Actions

Question type - Array (Numbers)/nl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

21 July 2019

  • curprev 21:1321:13, 21 July 2019Han talk contribs 2,040 bytes +14 Created page with "{{Note|Houd er rekening mee dat er geen relevantie-vergelijking kan worden gebruikt in de subvragenvelden op de X-schaal.}}"

19 July 2019

21 April 2018

23 March 2018

21 March 2018

5 March 2018

6 February 2017

30 January 2017

28 August 2013

25 August 2013

  • curprev 21:3821:38, 25 August 2013Han talk contribs 2,020 bytes −48 Created page with "Het gedrag is als volgt: *Als je alleen een minimum opgeeft, dan loopt de reeks tot dit minimum + 10 *Als je alleen een maximum opgeeft, dan loopt de reeks van 1 t/m dat maxim..."
  • curprev 21:3221:32, 25 August 2013Han talk contribs 2,068 bytes −55 Created page with "Het Array(getallen) vraagtype staat toe om een array te gebruiken met genummerde dropdown velden met subvragen langs de y-as en een andere reeks subvragen langs de x-as. Je ku..."
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)