Actions

Difference between revisions of "Question type - Array (Numbers)/nl"

From LimeSurvey Manual

Line 28: Line 28:
 
[[File:DP_MFN.jpg]]
 
[[File:DP_MFN.jpg]]
  
Download english sample question: [[Media:Example_Array_Numbers.zip|Example_Array_Numbers]].
+
Download voorbeeld vraag (Engels):  
 +
[[Media:Example_Array_Numbers.zip|Array (getallen)]].
  
 
Je kunt een bijzonder vraagattribuut instellen om  checkboxen te gebruiken:
 
Je kunt een bijzonder vraagattribuut instellen om  checkboxen te gebruiken:

Revision as of 16:55, 23 March 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語

Korte beschrijving

Dit vraagtype heeft een array met genummerde dropdownvelden met een verzameling van subvragen op de y-as en een andere verzameling van subvragen op de x-as.


DP MFN.jpg

You can also set a special question attribute to use this question type with checkboxes.

DP MFN CB.jpg

Beschrijving

Het Array(getallen) vraagtype staat toe om een array te gebruiken met genummerde dropdownvelden met subvragen langs de y-as en een andere reeks subvragen langs de x-as. Je kunt hiermee dus veel vragen en antwoorden tonen. Standaard lopen de getallen van 1 t/m 10, je kunt dit natuurlijk aanpassen in de instellingen.

Het gedrag is als volgt:

 • Als je alleen een minimum opgeeft, dan loopt de reeks tot dit minimum + 10
 • Als je alleen een maximum opgeeft, dan loopt de reeks van 1 t/m dat maximum.
 • Als je ze beide opgeeft, dan zijn dat de grenzen. Als je minimum groter is dan je maximum, dan krijg je geen dropdownveld.

DP MFN.jpg

Download voorbeeld vraag (Engels): Array (getallen).

Je kunt een bijzonder vraagattribuut instellen om checkboxen te gebruiken:

DP MFN CB.jpg

Download english sample question: Example Array Numbers Checkboxes.

General options

Verplicht (mandatory)

Beschrijving

Met deze optie kan de enquête-beheerder instellen dat een bepaalde vraag beantwoordt moet worden voordat de deelnemer verder kan gaan met invullen. Als je een vraag hebt met subvragen en je wilt niet alle onderdelen verplicht maken, gebruik dan de optie Minimum aantal antwoorden (min_answers) op de tab Logica.


Help.pngAls je een van de vooraf geïnstalleerde thema's gebruikt en het attribuut verplicht is ingeschakeld, wordt er naast de vraag een rood sterretje weergegeven. Als je het sterretje wilt verbergen, lees dan deze beschrijving.


Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)


Relevantievergelijking

Beschrijving

Als de waarde 1 of true is dan is de vraag relevant en wordt de vraag getoond bij het invullen van de enquête. En anders niet. Bij elke vraag kun je een relevantievergelijking specificeren. Dit vervangt de condities, het ondersteunt veel meer complexe logica.

Syntax markering in kleur

Wanneer je de relevantievergelijking opslaat, dan wordt het geëvalueerd en met kleur gemarkeerd. De fouten worden met een kleur aangegeven waardoor je de fouten gemakkelijker ziet,

Notice.png
 Hint: Om de relevantievergelijkingen in je enquête te controleren gebruik je de functie toon logica enquête.


Geldige waarden

 • De vergelijking gebruikt de syntax die beschreven is in ExpressionScript, zonder de omringende accolades.

Voorbeelden

Voorbeelden van het met kleur markeren, oftewel syntax markering.Validatie (met reguliere expressies) (preg_validation)

Beschrijving

Met deze optie kun je een reguliere expressie specificeren waarmee je alle delen van een vraag kunt controleren.

Als volgens de validatie een vraag of subvraag niet goed is, dan wordt de achtergrond van het tekst invoerveld veranderd in rood, je ziet dan als gebruiker gemakkelijker en direct de fouten.

