Actions

Difference between revisions of "Question type - Array by column/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "{{QS:Printable_survey_relevance_help/nl}}")
(Created page with "=Logica=")
Line 39: Line 39:
 
{{QS:Printable_survey_relevance_help/nl}}
 
{{QS:Printable_survey_relevance_help/nl}}
  
=Logic=
+
=Logica=
  
 
{{QS:Random_group/nl}}
 
{{QS:Random_group/nl}}

Revision as of 15:36, 4 April 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語

Korte beschrijving

Dit vraagtype is gelijk aan het vraagtype array, alleen zijn de assen (subvragen en antwoorden) net andersom.

H AFL BC.jpg


Voorbeeld: downloaden zip

Algemene opties

Verplicht (mandatory)

Beschrijving

Met deze optie kan de enquête-beheerder instellen dat een bepaalde vraag beantwoordt moet worden voordat de deelnemer verder kan gaan met invullen. Als je een vraag hebt met subvragen en je wilt niet alle onderdelen verplicht maken, gebruik dan de optie Minimum aantal antwoorden (min_answers) op de tab Logica.

Help.pngAls je een van de vooraf geïnstalleerde thema's gebruikt en het attribuut verplicht is ingeschakeld, wordt er naast de vraag een rood sterretje weergegeven. Als je het sterretje wilt verbergen, lees dan deze beschrijving.


Beschikbare opties

 • Aan - Vraag moet worden beantwoord voordat de deelnemer naar de volgende pagina kan - de antwoordoptie 'Geen antwoord' wordt nooit getoond.
 • Zacht - Als de vraag niet wordt beantwoord, wordt een waarschuwing weergegeven wanneer wordt geprobeerd door te gaan naar de volgende pagina - de deelnemer kan er echter voor kiezen de waarschuwing te negeren en verder te gaan. Merk op dat de optie 'Geen antwoord' nog steeds wordt weergegeven (indien geactiveerd in de instellingen voor enquêtepresentatie)
 • Uit (standaard) - Vraag kan onbeantwoord blijven


Conditie (eerder "Relevantievergelijking")

Beschrijving

Als de waarde van de conditie 1 of true is dan is de vraag relevant en wordt de vraag getoond bij het invullen van de enquête. En anders niet. Bij elke vraag kun je een relevantievergelijking specificeren. Dit vervangt de condities, het ondersteunt veel meer complexe logica.

Syntax markering in kleur

Wanneer je de conditie opslaat, dan wordt het geëvalueerd en met kleur gemarkeerd. De fouten worden met een kleur aangegeven waardoor je de fouten gemakkelijker ziet,

Notice.png
 Hint: Om de condities in je enquête te controleren gebruik je de functie toon logica enquête.


Geldige waarden

 • Een conditie gebruikt de syntax die beschreven is in ExpressionScript, zonder de omringende accolades.

Voorbeelden

Voorbeelden van het met kleur markeren, oftewel syntax markering.


Tonen

Kolombreedte antwoorden (answer_width)

Beschrijving

Deze waarde bepaalt de breedte van het antwoord als een percentage. Als je hier 40 invult, dan wordt 40% van de breedte van de vraag gebruikt voor de tekst van het antwoord. De overblijvende breedte wordt gelijk verdeeld over de antwoordopties.

Geldige waarden

 • Een geheel getal van 1-100.


Verberg tip (hide_tip)

Beschrijving

Bijna alle vraagtypes hebben een helptekst om de deelnemer te ondersteunen bij het invullen van de vraag. Met dit attribuut kun je de helpfunctie uitzetten.

Deze helptekst bevat informatie over de validatie (minimum/maximum aantal antwoorden, minimum/maximum van de som van de antwoorden). Als de hide_tip ingeschakeld is wordt de helptekst verborgen, maar als de deelnemer een ongeldige waarde invult wordt de helptekst getoond (in het rood omdat het een foutmelding is). Na het verbeteren wordt de tekst groen.

Beschikbare opties

 • Aan - de tip wordt verborgen
 • Uit (standaard)Willekeurige volgorde (random_order)

Beschrijving

Met dit attribuut kun je er voor zorgen dat de volgorde van de antwoordopties/subvragen willekeurig is. Het tonen in willekeurige volgorde kan mogelijke ruis bij het invullen voorkomen. Als een vraag subvragen heeft dan is de volgorde van de subvragen ook random, maar niet de volgorde van de antwoordopties.

Beschikbare opties

 • Ja - Willekeurige volgorde bij starten door deelnemer van de enquête
 • Nee (standaard)


Vraagthema (question_theme)

Beschrijving

Hiermee kun je aangepaste thema's gebruiken bij de betreffende vragen.

Beschikbare opties

 • Zie bij Vraagthema's in het paneel Thema's.

Lees: https://manual.limesurvey.org/Question_themes

Help.png NB: Deze functie is nog in ontwikkeling.


Deze vraag altijd verbergen (hidden)

Beschrijving

Indien ingeschakeld wordt de vraag altijd verborgen voor de deelnemers aan de enquête. Je kunt dit gebruiken als:

 • je met een URL een vraag al ingevuld toont, dan kun je met deze instelling voor zorgen dat de vraag helemaal niet getoond wordt aan de deelnemer. Deze instelling gaat voor wat met condities is ingesteld, de vraag wordt helemaal niet opgenomen op de pagina.
 • je een even snel een waarde wilt bepalen of opslaan met ExpressionScript.
Help.png NB: Deze functie wordt vaak gebruikt bij het vraagtype vergelijking.

