

Any text entered into this attribute will overwrite the entire default css style for the warning message, so you should ensure that care is taken when entering a value for this attribute. It is strongly recommended that you re-use the z-index value, or that, at least, the z-index value be lower than that used for the time_limit_message_style attribute (which defaults to 1002).

This settings is only applicable if the general time limit setting is activated. This setting also exists for a second warning message.

Example

top: 10px; left: 35%; width: 30%; height: 60px; padding: 16px; border: 8px solid #555; background-color: gray; color: white; z-index: 1001; text-align: center; overflow: auto


Kategorija:Vrste vprašanjKategorija:Vprašanja z eno izbiro