Geldige waarden

 • elke geldige reguliere expressie

Voorbeeld

 • Hier staan meerdere voorbeelden.


Display

Kolombreedte antwoorden (answer_width)

Beschrijving

Deze waarde bepaalt de breedte van het antwoord als een percentage. Als je hier 40 invult, dan wordt 40% van de breedte van de vraag gebruikt voor de tekst van het antwoord. De overblijvende breedte wordt gelijk verdeeld over de antwoordopties.

Geldige waarden

 • Een geheel getal van 1-100.


Hide tip (hide_tip)

Description

Most questions will usually include a tip that says "Please choose one of the following options" or a hint text on how to fill out the question. This attribute allows you to turn off or on this tips/hints.

These tips/hints include validation criteria messages (such as min/max number of answers, min/max/equals sum value). If hide_tip is enabled, these messages will be hidden. However, if the user enters invalid data, the tips will appear. They will be coloured in red, getting changed to green once the validation criteria are met.

Available options

 • On - the tips/hints are hidden;
 • Off (default).


Get order from previous question (get_order_previous_q)

Description

This function is used when you want to keep the order of the subquestions from a previous question the same. This is useful if that question has the randomization option enabled.

Valid values

 • Any question codeWillekeurige volgorde (random_order)

Beschrijving

Met dit attribuut kun je er voor zorgen dat de volgorde van de antwoordopties/subvragen willekeurig is. Het tonen in willekeurige volgorde kan mogelijke ruis bij het invullen voorkomen. Als een vraag subvragen heeft dan is de volgorde van de subvragen ook random, maar niet de volgorde van de antwoordopties.

Beschikbare opties

 • Ja - Willekeurige volgorde bij starten door deelnemer van de enquête
 • Nee (standaard)Text input box size (input_box_size)

Notice.png
 Hint: This features is available starting in version 3.0.0


Description

This function allows you to set the size of the text area (the text input box). By default, LimeSurvey forces the input box to be displayed with a default size. This can be overridden by making use of this function.

Help.png To move the box on the next line, you need to increase the size of the wrapper. To do so, increase the value of the text input width attribute.

Valid values

 • Any numeric valueReverse answer order (reverse)

Description

If activated, the order of the answers will be reversed.

Available options

 • On
 • Off (default)

Example

Let's assume that you want to use an Array (Numbers) question type. If this option is disabled (default value), then the possible answers a survey participant can select are: "1, 2, 3, ... , 10". If enabled, the setting will reverse the order of the available answers: "10, 9, 8, ... , 1".Checkbox weergave (multiflexible_checkbox)

Beschrijving

De lay-out met checkboxen is alleen beschikbaar bij het vraagtype Array (getallen). Indien ingeschakeld kan de deelnemer het antwoord met een checkbox selecteren.

Dit attribuut zal automatisch multiflexible_min=0, multiflexible_max=1 en multiflexible_step=1 gebruiken, ongeacht wat je daar hebt ingevuld.

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)

Voorbeeld

indien ingeschakeld, ziet de vraag er als volgt uit: DP MFN CB.jpg


Repeat headers (repeat_headers)

Description

This option can be used if you add to a question a high number of subquestions. If this is the case, use this option in order to tell LimeSurvey after how many subquestions should the headers be repeated.

Valid values

 • Any integer values;
 • The default value is 0 - the repeat headers function is deactivated.


Question theme (question_theme)

Description

It allows you to use customized themes for the respective question.

Available options

 • Your created question themes which are located under the Question themes in the Themes panel.

See: https://manual.limesurvey.org/Question_themes

Help.png Note: This feature is under development at the moment.


Always hide this question (hidden)

Description

If enabled, the question will always be hidden - it will not be displayed to the survey participants. This function can be used in the following scenarios:

 • If you wish to prefill a question with a URL and you want not to have it displayed on the screen. This overrides any conditions used within the survey because the respective question will not even be embedded on the page.
 • If you wish to store or calculate a value on the fly via the ExpressionScript - Presentation.
Help.png Note: A common question type that is used with this function is the Equation one.