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)


CSS-class (css_class)

Beschrijving

Als je een speciale CSS-class wilt gebruiken bij bepaalde vragen dan kun je hier de classname invoeren. Gebruik een spatie als scheidingsteken als je meer classnames wilt invoeren.

Geldige waarden

 • Een tekst met spaties tussen de verschillende CSS-classnames.
Notice.png
 Hint: U kunt gebruik maken van ExpressionScript voor classnames (Nieuw in 3.0.0) . Bedenk dat de naam niet dynamisch wordt bijgewerkt, gebruik daarom alleen statische variabelen of vragen in een andere pagina.


Important.png  De W3C bepaalt dat een CSS-classname alleen de tekens [a-zA-Z0-9] en ISO 10646-tekens U+00A1 en hoger, het koppelteken (-) en het onderstrepingsteken (_) kan bevatten. De naam mag niet beginnen met een cijfer of een streepje gevolgd door een cijfer.Ondersteuning bij afdrukken enquête (printable_survey_relevance_help)

Beschrijving

Als je een enquête afdrukt kun je ook de relevantievergelijkingen afdrukken. Maar waarschijnlijk wil je liever geen expressie afdrukken maar een uitleg. Hier kun je die uitleg invullen.

Geldige waarden

 • Een tekst voor degene die de enquête op papier invult.


Logica

Randomisatiegroepsnaam (random_group)

Beschrijving

Plaatst de vragen in een randomisatiegroep waardoor de vragen in een willekeurige volgorde getoond worden aan de deelnemers.

Een voorbeeld van een enquête met deze functie staat hier.

Geldige waarden

Geef een tekst op (bijvoorbeeld: 'groep1'). Alle vragen die deze tekst bij dit veld hebben krijgen onderling een willekeurige plaats.


Preview Als je een voorbeeld van de vragen wilt bekijken, gebruik dan het voorvertonen van de enquête in plaats van die van de vragengroep, omdat van de tweede is gemeld dat deze de vragen niet in een willekeurige volgorde zou weergeven.Question validation equation (em_validation_q)

Description

This is an equation that is used to validate the entire question (e.g, all of its parts collectively for a multi-answer question). If the question fails the validation criteria, then em_validation_q_tip message will be displayed (it uses the CSS style .error). This tip uses the .em_q_fn_validation CSS style, which is hidden by default within template.css.

The main difference between this feature and the subquestion validation equations (em_validation_sq option) is that for this feature, if the question (or question parts) fail validation, then an error message could be shown. For the subquestion validation, each text entry cell (e.g., in an array question type, but it can also be applied to single entry question types) will be styled so that the background color is (light) red.

Valid values

 • Any equation that makes use of the ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

 • You want to collect demographic information from users via a multiple short text question, and you want to validate that the user has entered a valid email address and phone number.

This example shows how the question looks with invalid answers:

Validation-invalid-both.jpg

And here is what it looks like with one invalid answer:

Validation-invalid-phone.jpg

Here is how you edit a question to enter that information:

Validation-gui.jpg

And here is part of the Show Logic File output that lets you check the accuracy of your expression and ensure that there are no syntax errors:

Validation-logic.jpg

As you can see, the validation equation tests that both the email and phone number are either empty or match a regular expression filter.

The validation tip only shows the warning message if the phone or email appears invalid.

Notice.png
 Hint: In order to create complex validation messages, read about the usage of the ExpressionScript.


If you wish to import the example from above into your LimeSurvey installation, download the following .lsq file: Em_validation_q_example.zip.

Notice.png
 Hint: Remember, LimeSuvey uses the Perl syntax for regular expressions, so they should start and end with / (slash character)!Tip for whole question validation equation (em_validation_q_tip)

Description

If you are using the question validation equation, you can use this box in order to display an optional message as question tip on how the question has to be filled out.

Valid values

Example

See the example from the question validation equation wiki section- it shows how the tip can be tailored to show which parts of a multiple short text question fail the validation criteria.


Other

Forceer nieuwe pagina (page_break)

Beschrijving

Dit attribuut is alleen actief als je een enquête gaat afdrukken. Je kunt een nieuwe pagina forceren voor de vraag.

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)SPSS-export schaaltype (scale_export)

Beschrijving

Alleen gebruikt voor het naar SPSS exporteren. Dit attribuut bepaalt de schaal die in SPSS gebruikt wordt. SPSS gebruikt anders haar eigen standaardwaarde. Meer informatie over schalen staat in de SPSS documentatie.

Beschikbare opties

 • Standaard (standaard)
 • Nominaal
 • Ordinaal
 • Schaal


Statistics

Toon in openbare statistieken (public_statistics)

Beschrijving

De beheerder kan met dit attribuut bepalen of de resultaten van een bepaalde vraag getoond moeten worden aan de respondent na het voltooien van het invullen van de enquête.

Help.png NB: De statistieken worden alleen op de laatste pagina getoond als de functie is ingeschakeld op het paneel Presentatie.

Deze instelling staat voor elke vraag standaard op 'Uit' (=Niet tonen van de statistieken van deze vraag aan de respondent). Je moet dit dus per vraag inschakelen als je de statistieken van die vraag wilt tonen.

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)Display chart (display_chart)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose if a chart that contains the question results should be displayed to the survey participants after they filled out the survey.

Help.png Note: To have the chart displayed on the last page, you have to enable the following options:


Available options

 • On
 • Off (default)Chart type (chart_type)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose which type of chart will be displayed to the respondent once he/she finished filling out the survey.

Help.png Note: Do not forget to change the question and survey settings in order to have the charts displayed at the end on the survey. For more details, check the wiki section on the display chart question attribute.

Available options

 • Bar chart
 • Pie chart
 • Radar
 • Line
 • PolarArea
 • Doughnut