Available options

 • On
 • Off (default)


CSS class (css_class)

Description

If you want to add special CSS classes to certain questions, you can enter the CSS class name(s) in this box. Make sure you leave an empty space between different class names.

Valid values

 • Any text string with a space between different CSS class names.
Notice.png
 Hint: You can also insert an expression in this box (New in 3.0.0 ). Remember that the output of the expression will not be updated dynamically.


Important.png
  According to the W3C, CSS class names can contain only the characters [a-zA-Z, and 0-9] and ISO 10646 characters U+00A1 and higher, plus the hyphen (-) and the underscore (_). They cannot start with a digit, or a hyphen followed by a digit. LimeSurvey encodes CSS classes, but it does not fix it totally.Minimale waarde (multiflexible_min)

Beschrijving

Alleen beschikbaar bij het vraagtype Array (getallen).

De minimale numerieke waarde van de dropdownlijsten.

Geldige waarden

 • een geheel getal
 • een getal
 • een SGQA code
 • een vraagcode (variabele naam)
 • een vergelijking, zie Expressie beheer, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

Om een dropdownlijst te maken beginnend met 7, vul hier dan de waarde 7 in.


Tekstinvoer (input_boxes)

Beschrijving

Alleen beschikbaar voor het vraagtype Array (getallen).

Als deze optie is ingeschakeld moet het antwoord in een tekstveld worden ingevuld. De stapgrootte wordt dan niet gebruikt. De deelnemer kan een numerieke waarde invullen als antwoord.

De minimum en maximum waarde kan ook worden ingesteld via de weergave opties.

In het andere geval moet de deelnemer het antwoord op de vraag uit een dropdownlijst kiezen.

Beschikbare opties

 • Aan - gebruik een invoerveld
 • Uit (standaard) - gebruik een dropdownlijstStapgrootte (multiflexible_step)

Beschrijving

Alleen beschikbaar bij het vraagtype Array (getallen). De numerieke waarde van de stapgrootte in de dropdownlijsten.

Voorbeeld

Om een dropdownlijst te maken van 1,3,5,7,9; vul hier dan de waarde 2 (het verschil tussen de waardes) in.Maximale waarde (multiflexible_max)

Beschrijving

Alleen beschikbaar bij het vraagtype Array (getallen).

De maximale numerieke waarde van de dropdownlijsten.

Geldige waarden

 • een geheel getal
 • een getal
 • een SGQA code
 • een vraagcode (variabele naam)
 • een vergelijking, zie Expressie beheer, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

Om een dropdownlijst to maken met de waarden 1 t/m 10; vul hier dan de waarde 10 in.Relevance help for printable survey (printable_survey_relevance_help)

Description

If you wish to print a survey, you can also print the relevance equations for each question. But, if you wish to offer instead an explanation rather than the expression on the printed form, fill in this box with the text explanation for the relevance equation.

Valid values

 • Any text and/or numbers you wish to be displayed on the printable form.


Input

Input maximum characters (input_max_characters)

Description

The following option allows you to type in a numerical value that will represent the maximum number of characters that can be entered by the survey respondents in the answer text box(es) of the respective question.

Valid values

 • Any numerical value

Example

 • If you wish the survey participants to type in a short and concise answer, introduce within the input maximum characters field a small number (e.g., 10-15).


Logic

Minimum aantal antwoorden (min_answers)

Beschrijving

Met deze functie kun je instellen dat de gebruiker minimaal het opgegeven aantal antwoordopties kiest bij een meerkeuzevraag.

Geldige waarden

 • een geheel getal, minimaal 1
 • een getal
 • een SGQA code
 • een vraagcode (variabele naam)
 • een vergelijking, zie ExpressionScript, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

Als je de waarde 3 invult, dan kan de respondent de vraag alleen invullen als er minimaal 3 items geselecteerd zijn. Bij vraagtype rangschikken moeten er minstens 3 items gerangschikt zijn.

Help.png Als je dit attribuut gebruikt bij vraagtype rangschikken dan moet je de vraag niet verplicht maken, anders moet de deelnemer alle antwoorden rangschikken.Maximum aantal antwoorden (max_answers)

Beschrijving

Met dit attribuut kun je instellen dat de gebruiker maximaal het ingevulde aantal antwoordopties kiest bij een meerkeuzevraag.

Geldige waarden

 • een aantal
 • een SGQA code
 • een vraagcode (variabele naam)
 • een vergelijking, zie ExpressionScript, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

Als je de waarde 2 invult, dan kan de respondent maximaal 2 items (het veld Andere is dan ook 1 item) selecteren. Bij het vraagtype rangschikken kunnen er dan maximaal 2 items gerangschikt worden.Arrayfilter (array_filter)

Beschrijving

Met een arrayfilter kun je een meerkeuzevraag gebruiken om te selecteren welke responsen getoond worden in een vervolglijst, array of meerkeuzevraag.

De opeenvolgende vragen kunnen gefilterd worden voor elk array vraagtype, inclusief:
 • Meerkeuzevragen
 • Meerkeuzevragen met opmerkingen
 • Meerdere korte vrije teksten
 • Meervoudige numerieke invoer
 • Array (5 punten, 10 punten, Ja/Nee/Weet niet, Meer/Gelijk/Minder, per kolom)
 • Array (Dubbele schaal, teksten, getallen)
 • Rangschikken

Verder kan elk van deze vraagtypes worden gefilterd.

De enige uitzondering is Array (per kolom), die kan andere vragen filteren, maar kan niet zelf worden gefilterd.

Filter zetten

Om een filter te zetten vul je de vraagcode van een vraag met meerdere opties in. Voorbeeld: als de vraagcode "Q1" is, vul dan "Q1" in het veld 'Arrayfilter' van de vraag die je wilt filteren. Alleen de in vraag Q1 geselecteerde antwoordopties worden getoond.

Als je in deze functie meerdere vragen wilt filteren gebruik dan een puntkomma (;) als scheidingsteken tussen de vraagcodes.
Important.png
  De gebruikte subvraagcodes in de eerste vraag moeten overeenkomen met die bij de volgende. Anders worden de antwoorden niet gefilterd naar de eerste vraag. Hieronder staat een voorbeeld.

Trapsgewijs

De geselecteerde opties kunnen trapsgewijs worden getoond. Je kunt een vraag selecteren die een andere vraag filtert, die een andere vraag filtert, enz.

Arrayfilter voorbeeld

Een voorbeeld van deze krachtige instelling:


Array filter with multipe short text.jpg


In het voorbeeld hierboven zijn er twee vragen. Eerst een van het Meerdere korte vrije teksten vraagtype en een van Array dubbele schaal vraagtype. De ingevulde antwoorden van de eerste worden later herhaald. De gegeven antwoorden worden dus gefilterd.

Dit voorbeeld kun je downloaden en importeren.Arrayfilter uitsluiting (array_filter_exclude)

Beschrijving

Met een arrayfilter uitsluiting kun je een meerkeuzevraag gebruiken om te selecteren welke responsen niet getoond worden in een vervolglijst, array of meerkeuzevraag.

De volgende vragen kunnen gefilterd worden voor elk array vraagtype, inclusief:
 • Meerkeuzevragen
 • Meerkeuzevragen met opmerkingen
 • Meerdere korte vrije teksten
 • Meervoudige numerieke invoer
 • Array (5 punten, 10 punten, Ja/Nee/Weet niet, Meer/Gelijk/Minder, per kolom)
 • Array (Dubbele schaal, teksten, getallen)
 • Rangschikken

Verder kunnen deze vraagtypes worden gefilterd.

De enige uitzondering is Array per kolom, die kan andere vragen filteren, maar niet zelf kan worden gefilterd.

Hoe in te stellen

Voer de vraagcode van een meerkeuzevraag in in het arrayfilter uitsluiting van de vraag die je aanpast. De vraag van de ingevoerde vraagcode dient als bron voor de huidige vraag, de daar niet gekozen opties dienen als antwoordopties voor de huidige vraag. Een voorbeeld, als de meerkeuzevraag als vraagcode "Q1" heeft, dan vul je dus "Q1" in bij het filter. Alleen de antwoorden die bij vraag Q1 niet zijn geselecteerd zijn bij de huidige vraag antwoordopties.

Als je meerdere array_filter_exclude opties wilt gebruiken bij een vraag, gebruik dan een puntkomma om de vraagcodes te scheiden
Important.png
  De gebruikte subvraagcodes in de eerste vraag moeten overeenkomen met die bij de volgende. Anders worden de antwoorden niet gefilterd. Hieronder staat een voorbeeld.

Trapsgewijs

De uitsluitfilters kunnen trapsgewijs worden getoond, je kunt dan een vraag selecteren die een andere vraag filtert, die een andere vraag filtert, enz.

Voorbeeld

Daar geven we een voorbeeld bij:


Example array filter exclude.png


In bovenstaand voorbeeld staan twee vragen. De eerste is een meerkeuzevraag en de volgende een met opmerkingen. Voorbeeld: als de opties ComfortUpdate en Plugins worden gekozen bij de eerste vraag dan ontbreken die bij de vervolgvraag, maar de andere 2 opties zijn aanwezig.

Dit voorbeeld kun je downloaden en de vraaggroep vervolgens importeren in je LimeSurvey installatie.Array filter style (array_filter_style)

Description

This function allows you to choose how the array filtered subquestions are displayed. They can either be "hidden" or "disabled".

Help.png To learn how to filter subquestions, please read the following wiki section.

Available options

 • Hidden (default) - if this option is selected, then the previously selected subquestions will not be displayed in the second question.
 • Disabled - if this option is selected, then the previously selected subquestions will be greyed out and become unselectable.

Example

If you wish to use the "disabled" option, then the previously selected subquestions will be displayed like this:

Array filter style disabled.pngRandomization group name (random_group)

Description

It places the questions into a specified randomization group, all questions included in the specified group being displayed in a random order to the survey respondents.

You can find a sample survey using randomization group name in ExpressionScript sample survey.

Valid values

Just enter any string you like (for example: 'group1'). All question which have set the same string within the randomization group name box will have their place in the survey randomized (=randomly exchanged among each other).


Preview To preview the questions use the preview survey instead of the preview question group function, as the second has been reported to not show the questions in a randomized order.Vraag validatievergelijking (em_validation_q)

Beschrijving

Deze vergelijking wordt gebruikt om de hele vraag te valideren. Als de invoer van een vraag niet voldoet, dan wordt de em_validation_q_tip getoond met de em_q_fn_validation CSS-style om de fout te markeren. Deze tip is standaard verborgen (hidden) in het template.css.

Het belangrijkste verschil van deze optie en die validatie bij subvragen (em_validation_sq optie), is dat hier een foutboodschap kan worden getoond. Bij subvragen worden fouten aangegeven met een (licht)rode achtergrond.

Geldige waarden

 • Een vergelijking, die de ExpressionScript syntax gebruikt, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

 • Je wilt demografische informatie verzamelen van gebruikers met een meerdere korte teksten vraag, en je wilt controleren dat de gebruiker een geldig e-mailadres en telefoonnummer invult.

Voorbeeld met ongeldige gegevens:

Validation-invalid-both.jpg

Voorbeeld met geldige gegevens:

Validation-invalid-phone.jpg

Hoe moet je de vraag wijzigen om de informatie in te voeren:

Validation-gui.jpg

En hier een stukje van het Enquête logica bestand waarmee je de nauwkeurigheid van je expressie kunt controleren en dat er geen fouten in de syntax zijn:

Validation-logic.jpg

Zoals je kunt zien controleert de validatie vergelijking dat zowel het e-mailadres als het telefoonnummer of leeg zijn of voldoen aan een reguliere expressie filter.

De validatie tip is de tekst die getoond moet worden als het telefoonnummer of het e-mailadres ongeldig zijn.

Notice.png
 Hint: Als je meer complexe validatie-teksten wilt maken, lees dan ExpressionScript.


Als je het voorbeeld wilt importeren in je eigen LimeSurvey installatie, dan kun je het bestand downloaden.

Notice.png
 Tip: LET OP, LimeSuvey gebruikt de Perl-syntax voor reguliere expressies, ze moeten dus beginnen en eindigen met een / (slash)!Vraag validatie tip (em_validation_q_tip)

Beschrijving

Als je vraag validatievergelijking gebruikt, dan is dit de optionele boodschap die als tip getoond wordt hoe de vraag ingevuld moet worden.

Geldige waarden

Voorbeeld

Het voorbeeld staat bij de Vraag validatievergelijking. Je kunt daar zien hoe er met maatwerk kan worden aangegeven wat er als tip wordt getoond als er een fout wordt gemaakt door de gebruiker.Subvraag validatie vergelijking (em_validation_sq)

Beschrijving

Deze vergelijking wordt gebruikt om elke subvraag afzonderlijk te valideren. Als de invoer van een subvraag niet voldoet, dan wordt de achtergrondkleur roze (gebruik van de em_sq_fn_validation CSS-style) om de fout te markeren. Dit is een aanvulling op de normale reguliere expressie validatie.

Geldige waarden

Elke vergelijking die de syntax gebruikt die beschreven is in de ExpressionScript, zonder de omringende accolades.

Voorbeelden

Een voorbeeld, als je alleen getalleen wilt toestaan die een veelvoud van 3 zijn, wordt de vergelijking:

(this / 3) == floor(this/3)

De gereserveerde variabele this wordt automatisch vervangen door een referentie naar het actieve invoerveld.Subvraag validatie tip (em_validation_sq_tip)

Beschrijving

Als je em_validation_sq gebruikt, dan is dit de optionele boodschap die als 'tip' getoond wordt als het antwoord fout is.

Geldige waarden

 • elke tekst

Voorbeeld

 • In het voorbeeld met het valideren van e-mailadressen, kan de tip zijn : "Het e-mailadres dat u opgaf is ongeldig. Probeert u het nog eens."


Other

Forceer nieuwe pagina (page_break)

Beschrijving

Dit attribuut is alleen actief als je een enquête gaat afdrukken. Je kunt een nieuwe pagina forceren voor de vraag.

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)SPSS-export schaaltype (scale_export)

Beschrijving

Alleen gebruikt voor het naar SPSS exporteren. Dit attribuut bepaalt de schaal die in SPSS gebruikt wordt. SPSS gebruikt anders haar eigen standaardwaarde. Meer informatie over schalen staat in de SPSS documentatie.

Beschikbare opties

 • Standaard (standaard)
 • Nominaal
 • Ordinaal
 • Schaal


Statistics

Toon in openbare statistieken (public_statistics)

Beschrijving

De beheerder kan met dit attribuut bepalen of de resultaten van een bepaalde vraag getoond moeten worden aan de respondent na het voltooien van het invullen van de enquête.

Help.png NB: De statistieken worden alleen op de laatste pagina getoond als de functie is ingeschakeld op het paneel Presentatie.

Deze instelling staat voor elke vraag standaard op 'Uit' (=Niet tonen van de statistieken van deze vraag aan de respondent). Je moet dit dus per vraag inschakelen als je de statistieken van die vraag wilt tonen.

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)Display chart (display_chart)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose if a chart that contains the question results should be displayed to the survey participants after they filled out the survey.

Help.png Note: To have the chart displayed on the last page, you have to enable the following options:


Available options

 • On
 • Off (default)Chart type (chart_type)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose which type of chart will be displayed to the respondent once he/she finished filling out the survey.

Help.png Note: Do not forget to change the question and survey settings in order to have the charts displayed at the end on the survey. For more details, check the wiki section on the display chart question attribute.

Available options

 • Bar chart
 • Pie chart
 • Radar
 • Line
 • PolarArea
 • Doughnut